Samsuni vee- ja kanalisatsiooniamet hankida 67 riigiteenistujat

samsuni vee- ja kanalisatsiooniadministratsioon teeb riigiteenistujaid
samsuni vee- ja kanalisatsiooniadministratsioon teeb riigiteenistujaid

SAMSUNI VEE JA KANALISATSIOONI HALDAMINE ÜLDINE DIREKTORITEENISTUS VASTUVÕTMINE ESIMENE


Töötada riigiteenistujate peadirektoraadi seaduse nr 657 alusel Samsuni vee- ja kanalisatsiooni peadirektoraadis; Kohalikesse omavalitsustesse esmakordsete lähetuste eksami- ja ametisse määramise eeskirjade sätete kohaselt võetakse riigiteenistujad värvatud avalike ametikohtade kaudu kindlaksmääratud vabadele ametikohtadele tingimusel, et alljärgnevad on ametinimetus, klass, palgaaste, arv, kvalifikatsioon, KPSSi tüüp, KPSSi põhiskoor ja muud tingimused.

S

N

Meeskonna pealkiri klass Meeskonna kraad tükk kvalifikatsiooni sugu KPSS
tüüp
KPSS baas
hinnangud
1 insener TH 8 1 Lõpetada bakalaureuseõpet pakkuvate teaduskondade arvutitehnika bakalaureuse programm Mees / Naine P3 70
2 insener TH 8 2 Lõpetada bakalaureuseõpet pakkuvate teaduskondade keskkonnatehnika bakalaureuseõppe programm Mees / Naine P3 70
3 insener TH 8 3 Lõpetada bakalaureuseõpet pakkuvate teaduskondade elektrotehnika bakalaureuse programm Mees / Naine P3 70
4 insener TH 8 1 Lõpetada bakalaureuse tasemel haridust andvate teaduskondade juhtimis- ja automatiseerimistehnika bakalaureuseõppe programmid Mees / Naine P3 70
5 insener TH 8 3 Lõpetab bakalaureuseõpet pakkuvate teaduskondade bakalaureuseõppe programmi Mees / Naine P3 70
6 insener TH 8 5 Lõpetada bakalaureuse tasemel haridust andvate teaduskondade tsiviilehituse bakalaureuseõppe programm Mees / Naine P3 70
7 insener TH 8 5 Lõpetada bakalaureuseõppes haridust andvate teaduskondade masinaehituse bakalaureuseõppe programm Mees / Naine P3 70
8 arhitekt TH 8 1 Arhitektuuriteaduskonna bakalaureuseõppe lõpetamine Mees / Naine P3 70
9 keemik TH 8 2 Teaduskondade keemia bakalaureuseõppe programmide lõpetamine Mees / Naine P3 70
10 tehnik TH 8 6 Lõpetada kutsekoolide mehaanilise õppeprogramm Mees / Naine P93 70
11 tehnik TH 9 1 Lõpetada kutsekoolide programmeerimise assotsieerunud programm Mees / Naine P93 70
12 tehnik TH 9 1 Kutsekoolide keskkonna- või keskkonnatervishoiu eriala õppekava lõpetamine Mees / Naine P93 70
13 tehnik TH 9 10 Lõpetada kutsekoolide ehitustehniku ​​või ehitustehnoloogia eriala õppeprogramm Mees / Naine P93 70
14 tehnik TH 9 8 Lõpetada kutsekoolide kaarditehniku ​​või kaardi- ja katastriprogrammi programm Mees / Naine P93 70
15 tehnik TH 9 3 Kutsekoolide elektriõppe programmi lõpetamine Mees / Naine P93 70
16 tehnik TH 9 2 Lõpetada kutseõppeasutuste elektroonilise, elektriolektroonilise või elektroonilise tehnoloogia eriala programm Mees / Naine P93 70
17 koguja GPP 9 - 10-11 11 Lõpetas ühe majanduse, raamatupidamise, ärijuhtimise, avaliku halduse, politoloogia ja avaliku halduse, rahanduse, raamatupidamise infosüsteemide bakalaureuseõppe programmi Mees / Naine P3 70
18 advokaat AH 7 2 Ülikoolide õigusteaduskondade lõpetamine Mees / Naine P3 70

RAKENDAMISE ÜLD - JA ERITINGIMUSED

Eespool nimetatud vabade ametnike ametikohtade taotlemisel järgitavad üld- ja eritingimused on järgmised.

1) ÜLDNÕUDED

Kandidaatidel, kes kandideerivad riigiteenistujate ametikohale, peavad olema järgmised avalike teenistujate seaduse nr 657 artikli 48 lõikes A sätestatud üldtingimused;

a) Türgi kodanik

b) mitte ilma jätta avalikke õigusi,

c) isegi kui Türgi kriminaalkoodeksi artiklis 53 nimetatud perioodid on möödunud; Riigi julgeoleku vastased kuriteod, põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise vastased kuriteod, omastamine, väljapressimine, altkäemaksu võtmine, vargused, pettused, pettused, pettused, väärkäitumine, pettused, isegi kui neile mõistetakse tahtliku kuriteo eest aasta või rohkem vangistust või andestust Mitte olla süüdi mõistetud pankroti, pakkumisvea, täideviimise, kuritegelikul teel saadud rahapesu või salakaubaveo eest,

d) meessoost kandidaatide sõjalise staatuse osas; millel pole midagi pistmist ajateenistusega või kes ei ole jõudnud ajateenistuse vanusesse või kui ta on jõudnud ajateenistuse vanusesse, on ta teeninud aktiivset ajateenistust või kui ta on edasi lükatud või üle antud reservklassi,

e) kellel ei ole vaimuhaigusi ega füüsilisi puudeid, mis võivad takistada tal pidevalt oma kohustusi täita

f) täita muid väljakuulutatud ametikohtadele kandideerimise nõudeid,

g) Petitsioon selle kohta, milliseid töötajaid kandideerida (iga kandidaat taotleb ainult ühte töötajat, kes lähetatakse vastavalt nende haridusele)

2) RAKENDAMISE ERITINGIMUSED

a) täita väljakuulutatud tiitlite jaoks koolinõuded alates viimasest kooli lõpetamisest ja omada minimaalset KPSS-i hinnet 2018. aasta avaliku personali valikieksamil (KPSS) täpsustatud hinnete tüüpidelt ostetavate tiitlite suhtes,

b) distsiplinaar- või moraalsetel põhjustel ei tohi teda ametist vabastada avalikest asutustest ja organisatsioonidest, kus ta varem töötas,

3) KANDIDAATIDE TAOTLUSEL NÕUTAVAD DOKUMENDID

Taotluse ajal;

Meie institutsiooni või peadirektoraadi taotlusvorm http://www.saski.gov.tr antakse Interneti-aadressilt,

a) isikutunnistuse või ID-kaardi koopia,

b) E-valitsuse kaudu saadava diplomi või lõputunnistuse või vöötkoodiga lõputunnistuse originaal või notari kinnitatud ärakiri (koopiaid saab meie administratsioon kinnitada, kui originaal on esitatud).

c) Välisriikide koolilõpetajate samaväärsusdokumendi originaal või notariaalselt tõestatud koopia (eksemplare saab meie administratsioon kinnitada, kui originaal on esitatud).

d) vöötkoodi arvuti väljatrükk KPSSi tulemusdokumendi ÖSYMi veebisaidilt,

e) meeskandidaatide kinnitus, et nad pole ajateenistusega seotud,

f) kinnitus, et tal ei ole takistusi oma ülesande pidevaks täitmiseks,

g) 4 biomeetrilist fotot (1 lisatakse vormile)

h) Advokaadi litsentsi originaaleksemplar või advokaadibüroo notariaalselt tõestatud koopia.

i) petitsioon selle kohta, milliseid töötajaid ta taotles,

4- TAOTLUSKOHT, KUUPÄEV, MEETOD JA KESTUS

Kandidaadid saavad sooritada suulise eksami;

a) Kandidaadid koos taotlemise ajal nõutud dokumentidega Alates 06.04.2020 kuni 17.04.2020 reedel kuni 17.00 (tööpäevadel vahemikus 08.00-17.00) saavad kandideerida.

Kandidaadid peavad esitama taotlusdokumendid;

- Meie elektroonilise keskkonna peadirektoraat http://www.saski.gov.tr Interneti-aadress,

- Isiklikult või tähitud postiga saavad nad saata Samsuni vee- ja kanalisatsiooniadministratsiooni personaliosakonna ja hariduse peadirektoraadi (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun). (Meie peadirektoraat ei vastuta hilinenud posti eest.)

b) Meie peadirektoraat ei hinda taotlusi, millel on puudu teave või dokumendid või kui nende kvalifikatsioon ei ole sobiv.

c) Viivitusi posti teel ja avaldustega, mis ei ole esitatud teadaandes määratud tähtaja jooksul, ei võeta arvesse.

5- TAOTLUSTE HINDAMINE - TAOTLUSE TEATAMINE

a) Kandidaat kutsutakse suulisele eksamile ametisse määratavate vabade ametikohtade arvu viiekordses suuruses, alustades kõrgeima punktisumma saanud kandidaadist, kontrollides meie peadirektoraadi poolt kandidaatide TR-numbri ja ÖSYM-i registrite vastavust;

b) Eksamile kutsutakse ülejäänud kandidaadid, kellel on sama punktisumma, mis viimasel eksamiks kutsutud kandidaadil.

c) Kandidaadid, kellel on õigus teha suuline eksam ja KPSSi hinded ning eksami koht ja aeg Esmaspäev, 20.04.2020 Meie peadirektoraat http://www.saski.gov.tr tehakse teatavaks Internetis.

d) Kandidaadid, kelle avaldus on vastu võetud ja kutsutud eksamile, kelle isikuandmed ning eksami koht ja kuupäev on teada “Eksamile sisenemise dokumendid” Neil on juurdepääs veebiaadressile www.saski.gov.tr.

e) Kandidaate, kellel pole eksami tegemise õigust, ei teavitata.

6- UURIMISKOHT, Aeg JA TEEMAD

Samsuni vee- ja kanalisatsiooniadministratsiooni peadirektoraadi väike koosoleku saal (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak nr: 4 Atakum / SAMSUN); värbamiseks 27/04/2020-08/05/2020 Kuupäevade vahel toimub suuline eksam. Kui suulist eksamit ei saa samal päeval sooritada, jätkatakse seda järgmisel päeval.

Eksami teemad:

Põhiseaduse Türgi

Atatürki põhimõtted ja revolutsiooni ajalugu

657 Riigiteenistujate seadus

Kohalike haldusasutustega seotud põhiseadusandlus

See hõlmab töötajate ametinimetusega seotud erialaste ja praktiliste teadmiste ja oskuste mõõtmist.

7- EKSAMI HINDAMINE JA EKSAMITULEMUSTE POOLT OBJEKTIMINE

Hindamine eksamil; Põhiseaduse Türgi, Atatürki põhimõtted ja ajalugu revolutsioon, 657 seaduse, kohaliku omavalitsuse 15 põhiseaduses seotud punktid, samas meeskond pealkiri professionaalne ja praktilisi teadmisi ja mõõta võimet teha üle 40 punkti, kokku 100 punkti. Eksamil edukaks saamiseks peab eksamikomisjoni liikmete antud hinnete aritmeetiline keskmine olema vähemalt 60. Kandidaatide peamine saavutuste tulemus; Meie administratsiooni suulise eksami tulemuse ja KPSS-i hinde aritmeetiline keskmine määratakse ja kuulutatakse välja meie administratsiooni veebisaidil.

Kui kandidaatide edupunktid on ühesugused, antakse kõrgemale KPSS-i hindele eelisõigus. Alustades kõrgeimast tulemusest, määratakse nii püsikandidaatide arv kui ka püsikandidaatide arv ja asenduskandidaatide arv. Kandidaatide põhi- ja reservnimekirjad tehakse teatavaks administratsiooni Interneti-aadressil ja neile saadetakse kirjalikult.

Eksamikomisjon; on õigus hankida osa eksamiteates nimetatud või mitte ühtegi neist, kui nad leiavad, et eksami lõpus värbamiseks kuulutatud kaadrid on saavutuspunktid madalad või mitte piisavad.

Taotluste ja protseduuride ajal loetakse kehtetuks nende eksamid, kes leitakse olevat valeandmeid esitanud või mingil viisil tõde varjavad ning nende ülesandeid ei tehta. Isegi kui selliste juhtumite määramine otsustatakse, tühistatakse nende määramine. Need isikud ei saa mingeid õigusi nõuda ja nad saavad esitada kriminaalkaebuse riigi peaprokurörile.

Eksamitulemused saab kirjalikult edasi kaevata seitsme päeva jooksul pärast edunimekirja teatamist meie administratsiooni veebisaidil. Apellatsioonid lõpetab eksamikomisjon seitsme päeva jooksul ja asjassepuutuvat isikut teavitatakse sellest kirjalikult.

Kuulutatud.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA


Raudteeuudiste otsing

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar