Kinnistusamet ja katastri viie abispetsialisti hankimiseks

värbavad kinnistusamet ja katastriekspert
värbavad kinnistusamet ja katastriekspert

Allpool loetletud võistluseksamiga osakondade lõpetajate hulgast värvatakse 5 kinnistusameti ja katastrieksperti, kes töötavad kinnistusraamatu ja katastri peadirektoraadi keskorganisatsioonis.


KOHALDAMISKUUPÄEV JA TAOTLETUD DOKUMENDID

Taotlusi esitab ajavahemikul 27.11.2020 - 04.12.2020 kinnistusregistri peadirektoraat ja katastri taotlussüsteem (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/) elektrooniliste vahendite, dokumentide, posti, e-posti jms kättetoimetamise kaudu Vahendeid kasutades tehtud taotlusi arvesse ei võeta. Kandidaadi poolt kandideerimise ajal;

1) kõrghariduse diplom või lõputunnistus või nende puhul, kes on hariduse omandanud välismaal, dokument, mis näitab, et diplomi samaväärsuse on aktsepteerinud pädev asutus,

2) KPSSi tulemuste dokument,

3) kirjalik jätkamine,

4) passi foto,

See skannitakse ja laaditakse süsteemi üles.

Ka kandidaatide hulgas;

1) kirjalik deklaratsioon, milles kinnitatakse, et tema tervisekohustuse pideval täitmisel ei ole takistusi;

2) meessoost kandidaatide sõjaväeteenistuse staatuse kirjalik deklaratsioon,

3) Karistusregistri kirjalik deklaratsioon.

See võetakse rakenduse ajal elektrooniliselt.

Elektrooniliselt saabunud dokumendid ja avaldused esitab kandidaat füüsiliselt, kui amet seda nõuab.

Nende seas, kelle avaldused vastu võetakse ja kelle nimed on võistluseksamil osaleda võivate isikute hulgas, loetakse eksamid, kelle puhul leitakse, et nad on teinud valeväiteid, kehtetuks, nende kohtumisi ei tehta ja kui nad määratakse, siis need tühistatakse. Sellises olukorras töötajad ei saa mingeid õigusi nõuda ning Türgi karistusseadustiku asjakohaste sätete kohaldamiseks esitatakse peaprokuröri büroos kriminaalasjaga seotud kaebus.

 Eksami vorm ja kuupäev

1) Võistluseksam toimub Ankaras ainult suulise eksami vormis.

2) Kandidaatide hulgast, kelle avaldused vastu võetakse, kutsutakse suulisele eksamile neljakordne iga osakonna väljakuulutatud ametikohtade arv. Vastavalt paremusjärjestusele, mis põhineb kandidaatide KPSS (A) P4 skooril, saavad 1 esimest kandidaati arvutitehnika osakonnast ja 8 esimest tarkvaratehnika osakonnast suulise eksami sooritamiseks kokku 12 kandidaati. Eksamile viiakse viimase kandidaadiga sama punktisummaga kandidaadid.

3) Eksamile kõlblike kandidaatide loetelu, eksami kuupäeva ja koha leiate meie peadirektoraadi veebisaidilt (http://www.tkgm.gov.tr) kuulutatakse välja. Kandidaate eraldi ei teavitata.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA


sohbet

Feza.Net

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar

Seotud artiklid ja reklaamid