OGM võtab tööle vähemalt 122 keskkooli lõpetanut.

ogm teeb vähemalt keskkooli lõpetanud riigiteenistujateks
ogm teeb vähemalt keskkooli lõpetanud riigiteenistujateks

Metsanduse peadirektoraat avaldas kuulutuse. Pealkirja all “Põllumajandus- ja metsandusministeerium, metsanduse peadirektoraat, 2020. aasta lepinguline töötajate värbamisteade” avaldatud teadaandes väideti, et keskkooli lõpetanute kandidaatide hulka võetakse tööle vähemalt 122 avalikku personali.

TAOTLUSE TINGIMUSED

  • Seaduse nr 657 artiklis 48 sätestatud üldtingimuste täitmiseks
  • Töötades seaduse nr 657 artikli 4 lõike B kohaselt lepinguliste töötajate staatuses; Lepinguline personal jõustati seaduse nr 1 artikli 657 lõikes B ja ministrite nõukogu 4. juuni 6.6.1978. aasta otsusega ning nende kohta, kelle teenistuslepingud on lõppenud või kes on taotlenud I lisas toodud lepinguliste töötajate ametikohtadele paigutamist. Tuleks arvestada, et kohaldatakse operatsiooni põhimõtete 7. lisa kolmanda ja neljanda lõigu sätteid. Nendele ametikohtadele neid ei nimetata, kes ei kuulu lepinguliste töötajate töölevõtmise põhimõtete lisa artikli 15754 kolmandas ja neljandas lõigus nimetatud erandite reguleerimisalasse.
  • Nende kandidaatide taotlusi, kellel ei ole nimetatud kvalifikatsiooni ega dokumente, ei võeta vastu. Lisaks sellele võidakse nende vastu algatada kohtumenetlus nende isikute lepingute osas, kellel on arusaam, et neil on mis tahes kuupäeval välja antud võltsitud / kehtetud dokumendid ja et nad on koostanud võltsdokumendi, isegi kui leping on allkirjastatud ja tollimaks on tasutud ning see tasu hüvitatakse koos seaduslike huvidega.

RAKENDAMISE ERITINGIMUSED

  • KPSSP2018 ja KPSSP3 punktide, sealhulgas KPSS (B) rühma 94. aasta miinimumpunkti saamine 60
  • Viimase taotluskuupäeva seisuga ei tohi olla vanem kui 36 aastat,
  • Neile, kes on lõpetanud ükskõik millise keskharidusasutuse õppesuuna ja kandideerivad tugipersonali (autojuhi) ametikohale;
  • Omades C-klassi litsentsi,
  • Olles mees,
  • Neile, kes kandideerivad advokaadi kohale;
  • Advokaadi litsentsi omada

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIAOle esimene, kes kommenteerib

Yorumlar