Kohtuekspertiisi asutus 60 töötaja värbamiseks

Kohtuekspertiisi asutus 60 töötaja värbamiseks
Kohtuekspertiisi asutus 60 töötaja värbamiseks

Justiitsministeeriumi kohtumeditsiini instituudist


1) töötamiseks kohtuekspertiisi instituudi kesk- ja provintsiorganisatsioonides vastavalt riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklile 4 / A;

Personali värvatakse 1 andmete ettevalmistamise ja kontrolli operaatorit, 24 keemikut, 4 laboranti, 9 tervishoiutöötajat, 18 tehnikut ja 3 kokka, kelle asukoht, ametinimetus ja kvalifikatsioon on täpsustatud lisas 2, vastavalt kohtuekspertiisi instituudis korraldatava suulise eksami tulemustele.

2) Kandidaadid, kes on astunud 2018. aasta KPSS-i ja kogunud vähemalt 70 punkti töötajatele vajaminevast punktisummast, saavad kandideerida kohtuekspertiisi instituudi presidendi korraldatavatele suulistele eksamitele. Kandideerima peavad vastama Justiitsministeeriumi riigiteenistujate eksamineerimise, ametisse nimetamise ja üleviimise määruse 5. ja 6. artiklis sätestatud tingimused ning käesoleva teadaande 4. artiklis nimetatud tingimused.

3) Kandidaadid kutsutakse suulistele eksamitele, mis on kümnekordne iga töötaja kohta välja kuulutatud ametikohtade arv, alustades kõrgeimast hindest, lähtudes keskeksamil saadud punktidest.

4) Taotlejad peavad vastama järgmistele lisas 1 määratletud üld- ja eritingimustele.

Üldtingimused:

a) olema Türgi Vabariigi kodanik,

b) täita seaduse nr 18 artiklis 2020 sätestatud vanusenõudeid 657. septembril 40, mis on avalduse esitamise tähtaeg, ja mitte olla keskeaeksami toimumise aasta jaanuari esimesest päevast alates 35-aastane. (Kandideerida saavad 01. jaanuaril 1983 ja hiljem sündinud.)

c) kellel puudub huvi ajateenistuse vastu või kes pole jõudnud ajateenistuseani, on läbinud aktiivse ajateenistuse või edasi lükanud või üleviinud reservklassi,

ç) mitte süüdi mõistetud kuritegudes, mis on loetletud seaduse nr 657 muudetud punktis 48/1-A / 5,

d) vaimuhaiguste puudumine, mis võib takistada tal pidevalt oma kohust täita, ilma et see piiraks seaduse nr 657 artikli 53 sätete kohaldamist,

e) avalike õiguste äravõtmine;

f) omama hariduse kvalifikatsiooni, mis on vajalik töötajate ametisse nimetamiseks alates avalduse esitamise tähtajast.

5) Taotluse koht ja meetod:

Kohtuarstliku Meditsiini Instituudi taotlused http://www.atk.gov.tr tehakse ametlikul veebisaidil aadressil. Pärast veebisaidil tehtud avalduse esitamist ei saadeta dokumente posti ega muude sidekanalite kaudu. Kandidaatidel peab olema nende dokumentide PDF- või pildivorming valmis, kuna foto ja KPSS-i tulemusdokument ning diplom või ajutine lõpetamise dokument tuleb kandideerimise ajal süsteemi üles laadida. Taotluse registreerimisnumbri annab süsteem automaatselt kandidaatidele, kes taotlusprotsessi korralikult täidavad.

6) Taotluse kuupäevad:

Kandideerimine algab esmaspäeval, 7. septembril 2020 kell 10.00:18 ja lõpeb reedel, 2020. septembril 17.00 kell XNUMX:XNUMX.

7) Taotluste hindamine:

Vastavalt kandideerinud ja kandideerivate kandidaatide haridustasemele tehakse paremusjärjestus madalaima punktisumma järgi, alustades kõrgeimast punktist KPSS P3 ja KPSS P93. Selle paremusjärjestuse tulemusel on kandidaadil, kes on 10 korda kõrgem kui väljakuulutatud töötajate arv, õigus sooritada suuline eksam.

Kandidaatide taotlusi, kes on avalduse ja menetluste käigus tuvastanud valeandmeid või esitanud puuduvaid dokumente, ei võeta vastu ja need tühistatakse isegi siis, kui nende ametisse nimetamine toimub. Sellises olukorras olevate kandidaatide suhtes võetakse üldisi sätteid järgides õiguslikke meetmeid.

Avalduste tulemused ja eksamitulemused avaldatakse kohtuekspertiisi instituudi veebisaidil. Kuna avaldatavad teadaanded, teadaanded ja teatised esitatakse teatena, siis kandidaatidele täiendavat teadet ei edastata.

8) Suulise eksami koht, kuupäev ja kellaaeg:

Kõigi väljakuulutatud töötajate suulised eksamid toimuvad kohtuekspertiisi instituudi peakorteris Istanbulis Bahçelievleris ja suuliste eksamite kuupäevad tehakse teatavaks hiljem.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIAsohbet

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar