Riiklik haridusministeerium võtab tööle 19910 lepingulist õpetajat

Riikliku haridusministeeriumi lepingulised õpetajad
Riikliku haridusministeeriumi lepingulised õpetajad

Riikliku haridusministeeriumi teatel võetakse 19990 tööle võetavat õpetajat tööle ministeeriumi lepinguliste õpetajatena, kes töötavad erinevates harudes ja provintsides.


Avalike teenistujate seadus nr 657, dekreetseadus nr 652, lepinguliste töötajate töölevõtmise põhimõtted, esmakordsete ametikohtade eksamite üldreeglid, lepinguliste õpetajate töölevõtmise määrus, riikliku haridusministeeriumi õppe- ja koolitusosakond. Juhatuse 20.02.2014 otsus nr 9 ja selle lisa lugemispõhimõtete kohta on koostatud vastavalt ajakava sätetele. Asjakohaste õigusaktide sätted kehtivad küsimustes, mida kuulutus ei hõlma.

Õpetajakandidaatidele on vajalik kvalifikatsioon

1. Riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 sätestatud üldtingimuste täitmiseks,

2. Olla Türgi kodanik (Türgi kodanikud ei pea olema Põhja-Küprose Türgi Vabariigi Türgi kodanikud).

3. Selleks et saada valdkond, mis määratakse vastavalt haridusnõukogu ja õppenõukogu 20.02.2014 nõukogu otsusele nr 9 õpetajaks määratavate kohta,

4. Keskhariduse õpetajahariduse ühe magistrikraadi või pedagoogilise kujunemisprogrammi / pedagoogilise kujunemise hariduse tunnistuse programmi edukalt läbinud ei arvata valdkondi, kus nad ei vasta vajadusele, välja arvatud need, kes on lõpetanud kõrgharidusprogrammid, mis moodustavad õppeallika.

5. väliskõrgkoolide lõpetanute kõrgharidusasutuste ja / või pedagoogilisi vormistamist tõendavate dokumentide samaväärsus kõrghariduse nõukogu direktoraadi poolt riigi kõrgkoolide või programmidega,

6. olema hinnanud 2018 või rohkem hindeliikide (KPSSP2019 ja KPSSP10-KPSSP121) alusel ala jaoks, mis määratakse 120. või 50. aastal korraldatava avaliku personali valikieksamil,

7. avalike teenistujate või õpetajate ametist vabastamise eest ei mõistetud karistust,

8. Töölepingu õpetajaks nimetatud seaduse nr 657 artikli 4 / B alusel; Töötades lepinguõpetajana koos nendega, kelle ametikohad on tühistatud, täitma ühe aasta pikkust ooteaega taotluse esitamise viimasest päevast arvates nende suhtes, kelle leping on lõpetatud,

9. Seaduse nr 657 artikli 4 / B tähenduses lepinguliseks õpetajaks töötamiseks meie ministeeriumis või mõnes avalikus asutuses ja organisatsioonis otsitakse tingimused.

Õpetaja värbamise avalduse vorm ja kuupäev

  • Eeltaotluste ja suulise eksamikeskuse eelistuste saamise kuupäev 1. – 12. Juuni 2020
  • Suuliste eksamite korraldamiseks kandidaatide eksamikeskuste väljakuulutamise kuupäev 22. juuni 2020
  • Suulised eksamid toimuvad 6. – 25. Juulil 2020
  • Suulise eksami tulemuste väljakuulutamise kuupäev 28. juuli 2020
  • Ametisse nimetamise laekumise kuupäev 31. august 2020 - 4. september 2020
  • Kuulutamise tulemused Kuulutus 8. september 2020

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIAOle esimene, kes kommenteerib

Yorumlar