3. Peaministeeriumi poolt sildade pakkumiseks välja antud ringkiri

Peaministeerium andis ringkirja, mis sisaldas meetmeid, mis tuleb võtta Põhja-Marmara (sh 3i Bosphoruse silla) kiirtee projekti lõpuleviimiseks ettenähtud aja jooksul.
Peaministri Recep Tayyip Erdoğani allkirjastatud ringkirja kohaselt tehakse projekti raames tehtavate sundvõõrandamiste jaoks vajalike assigneeringute vabastamine viisil, mis ei viivita tööde teostamist ning kogu aasta saastekvoodid vabastatakse esimesel 3i kuul.
Tsoneerimisplaan ja projekti marsruudil tehtavad muudatused sõlmitakse nii kiiresti kui võimalik, oodamata maanteede peadirektoraadi korraldus- ja kohustuse seaduses sätestatud maksimaalsete tähtaegade lõppu.
Asjaomased avalik-õiguslikud asutused ja organisatsioonid viivad võimalikult kiiresti lõpule projekti marsruudil tehtavad tsoneerimisplaani tööd ning olemasolevate kaartide koostamise, mis on nende tööde aluseks, rannajoone määramine, tsooniplaanil põhinevate geoloogiliste ja geotehniliste uuringute aruannete koostamine ja heakskiitmine.
Veevarustuse, kanalisatsiooni, maagaasi ja naftajuhtmete ning elektrienergia, kommunikatsiooniliinide ja -rajatiste transportimisel projekti teekonnal teostavad asjaomased asutused viivitamata KGMi asjaomaste üksuste poolt taotletavaid töid ja lubasid, luba ja heakskiitu.
Projekti ehitamiseks vajalike karjääride, liiva-kruusa karjääride ja karjääride sundvõõrandamise, tootmisloa, litsentside ja jaotamise protsessid sõlmitakse eelkõige asjaomaste avalik-õiguslike asutuste ja organisatsioonide poolt.
Asjaomased haldusasutused võtavad vajalikud meetmed riigikassa kinnisvara või riigi ja kinnisasjade kinnisasjade kinnisasjade jaotamise, loa, lihtsustamise või kaotamise kohta vastavalt valitsuse sätetele ja KGM-i nõudmisel. vajaduse korral lubatakse asjaomaste ametiasutuste provintsiüksusi õigusaktide raames ja neid ei lükata edasi.
Niisutuspiirkondade maakasutuse korralduse ja maa kaitsmise ja maakasutuse seaduse kohase põllumajandusreformi seaduse kohaselt eelistatakse tegevusi, mida teeb või kavatseb teha põllumajandusreformi peadirektoraat, riiklike hüdrauliliste töörühmade peadirektoraat või provintsi eriasutused.
Projekti marsruudil teostatavate sundvõõrandamiste puhul võtavad asjaomased avalik-õiguslikud asutused ja organisatsioonid vajalikud meetmed kulude kindlaksmääramise ja registreerimise juhtumite kindlaksmääramiseks lühikese aja jooksul ning KGMi ja kohtute nõutavad andmed ja dokumendid taotlevad asjaomased avalik-õiguslikud asutused ja organisatsioonid. saadetakse võimalikult kiiresti.
Selleks, et sundvõõrandamist saaks lõpetada tervislikult ja kiirustades, siis menetlused, mis on seotud sundvõõrandamiskavade koostamisega nõudluse korral projekti käigus, maa- ja kontorikontrolli saatmine ning kinnisvara registreerimine maa pealkirjale, üksused kiirustades.
Projekti puhul sõlmitakse keskkonnakaitsealaste õigusaktidega kooskõlas olevad taotlused ja nende kohta esitatavad arvamused keskkonnakaitse ja linnastumise ministeeriumi ning teiste asjaomaste avalike asutuste ja organisatsioonide poolt.
Juhul, kui projekti marsruudi käigus leitud või vallas- või kinnisasja ja kultuuriväärtuste all olevate teedeehituse käigus leitud leide leitakse, teavitatakse olukorda kultuuripärandi säilitamise piirkondliku haldusnõukogu ja kultuuripärandi säilitamise piirkondlikust direktoraadist ning komisjonid võtavad küsimuse viivitamata. KGMi tehnilist personali kutsutakse üles andma teavet selle juhatuse liikmetele ning teostatakse tööd ilma projekti hilinemist arvestamata.
3 sisaldub projektis. Bosphoruse silla ehitamisel täidavad asjaomased ja pädevad ametiasutused õigeaegselt mere- ja lennuliikluse ning lennuohutusega seotud taotlusi ning asjaomased ja pädevad asutused võtavad sellega seoses võetavad meetmed õigeaegselt.
Põhja-Marmara kiirtee projekt on prioriteet teiste projektide ees, kus ta suhtleb või võib suhelda.
Haldus- ja haldusasutuste provintsiüksused abistavad marsruudipasside kättetoimetamise kohtades nii, et mitte viivitada sundvõõrandatavate kinnisasjade omanike identifitseerimisega ja aadressidega.
Juhul, kui sundvõõrandamise seadusega on võimalik avada avalik-õiguslike asutuste ja organisatsioonide, kohalike omavalitsuste ja nendega seotud kinnistusametite sundvõõrandatavad kinnisasjad, tuleb KGM-ile edastatud andmete ja kohtule sama seaduse alusel esitatavate andmete ühtsuse tagamiseks hoolitseda.
Projekti ettevalmistamiseks esitatakse kohe fotogrammeetriliseks kasutamiseks vajalikud luba.
Sõjaväepiirkondades töötamiseks vajalikud load (projekti- ja sundvõõrandusplaanid) viiakse lõpule parimal viisil ning loa andmine ehitustööde lõpuleviimiseks peab hõlmama protseduuride jaoks nõutud ajavahemikke.
Kõigi projektiga seotud projektide, projektide, ehituse ja detailide jaoks on KGMi kesküksused tööde ja tehingute kiireks ja täielikuks täitmiseks 1. (Istanbuli) piirkondlik direktoraat ja teised provintsiüksused, mis on volitatud KGM-i poolt, annavad vajalikku abi ja toetust kõigile töövõtjatele ja alltöövõtjatele, kes töötavad administratsiooni nimel kõigi avalike asutuste ja organisatsioonide poolt vastavalt nende õigusaktidele.

Praegune raudteepakkumiste ajakava

Sool 22

Hanketeade: eraturvateenuste hankimine

Oktoober 22 @ 10: 00 - 11: 00
Sool 22

Pakkumise teade: nurkjuhiku plaat ostetakse

Oktoober 22 @ 10: 00 - 11: 00
Levent Ozeni kohta
Igal aastal kiirraudtee sektoris, Euroopa liider kasvava Türgi. Raudteedesse tehtavad investeeringud, mis kiirustavad kiirrongidest, kasvavad jätkuvalt. Lisaks on linnaga transpordiks tehtavad investeeringud paljude meie ettevõtete kodumaist toodangut paistvad tähed. See on uhke, et Türgi kodumaise trammi-, kergraudtee- ja metroosõidukeid tootvate ettevõtete kõrval on alustatud ka Türgi kiirrongi rahvusrongi toodangut. Meil on väga hea meel olla selles uhkes lauas.

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar

Sellel saidil kasutatakse rämpsposti vähendamiseks Akismetit. Vaadake, kuidas teie andmeid töödeldakse.