IMM, Haydarpaşa ja Sirkeci jaama pakkumise tühistamistaotlus

ibb haydarpasa ja sirkeci taotlesid pakkumise tühistamist
ibb haydarpasa ja sirkeci taotlesid pakkumise tühistamist

Istanbuli suurlinnapea Ekrem İmamoğlu kutsel esitasid kümned juristid piirkondlikus halduskohtus TCDD Haydarpaşa ja Sirkeci raudteejaama pakkumismenetluse tühistamise. Juristid esitasid pakkujate kohta Istanbuli prokuratuurile kriminaalase kaebuse.

Istanbuli linnapea Ekrem Imamoglu, kes on Istanbuli elanike jaoks väga vaimsed kohad Istanbuli jaoks, ”on pakkumismenetlusele viidud Haydarpasa ja Sirkeci jaama piirkonnad, mis kõrvaldavad Istanbuli linna. İmamoğlu ütles, et tema eesmärk on võita need valdkonnad, mida kasutatakse kultuuris ja kunstides, ning takistada uut reetmist Istanbulis ning et ta ei jälgi seda protsessi tavapärasel viisil ning ta soovib, et seda näha soovijad vaataksid 23i juuni tulemustele silma. Imamoglu kutsus kõiki üles selles küsimuses ametisse astuma, tegutsedes kümneid juriste, kes pöördusid ringkonna halduskohtusse ja taotlesid pakkumise tühistamist. Seejärel esitasid advokaadid pakkujate kohta kriminaalasja kaebuse Istanbuli peaprokuratuurile.

ÜHTSE ETTEVÕTTE KOHTUMINE

TCDD, Haydarpaşa ja Sirkeci jaamad, umbes 29 tuhat ruutmeetrit tühja oleku laoruume, mida äriliseks tegevuseks ei kasutata. X 4 igakuine rendihind oktoobris 30 tuhat naela pakkumine. Finalistideks olid Hezarfen Consulting Limited Company ning İB tütarettevõtetest Kültür AŞ, İSBAK, Metro İstanbul ja Medya AŞ kuuluv konsortsium. IMM konsortsium pakkus 100 tuhat kuus ja Hezarfen Consulting pakkus 300 tuhat TL. Pakkumiskomisjon teatas, et pooled kutsutakse läbirääkimistesse 15 päeva jooksul. 15-i igapäevase protsessi lõppedes kuulutas pakkumiskomisjon välja, et pärast Hazerfeni konsultatsioonifirma kutsutud läbirääkimiste koosolekut sõlmiti ettevõte pakkumisega 350-i tuhande TL rentimiseks. See tulemus saadeti faksi teel IMM-ile, keda läbirääkimistele ei kutsutud. İBB president Ekrem İmamoğlu ütles, et jälgib protsessi Istanbuli rahva nimel ja et kõik Istanbuli advokaadid saavad advokaatide vastuväidetele kaasa aidata.

IMAMOGLU KÕNE JÄRGMISELT SEADUSTAJAD

Täna Imamoglu sellel tippkohtumisel kohtumenetlust alustanud advokaadid väitsid, et oktoobris 14 korraldatud pakkumine oli vastuolus õigusnormide, avaliku halduse ja haldussäästu lähenemisega avalikkuse kasuks ning Istanbuli ja 16 miljoni istanbuliidi huvides. IMMi juristid väitsid, et TCDD on teinud suure vea, ning pidasid ülesütlemise ja kriminaalkaebuste põhjuseid:

PAKKUMINE VÄÄR

“TCDD on dekreetseaduse (dekreetseaduse nr 233) alusel loodud riigiettevõte. Selle dekreetseaduse kohaselt ei kehti selle suhtes üldise raamatupidamise seaduse ja riigihangete seaduse sätted ning raamatupidamiskohtu audit.

sest see ei kuulu riigi Tender seadus, TCDD üürilepinguid, välja põhjal nimetatud dekreetseaduse "Türgi Vabariigi Riikliku Raudtee Kinnistu Rent määrus Peadirektoraadi tehakse põhineb. Samuti korraldati Haydarpaşa ja Sirkeci jaama piirkondade jaoks pakkumine vastavalt määruses täpsustatud suletud pakkumismenetlusele. Määruses kehtivad muude pakkumismenetluste sätete suhtes reegel, et pazari läbirääkimismenetlust saab kasutada juhtudel, kui tulemust ei õnnestu saada või kui pakkujaid pole piisavalt ", kuid Kapalı suletud pakkumismenetluse jaoks sellist võimalust ei pakuta. Määrus 40. Artiklis nähakse ette, milliseid otsuseid saab TCDD Kapalı suletud pakkumismenetluse lõpus teha bağlanmış ning pakkumismenetlust vastavalt pakkumismenetlusele ei jätkata. Haldusõiguse osas mõistetakse, et siin on tegemist „olulise menetlusliku puudega”. 4 Oktoobri pakkumismenetluse lõppedes teatas komisjon, et nad kutsutakse kokku läbirääkimiste kohtumiseks Hezarfen Consultancy Limited Company-ga IMM-i sidusettevõtete moodustatud äripartnerluse kaudu. Läbirääkimiste päeval jäeti IMM Affiliates asutatud äripartnerlus pakkumisest siiski välja ja pakkumine tehti ettevõttele Hezarfen Danışmanlık Ltd.Şti. TCDD kutsus läbirääkimistesse ka IMMi tütarettevõtete konsortsiumi. See tähendab, et pakkumiskomisjon peab IMMi tütarettevõtete konsortsiumi pakkumise jaoks piisavaks. Seejärel tähendab IMM-i tütarettevõtete partnerluse ebapiisavus seda, et komisjon viib teise tehinguga vastuolus tema esimese tehinguga. Haldusõiguse puhul on tegemist tüüpilise 'SUBJECT' elemendi puudega. Selles suunas on olemas riiginõukogu otsused. ”

SEADUSTE TÜHISTAMISE TÕHUSTAMINE

2- TCDD pakkumiskomisjoni otsuses IMM-konsortsiumi kaotamise kohta on tähelepanuväärsed järgmised punktid: - „Mitte kõik pakkujad, kes on ühisettevõtted, ei ole esitanud“ töökogemuse tõendit ”, -“ seltsingu lepingus on kirjutatud mõiste “ühiselt ja ühiselt” asemel “ühine ja ühine vastutus”. "- assotsiatsioonilepingu 19. Selle artikli artiklis c, partnerluslepingu sätetes, pärast pakkumist sõlmitavates lepingutes ja pakkumisdokumentides öeldakse, et see on ülemus ”.

Need kolm põhjust on ebaseaduslikud ainult kolmel põhjusel:

A- Selles osas ei ole spetsifikaadis mingit kohustust. Eraldi töökogemuse dokumendi otsimine on komisjoni tõlgendus ja see ei põhine ühelgi õigusnormel. Siinkohal on oluline ka järgmine teave: Kuigi spetsifikatsioonis nõutakse 4.000.000,00 TL töökogemuse tunnistust, esitas Kültür AŞ 274.798.951,77 TL viimase üheaastase töökogemuse sertifikaadina. Pakkumiste välistamise otsus on õigusvastane, kuna see põhineb kohustusel otsida töökogemuse tunnistusi teistes ettevõtetes. Samuti on tähelepanuväärne: TCDD liisingumääruse 38. Selle artikli kohaselt avatakse pakkumise ümbrikud, kui pakkumise piisavus tähendab. Oktoobril 4 toimunud pakkumismenetluses avati IMM-i pakkumisümbrik, kuna dokumente peeti piisavaks. 18i oktoobri teisel pakkumisel otsustati see siiski kaotada. See on selgelt ebaseaduslik tegevus.

B- Ehkki on kirjutatud sama tähendusega fraas, on see vastuolus aususe reegliga, mis on üks kõige põhilisemaid õiguspõhimõtteid. Artikkel põhineb lepingu tüübi ja sisu määramisel ja tõlgendamisel, olenemata juhuslikult kasutatud sõnadest või tegeliku eesmärgi varjamiseks, olenemata tegelikust ja üldisest tahtest, reeglist bağlanmış. C - Seltsingut moodustavate isikute vaheline leping on partneritele ainult siduv. See ei seo kolmanda osapoole TCDD-d. Seetõttu puudub arvamusel, et leping on parem kui TCDD-ga sõlmitav leping ja pakkumisdokumendid, õigusliku aluse puudumine. on selgelt reguleeritud. Ajakirjandusele kajastati Hezarfeni konsultatsioonifirma esindajate kohtumisi ministeeriumiga, millega konkursikomisjon on seotud. Nendel läbirääkimistel tuli pakkumine katkestada ja avada uus pakkumine. Selle eiramine on haldusõiguse kohaselt „põhiprotseduur” puue.

IMM-i ÕIGUSLIK KOHUSTUS

3- Pakkumismenetluse ajal on Istanbuli linnaosa omavalitsusüksus 5216 / o omavalitsuste seaduse artikkel 7 / o nummerdatud 3 ning ajaloolise ja maksumusega kinnisvara rentimise määrus. Artikli kohaselt on TCDD-le esitatud taotlus otserentimise kohta läbirääkimiste teel; kuid see taotlus lükati ka tagasi. 5216 seadus nr Suurlinna valla seadus 7. (o) on linnapeade omavalitsustele andnud ülesande säilitada ajalooline struktuur ja linnaloo seisukohast olulised kohad ja funktsioonid. IMM-i kohus on kaitsta Haydarpaşa ja Sirkeci jaama pakkumismenetlusega kinnisasju, millel on seaduses määratletud kvalifikatsioon. Selle seadusega vastuolus olev üüripakkumise avamise haldusmenetlus on sisuliselt seadusega vastuolus. Selle „tagasilükkamisotsuse” vastu esitatakse halduskohtusse haldusjuhtum, mille eesmärk on peatada täitmine.

Seadmete eesmärk puudub vastus

4- Pakkumises vaidlustasime Hezarfeni aktsiaseltsi esitatud varustusdokumendid, mille suurus oli TL 20.000.000,00, põhjendusega, et see ei vasta nõuetele; TCDD administratsioon ei vastanud sellele vastuväitele siiski. Kuna IMM-konsortsiumi tehniline loetelu on piisav, ei ole kvalifitseeriv põhjus kohaldatav. Teisest küljest, nagu meie pöördumises öeldud; Samuti on oluline, et Hezarfeni nõustamisettevõtte käibemaksukohustuslaste loetelu ei vasta spetsifikaadi sätetele; kuna arvutamine oleks tulnud teha ilma käibemaksuta. ”

SÕNAMÄNGUD AUSUSE EESKIRJADE KOHTA

Oma taotluse lõpus rõhutasid IMM-i juristid järgmist: „Ühisettevõtte loomise eesmärk on pakkumistingimuste täielik täitmine. Seetõttu on ühisettevõtte eesmärgiga vastuolus eeldada, et iga partner esitab töökogemuse tõendi. Lisaks on omavalitsuse tütarettevõtete vahel alla kirjutatud õigustusena nimetatud äripartnerlusleping, mis on siduv ainult allakirjutanutele. Puhtalt tõlgenduspõhised hankekomiteed on aususe reeglitega vastuolus. Meie mainitud põhjustel on mõlemad tühistamisjuhtumid esitatud halduskohtus täitmise peatamiseks ja Anatoolia peaprokurörile on esitatud kaebus pakkumise korraldajate kohta. ”

Praegune raudteepakkumiste kalender

tsaar 13

Pakkumise teade: Osta akut

November 13 @ 11: 00 - 12: 00
korraldajad: TCDD
+444 8 233
tsaar 13

Hanketeade: Raudtee II ja Raudtee III parvlaevade ettevalmistamine tööks

November 13 @ 14: 00 - 15: 00
korraldajad: TCDD
+444 8 233
Levent Elmastaş kohta
RayHaber toimetaja

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar