Kultuuri- ja turismiministeerium ostab 31 praktikanti

kultuuri- ja turismiministeerium võtab vastu praktikante
kultuuri- ja turismiministeerium võtab vastu praktikante

Kultuuri- ja turismiministeerium võtab vastu sisekunstniku


A - KANDIDAATIDE ÜLDNÕUDED

1 - Türgi kodanikuks olemine,

2 - olema saanud eksami kuupäeval 18-aastaseks,

3 - ei tohi ilma jätta avalikke õigusi,

4 - Isegi kui Türgi karistusseadustiku artiklis 53 nimetatud perioodid on möödunud; Riigi julgeoleku vastased kuriteod, põhiseadusliku korra ja selle toimimise vastased kuriteod, omastamine, väljapressimine, altkäemaksu võtmine, vargused, pettused, pettused, pettused, pettuse kuritarvitamine, pettused, isegi kui neile mõistetakse vanglakaristus või andestamine aastaks või enamaks tahtliku kuriteo eest Mitte süüdi mõistetud pankroti, pakkumismenetluse ebaõnnestumise, täitmise ebaõnnestumise, rahapesuga seotud varade või salakaubaveo kuritegude eest,

5 - meeskandidaatide ajateenistusega mitteseotud, ajateenistuseta olemine, ajateenistuse vanuses viibimine, aktiivse ajateenistuse tegemine või edasilükkamine või reservklassi üleviimine,

6 - vaimse puude puudumine, mis võib takistada tal pidevalt täita oma kohustusi.

B - KANDIDAATIDEGA SEOTUD ERINÕUDED

1 - olles lõpetanud ametlikud ja erakontorid või muusikaosakonna koolid või omandanud spetsiaalse muusikahariduse,

2 - Presidendi sümfooniaorkestri määruse artiklites 92, 94, 96 ja 98 nimetatud teoste edukaks esitamiseks.

C - KASUTAMISVIIS JA -KOHT

Meie ministeeriumi töötaotluse vormid http://www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr Seda saab hankida Interneti-aadressilt. Kandidaadid peaksid esitama oma töötaotluse vormi ja muud dokumendid käesoleva teadaande artiklis D, näiteks pdf, JPEG jne. Ettevalmistamine vormingus (mitte uuendatav failivorming), csosinav@ktb.gov.t on nad peavad saatma e-posti aadressile interaktiivses keskkonnas. Kandidaadid peavad kandideerima tähtajani 24. juuli 2020 kell 23:00 alates eksamiteate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas. Asutuse vastutusalasse mitte jõudmine ei ole probleem, mis tuleneb e-posti saatmise viivitustest pärast taotlustähtaega.

Kandidaadid saavad eksameid teha mitmes haru tingimusel, et nad on esitanud valitud harude jaoks töötaotluse vormi eraldi või on iga taotlusvormi märkinud iga haru, mida nad soovivad eksami teha.

Kandidaatide loetelu, kellel on töötaotluse vormide ja lisatud dokumentide kontrollimise tulemusel ülalnimetatud tingimused ja kellel on õigus eksam teha www.cso.gov.t on ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.t on See kuulutatakse välja Interneti-aadressidel ja kandidaate eraldi ei teavitata.

Kandidaatide eksamile sisenemise dokumendid saadetakse töötaotluse vormis täpsustatud e-posti aadressile.

Kogu taotlemiseks vajalik teave ja dokumendid saadetakse interaktiivses keskkonnas, nagu eespool öeldud, ning taotlemiseks või posti teel esitatud taotlused või dokumendid tagastatakse töötlemata.

Puuduvate, valede dokumentidega või pärast tähtaega esitatud taotlusi ei menetleta. Need, kes ei saada dokumente täielikult ja vigadeta kuni avalduse esitamise tähtajani, eksamit teha ei saa. Institutsioonil ei ole mingit vastutust nende ees, kes sel viisil eksamit teha ei saa.

D - NÕUTAVAD DOKUMENDID

1 - õppedokumendi või lahkumisdokumendi originaal või tõestatud koopia, mis näitab, et ta on lõpetanud muusikaosakonna ametlikud ja erakontorid või koolid või saanud spetsiaalse muusikahariduse,

2 - kirjalik CV koos Türgi Vabariigi ID-numbriga.

3 - töökoha taotlusvorm ettevõtte veebisaidil.

E - ERITINGIMUSED

1- Kandidaadid peavad eksamile tulema koos oma pianistidega. Kandidaadid on kohustatud tulema oma instrumentidega, välja arvatud löökpillid-tympani ja harf.

2 - Kandidaadid peavad kaasa tooma repertuaariloendi (igaüht 10), mis on seotud eksamil esitatavate töödega.

F - EKSAMIKOHT

Eksam toimub Talatpaşa Bulvarı presidendi sümfooniaorkestri kontserdimajas nr: 38 ALTINDAĞ / ANKARA.

G - EKSAMI KUUPÄEVAD

Eksamid algavad 05 kell 08:2020 ja vastavalt eksamitele esitatavate avalduste arvule, mis päeval nad eksami teevad vastavalt eksamikuupäevadele ja kandidaatide harudele. www.guzelsanatlar.ktb.gov.t on ve www.cso.gov.t on kuulutatakse välja kell.

Kandidaadid peavad viibima kohas, kus nad eksami teevad, vähemalt pool tundi enne eksami toimumist ja koos nendega sisseastumisdokument, foto ja kinnitatud isikut tõendav dokument (isikutunnistus, juhiluba või pass), repertuaariloend (mõlemal 10) eksamil mängitava töö kohta Nende poolt interaktiivses keskkonnas saadetud dokumentide originaaleksemplarid (originaalsed või asutuse kinnitatud dokumendid, mis näitavad, et nad on lõpetanud ametlikud ja erakontorid või muusikaosakonnad või saanud spetsiaalse muusikahariduse, ametlikul kodulehel kirjalik resümee, sealhulgas TR-isikukood). vorm märja allkirjaga) ja kolm fotot suurusega 4.5 x 6 cm. Kandidaadid peavad eksami tegema kandidaatide arvu järjekorras.

H - EKSAMI MEETOD

Eksam toimub praktiliselt. Harude järgi tehakse eksam järgmiselt:

1 - Kandidaadid, kes teevad orkestri keelpillide vastuvõtu eksami, peavad järgmisi teoseid edukalt esitama:

a) nende valitud uuring,

b) nende valitud sonaat (klaveriga).

c) Nende valitud kontsert (klaveriga) (klaveril pole kontrabassi nõuet vaja.)

d) Eksamikomisjoni valitud orkestriteose või teoste dešifreerimine.

2 - Puhkpillide vastuvõtmise eksamil osalevad kandidaadid peavad mängima järgmisi teoseid:

a) nende valitud uuring,

b) nende valitud sonaat või kontsert või pala (klaveriga)

c) Gam

d) Eksamikomisjoni valitud orkestriteose või teoste dešifreerimine.

3 - Löökriistade vastuvõtueksamile kandideerijad peavad mängima järgmisi teoseid:

a) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon teatud määral nende valitud teosed klaverile ja kõikidele trummigruppidele,

b) eksamikomisjoni valitud orkestriteoste dešifreerimine.

Harpuse vastuvõtu eksamil osalevad kandidaadid peavad edukalt mängima järgmisi teoseid:

a) nende valitud uuring,

b) enda valitud sonaat,

c) nende valitud kontsert,

d) Eksamikomisjoni poolt valitud orkestriteose või teoste dešifreerimine.

I - EKSAMI HINDAMINE JA EDU Sorteerimine

Sisseastumiseksamite edukaks tunnistamiseks peab eksamikomisjoni antud hindepunktis keskmiselt olema 100 täisarvu üle 70. Vaatlusalustel eksamitel saadud punktide keskmine määrab üldise edukuse järjekorra. Edukateks loetakse neid, kes saavad keskmiselt vähemalt 70 täispunkti. Vastavalt nimetatud eksamil saadud keskmisele skoorile võetakse ametisse määramine kõrgeimast kohast ja kandidaadi sisseastumiseksamil loetakse edukaks kuulutatud vabade ametikohtade arv. Muud

Kandidaatide hinde 70 või üle saamine ei anna töötajatele nimetamise õigust. Võitjate hulgas eelistatakse võrdõiguslikkuse korral kutsehariduse omandanud ja nooremaid.

Asendusnimekirja võib välja kuulutada nii palju kui ametisse nimetatavate vabade ametikohtade arv. Kui leidub neid, keda ei saa eksami sooritanud põhiliikmete hulgast ametisse nimetada ega neid tagasi kutsuda, võib edukuse järjekorra alusel ametisse nimetada asendusliikmete vahel. Reservnimekirja õigused aeguvad esimese aasta lõpus alates eksami kuupäevast, kui enne selle perioodi lõppu korraldatakse sama ametniku jaoks uus eksam, selle eksami väljakuulutamise päeval.

I - EKSAMITULEMUSTE AVALDAMINE

Eksami võitjate nimekiri on www.cso.gov.t on ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.t on kuulutatakse välja Interneti-aadresside kaudu ning alaliste ja asenduspraktikantide kandidaati kirjalikult ei teavitata. Eksamite kehtetuks tunnistamisega ei nimetata neid, kes leitakse eksami ajal või pärast seda valeandmete esitamisega.

Selles teadaandes nimetamata küsimustes kohaldatakse presidendi sümfooniaorkestri määruse asjakohaseid sätteid, mis on avaldatud ametlikus väljaandes 28 ja nummerdatud numbriga 01.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA


Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar