DHMİ KİK koosoleku protokoll avaldatud

dhmi vahele jäetud koosolekute protokollid
dhmi vahele jäetud koosolekute protokollid

DHMİ KİK koosoleku protokoll avaldatud; Vastavalt 4688 artiklile ja sellega seotud seadustele, mis käsitlevad riigiametnike ametiühinguid ja kollektiivläbirääkimisi, nummerdatud 41; 24.10.2019-2019 DHMI peadirektoraadi ja Seni transpordiametniku vahel 2-il. Ameti direktorite nõukogu koosoleku protokoll Ameti veebisait avaldati jaotises Personaliteave.

DHMİ KİK koosolekul osalesid tööandjate esindajate peadirektori asetäitja Mehmet Karakan, personaliosakonna juhataja Çiğdem Güvenç, rahandusosakonna juhataja Muhsin Karakurt, liidu volitatud transpordiametnike esimees Kenan Çalışkan ja aseesimees Murat Olgun.

Koosolekul arutatud küsimused ja vastu võetud otsused on lisatud toimikus järgmised;

DHMİ ÜLDDirektor - TRANSPORTIMISEGA HÕLMATUD HALDUSJUHATUSE KOOSOLEKU KORRALDUSKORRAL

Kooskõlas artikliga 4688 ning sellega seotud avalike teenistujate ametiühingute ja kollektiivse läbirääkimisseaduse numbriga 41 on tööandjate esindajad Mehmet KARAKAN, personaliosakonna asepresident, Çiğdem GÜVENÇ, finantsosakonna juhataja ja Muhsin KARAKURT, MEMUR-SEN liidu peadirektor ja Kenan ÇALIŞKAN. Asst. Murat OLGUN ja direktorite nõukogu koosolek toimusid 24.10.2019-il peadirektori asetäitja Mehmet KARAKANi juhatusel; arutati järgmisi punkte.

Ameti haldusnõukogu taotlused:

1-46i vanuses ametniku ametikohal töötavate kaitse- ja turvaametnike töötajate töölevõtmine ohvitseri ametikohal ning perrooniohvitseriks ülemineku lõpetamine kõigil ametikohtadel ja hindamine ohvitseri ametikohal.

  • Kaitse- ja turvaametniku personaliosakonna olukorda jälgitakse ja kavandatakse selle tööks aastaid,

2-Asutuse personali täiendav tervisekindlustus.

  • Uuringu algatajad on rahandusosakond, aeronavigatsiooniosakond ning ostu- ja tarneosakond,

3-Töötajate lojaalsuse ja motivatsiooni suurendamiseks oluliste töökohustuste / ametinimetuse muutmise eksamite avamise viivitamatu avamine.

  • Vastavalt meie organisatsiooni vajadustele korraldatakse edutamise ja pealkirja muutmise eksamid ning need toimuvad uuesti planeerimise käigus,

4-Seoses ümberpaigutamismääruse hiljutise muudatusega on teatatud, et edutamise või ametinimetuse muutmise tulemusel ametisse nimetatud töötajad ei saa enne 4 aastat ametisse nimetamist taotleda. Tuleks tagada, et enne viimast muudatust määratud isikud vabastatakse sellest artiklist.

  • Meie ettevõtte personali ümberasustamise protseduuride ja põhimõtete direktiivis määratud ametisse nimetamise perioodide ümberhindamine,

5-RFF-i töötajatele antakse igal aastal 2 spordi- ja spordijalatsid vastavalt sporditegevuses kasutatavatele juhenditele ja juhistele.

  • Regulatiivse töö rakendamine, et eemaldada määratud kvantiteedikvoodid 6 Lodgingi eraldistest, mille töö on algatanud operatsiooniosakond selle teema kohta, ja teisendada need eraldatud jadaks. Lisaks arvestatakse kõik tiitlid punktisüsteemiga ja tehakse jaotused. (Väljaspool provintsi tehtud eraldised tuleks lõpetada ja samuti tuleks suurendada eraldatud eluruumide arvu.)

6-Eluaseme eraldamisel eraldatud (pealiku) kvoodi koostamine, et määrus töötaks tellimuse jaotuse teisendamisel. Lisaks arvestatakse kõik tiitlid punktisüsteemiga ja tehakse jaotused. (Väljaspool provintsi tehtud eraldised tuleks lõpetada ja samuti tuleks suurendada eraldatud eluruumide arvu.)

  • Eraldatud elamuühikute määramine Riikliku kinnisvara peadirektoraadi avaldatud määruse raames ei ole sel põhjusel võimalik muudatusi teha, töö jätkub eluaseme- ja teenindusmajade osas (Istanbul Hv.Lim-SLOT Cor.Merk.)

7-Jätkata mõne APS-i ametikohale määratava personali värbamist KPSS-i ülesandega ja osa neist institutsioonist.

  • AIM-i ametnike värbamise määruses sätestatud menetluste ja põhimõtete raames on võimalik ja personali töösuhte jätkamine KPSS-i ametisse nimetamisega on tõhusam ning varasematest sisemistest kohtumistest tulenevad mitmed juhtumid,

8-GCC koosolekutel taotleti eelnevalt arutatud nihutatud kohtade, nagu arestimismajad, keskkonnatornid ((VOR / NDB / SSY jne)) jaamade hooldamist ja sisustamist ning puudusi, kuid seni pole selleks korraldatud. Küsimus tuleb uuesti läbi mõelda.

  • Lennujaamade direktoraadid ja direktoraadid; teostades nendega ühendatud VOR / NDB / SYS teenindusmajade kontrolle ja rakendades vajalikke meetmeid vastavalt õigusaktidele;

9-Et vältida aastaid tarbetut raiskamist, tehes rõivaabivahendeid sularahas, ja hoida töötajaid kvaliteetsemate rõivastega, kehtivad kollektiivläbirääkimiste üldsätted 24-ile. Kooskõlas rahalise abi pakkumisega kogu personalile.

  • Seda küsimust jälgis tugiteenuste osakond ja uurimist alustati,

10-JKC eelmisel koosolekul arutatud teenindamiskaebused jätkuvad. On oluline, et selle küsimuse lahendaks asjaomane eesistujariik. (Nt Atatürki lennujaam, Bodrumi lennujaam jne)

  • Objekti uurimine ja hindamine Atatürki / Muğla Milas Bodrumi lennujaama direktoraadi korraldatavatel pakkumismenetlustel,

Praegused raudteepakkumised

E 09

Lahe liiklus

Vahemik 9 @ 08: 00 - Vahemik 11 @ 17: 00
Sool 10

Raudteeuudiste otsing

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar