Digitaalse sõidumeeriku üleminekuaega pikendatakse 6 kuud

digitaalse sõidumeeriku üleminekuaega pikendati kuudeks
digitaalse sõidumeeriku üleminekuaega pikendati kuudeks

Bussi- ja veoautode vedajad, kes tegelesid kauba- ja reisijateveo, sõidu- ja puhkeaegadega ning sõiduki digitaalse sõidumeeriku kiirusandmete registreerimist pikendati üleminekuprotsessis kuue kuuni. Ülemineku tähtaeg kuulutati välja 6. juuli 10.

ANDMED KIRJASTAMISEKS

Nagu teisedki mõõtevahendid, peavad digitaalsed sõidumeerikud olema usaldusväärsed, korrektselt töötama, neid tuleb perioodiliselt kontrollida ja salvestatud andmeid ei tohi segada väljastpoolt.

Etapi protsess

2012. aastal määrati sõidumeerikute rakenduste jaoks tehtud erinevate kokkulepete raames digitaalsele sõidumeerikule üleminekuga seotud sõidukimudeliaastate põhjal 5-aastane kalender ja seda protsessi alustati järk-järgult 2014. aastal.

6 KUU LISAVAEG

Digitaalsele sõidumeerikule ülemineku üleminekuperiood lõppes 31. detsembril 2019. Viimasel tasemel sõidukeid on aga rohkem kui varasematel aastatel ning viimastele päevadele ülemineku viimastel päevadel tekkis tihedus. Digitaalsele sõidumeerikule ülemineku tähtaeg muudeti 6. juuliks 10 täiendavaks kuuks, et vältida nimetatud intensiivsuse tekitamist transpordisektoris kaebuste tekitamisel.

KOHUSTUSTE EESMÄRK

Digitaalse sõidumeeriku kohustuse eesmärk; juhtide sotsiaalsete õiguste kaitsmine, ausa konkurentsikeskkonna loomine transpordil ja liiklusohutuse parandamine surmaga lõppevate õnnetuste minimeerimise teel. Seetõttu on transpordisektori jaoks oluline digitaalsetele sõidumeerikutele üleminekul tundlikkust näidata ja üleminekuprotsess tervislikult lõpule viia, viies viimase viimase aja jooksul läbi teadlikkuse ja teabetegevusi.

Raudteeuudiste otsing

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar