Põllumajandus- ja metsandusministeerium ostab 13 lepingulist IT-spetsialisti

Põllumajandus- ja metsandusministeerium võttis tööle IT-eksperdid
Põllumajandus- ja metsandusministeerium võttis tööle IT-eksperdid

Põllumajandus- ja metsandusministeerium, mis töötab andmetöötlusosakonnas dekreediseaduse nr 375 6. lisas ja põhineb sellel artiklil 31.12.2008. detsembri 27097. aasta ametlikus väljaandes avaldatud ja numbriga 8 avalike asutuste ja organisatsioonide suuremahulistes infotöötlusüksustes. Vastavalt lepinguliste IT-töötajate töölevõtmise põhimõtete ja korra määruse 13. artiklile võetakse värbamisega tööle XNUMX (kolmteist) IT-töötajat, kes viiakse läbi vastavalt meie ministeeriumis korraldatava suulise eksami edukuse järjekorrale.

TAOTLUSE TINGIMUSED


a) täita riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 täpsustatud tingimusi,

b) Lõpetada teaduskondade või kõrgkoolide nelja-aastased infotehnoloogia, tarkvaratehnika, elektrotehnika, elektroonika, elektrotehnika ja tööstustehnoloogia osakonnad, mille samaväärsuse on heaks kiitnud kõrghariduse nõukogu,

c) osakonnad, mis on vastu võetud neljaks aastaks haridust andvate teaduskondade inseneriosakondadest, välja arvatud alapunktis b nimetatud, teadus-kirjanduse, haridus- ja kasvatusteaduste osakonnad, arvuti- ja tehnoloogiahariduse pakkuvad osakonnad ning statistika-, matemaatika- ja füüsikaosakonnad, kõrgharidusteooria lõpetanud (selles jaotises nimetatud osakonna lõpetajad võivad taotleda 2-kordset brutopalga ülemmäära kuus)

d) kellel on vähemalt 3 (kolm) aastat töökogemust tarkvara, tarkvara kujundamise ja arendamise, selle protsessi juhtimise või suuremahuliste võrgusüsteemide paigaldamise ja haldamise alal, teiste jaoks vähemalt 5 (viis) aastat; (Töökogemuse määramisel võetakse arvesse teenindavaid töötajaid, kelle töötajate suhtes kohaldatakse seadust nr 657 kui teabepersonali või sama seaduse artiklit 4 ning dekreetseaduses nr 399 nimetatud lepingulist staatust ja sotsiaalkindlustusasutuses tegutseva erasektori IT-töötajana dokumenteeritud teenistusaegu)

d) dokumendid selle kohta, et arvuti lisaseadmed oskavad vähemalt kahte praegust programmeerimiskeelt, tingimusel et neil on teadmised riistvara ja võrguhalduse ning turvalisuse kohta,

e) Kui tegevkandidaat ei ole jõudnud ajateenistuse vanusesse või on jõudnud ajateenistuse vanusesse, on ta teeninud tegevväeteenistust või vabastatud sellest, lükatakse edasi või viiakse reservklassi.

KASUTAMISVIIS, KOHT JA KUUPÄEV

Kandidaadid võivad kandideerida ainult ühele väljakuulutatud ametikohale. Pärast teadaandes esitatud dokumentide täielikku ja korrektset täitmist,

rakendused koos; Ajavahemikul 07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu aadress

tehakse elektrooniliselt. Kuna taotlusi võetakse vastu elektrooniliselt post Isiklikke või isiklikke taotlusi vastu ei võeta.

Kuna taotlused tehakse e-valitsuse parooliga, on kandidaadid (www.turkiye.gov.t on) konto tuleb leida. Mainitud konto kasutamiseks peavad kandidaadid saama e-valitsuse parooli. Kandidaadid taotlevad isiklikult PTT keskkordinaatide e-valitsuse parooli sisaldavat ümbrikku.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIAOle esimene, kes kommenteerib

Yorumlar