Erivajadustega õpilastele valmistati ette näost näkku õppimise programm

Erivajadustega õpilastele valmistati ette näost näkku õppimise programm
Erivajadustega õpilastele valmistati ette näost näkku õppimise programm

Rahvusharidusministeerium korraldas erivajadustega õpilaste näost näkku koolitamiseks mitmesuguseid korraldusi. Vastavalt sellele moodustatakse rühmad, võttes arvesse kooli füüsilisi tingimusi ja õpilastihedust. Esimene neist rühmadest õpetab näost näkku esmaspäeviti ja teisipäeviti ning teine ​​neljapäeviti ja reedeti.


Rahvusliku Haridusministeeriumi eripedagoogika ja nõustamisteenuste peadirektoraat saatis provintside rahvusliku hariduse direktoraatidele kirja koos tehniliste üksikasjadega 21. septembril algava näost näkku koolitusrakenduse kohta.

Eripedagoogika ja nõustamisteenuste peadirektori Mehmet Nezir Güli allkirjaga saadetud kirja kohaselt jätkub 19. – 2020. Õppeaasta Kovid-2021 puhangu tõttu rahvusharidusministeeriumiga seotud ametlikes ja eraõppeasutustes näost näkku ja kaugõppes õppimise võimaluste kasutamisega.

Kuna osa erivajadustega õpilastest jätkab haridusteed täiskoormusega lõimumise kaudu, siis eripedagoogika lasteaiad, eriharidusega lasteaiad, eripedagoogikakoolid, 1. klassi 1. klassi ning eriharidusega algkoolide ja teiste algkoolide juurde õppijad. Need, kes on registreeritud esimesse klassi spetsiaalsetes õppeklassides, kus rakendatakse kombineeritud klassiruumi praktikat, jätkavad oma haridusteed esmaspäeval, 1. septembril näost näkku ja kaugõppes, aga ka kaugõppes.

Näost näkku õppimisel võetakse aga õpilaste koolis käimise tagamisel aluseks vanemate eelistus. Juhul, kui vanemad vabandavad oma lapsi näost näkku õppima mitte saatma, jätkavad õpilased kaugõpet / elukestvat õpet.

Näost-näkku koolituse saavad õpilased jätkavad haridust ühe nädala jooksul kohanemisnädalal ja järgnevatel nädalatel kaks päeva nädalas. Selles protsessis toetatakse näost näkku õpet kaugtundide ja elavate tundidega.

Õppetunni aeg on 30 minutit

Lõimumisnädalal moodustatakse rühmad õpilastest, kes on näost näkku õppetöö harus, arvestades kooli füüsilisi tingimusi ja õpilastihedust. Õppetunni aeg lühendatakse 30 minutini ja õpilastel lubatakse koolist lahkuda hiljemalt kell 12.30. Lisaks peatatakse Kovid-19 vastu võitlemise raames koolides lõunasöök.

Kohanemisnädalal registreerusid vastavalt õpilastihedusele esimeses klassis eriharidusega lasteaedades, erihariduslasteaedades, eripedagoogikakoolides õppijad ning esimeses klassis eriharidusega algkoolides ja teistes algkoolides õppijad. Filiaalist moodustatud õpilaste / õpilaste rühm osaleb lõimumistegevustes sel nädalal ainult ühel päeval nädalas, erinevatel päevadel. Teistel klassiastmetel korraldavad lõimumisnädala tegevused õpetajate poolt samamoodi nagu kaugõpe / elav tund.

Ajavahemikul 21. – 25. September 2020 viiakse õpilaste individuaalsete haridusprogrammide (BEP) aluseks kohanemistegevused ning hindamis- ja tulemuslikkuse määramise uuringud. Vanematele jagatakse rühma- ja individuaalset näost näkku ning distantsi / reaalajas kursuse ajakava, mis luuakse vastavalt õpilase individuaalsetele omadustele. Vajalikud meetmed kaugõppes / reaalajas õppetundide kasutamiseks võtab kooli administratsioon.

Kooliga kohanemise tegevused viiakse läbi raamatu "Kohandustegevused eriõpilastele" abil, mis avaldatakse Eripedagoogika ja nõustamisteenuste peadirektoraadi veebisaidil. Õpetajad saavad tegevuste raamatust tuvastada ja rakendada erinevaid näost näkku õppimise tegevusi ning erinevaid kaug- ja eluhariduse tegevusi.

Desinfitseerimistöid tehakse kolmapäeviti

Desinfitseerimistöid tehakse kolmapäeviti, kui näost näkku treenimine peatatakse. Nendel päevadel, sealhulgas lõimumisnädal, jätkub õpetajate kaugõpe / elav haridus.

Kohandamistegevuste rakendamise ajal määrab kooli juhtkond harude ja valdkondade, näiteks usukultuuri ja moraalialaste teadmiste, kujutava kunsti, muusika, kehalise kasvatuse, informaatika, õpetajad. Vajaliku koordineerimise viib läbi kooli juhtkond, et õpetajad ei kannataks lõimumisnädalal ja kõigil järgnevatel perioodidel lisatundide all.

28. septembrile järgnevatel nädalatel jätkatakse õppimist kahes rühmas, vähendades kursuse aega 30 minutini ja tagades õpilaste lahkumise koolist hiljemalt kell 12.30. Eriõpetuse klassijuhatajad, kes harjutavad kombineeritud klassiruume, moodustavad 1. klassist õpilaste / õpilaste rühma ja harjutavad kaks päeva näost näkku koolitust. See pakub oma klassi õpilastele otse- või kaugõpet.

Esimene näost näkku haridust omandavatest õpilasgruppidest õpetab näost näkku esmaspäeval-teisipäeval ja teine ​​neljapäeval-reedel. Teine rühm, kes sel päeval näost näkku koolitust ei saanud, saab kooli administratsiooni koordineerimisel osaleda õpetaja rühma loengus näost näkku. Mõlemad rühmad saavad jätkata kaugõppes / elusharidust kolmapäeviti.

Pärast 28. septembrit annavad õpetajad kõigile teiste klasside õpilastele kaugtunde / reaalajas tunde vastavalt iganädalastele tunniplaanidele. Vahemaa / elava tunni planeerimine viiakse läbi rühmades või individuaalselt, võttes arvesse õpilaste individuaalseid erinevusi. Õppetundide ajad lühenevad ja kõigi õpilasteni jõudmine toimub maksimaalselt.

Õpetajad teavitavad vanemaid õppetundide kaug- / reaalajas planeerimisest ja pakutakse vanemate jälgimist. Riikide haridus- ja koolidirektoraatide provintsid ja ringkonnadirektoraadid ning koolidirektoraadid on kohustatud tagama, et kõigi puuetega inimeste rühmade õpilased saaksid haridustegevusest kohalikul tasandil parimal võimalikul viisil kasu.

Eriõppekoolide praktika- / kutseõppe tunnid toimuvad kaugjuhtimise teel / otseülekandes rahvusharidusministeeriumile kuuluvatel digitaalsetel platvormidel väga rikkalike rakenduste ja näidiskursuste videotega. Neid kursusi saab tulevikus vastavalt haridusministeeriumi juhistele korraldada näost näkku.

Õpetajad määratakse õpilastele, kes õpivad kodus või haiglas

Eripedagoogika kutsekeskkoolides (kuulmis- ja liikumispuudega kutsekeskkoolides) toimuvad kohanemistegevused kaugelt / otse vastavalt kohanemisnädala näidistundide ajakavale. Pärast 28. septembrit antakse õppetunde kaugõppes / otseõppes vastavalt Anatoolia kutseprogrammi nädala kursuste ajakavale, mis võeti vastu vastavalt haridus- ja distsiplinaarnõukogu otsusele ning rakendati neis koolides.

Kodus või haiglas õppivate õpilaste olukorrad töödeldakse täielikult e-kooli juhtimise infosüsteemis ning määratakse nende õpilaste ja õpetajate kursuste programmid. Õpilastele, kes otsustavad lasteaias / klassiruumis ja 1. klassis koduõppe korraldada, pakutakse näost näkku õpet. Nendes tundides koduõppe omandavate õpilaste suhtes kohaldatakse näost näkku õppimise tingimusi samamoodi. Õpilased, kes saavad koduõpet teistel kooliastmetel, järgivad oma klassiruumi kaugõppe programmi selle klassiõpetaja järelevalve all, kuhu nad on sisse kirjutatud.

Eripedagoogika ja nõustamisteenuste peadirektoraat: "www.orgm.meb.gov.tr", "tid.meb.gov.tr", EBA ja mobiilirakendused ning TeieTube Ressursina saab kasutada digitaalsetest platvormidest, nagu näiteks ja Instragram, valmistatud sisu. Lisaks lisatakse saadetesse EBA TV jaoks ette valmistatud ja 20 tundi nädalas kavandatud erivajadustega õpilaste loenguvideod, teavitades sellest vanemaid vastavalt õpilaste individuaalsetele vajadustele õpetajate poolt.

Koostatud psühhosotsiaalse tugiprogrammi viivad kõik õpetajad läbi näost näkku õppimise või kaugõppe ning õpilastele ja vanematele pakutakse psühhosotsiaalseid tugiteenuseid. Lisaks on saadaval vanemate tegevused raamatus „Kohanemistegevused eriõpilastele“.

Koolide hügieeniks vajalike tingimuste tagamiseks tehtavad tööd ja protseduurid viiakse läbi kooskõlas tervishoiuministeeriumi Kovid-19 vastu võitlemise raames välja antud tervishoiuministeeriumi välja antud "Hügieenitingimuste ja nakkuste ennetamise kontrolli juhend õppeasutustes" ja "Kovid-19 haiguspuhangute ohjamise ja uuringu juhendiga". Lisaks jagatakse rahvusharidusministeeriumi poolt koostatud "Õpilaste teavitamise juhendi, vanematele mõeldud teabe juhendi ning administraatori ja õpetaja teabe juhendi" sisu asjaomaste inimestega ja luuakse teadlikkust.

Kõik eripedagoogika koolid ja eripedagoogika peadirektoraadiga seotud asutused tegelevad sertifitseerimisprogrammi "Minu kool on puhas" raames toimuvate tegevustega ja viivad lõpule oma jõupingutused kõnealuse tunnistuse saamiseks.

Arvestades, et mõnel eriharidust vajaval õpilasel võib olla näost näkku õppimisel probleeme maskide kandmisega ja sotsiaalse distantsi järgimisega, püüavad õpetajad selle harjumuse saavutada.

E-kooli juhtimise infosüsteemiga seotud probleemid, kus toimub õpilaste asjaajamine ja tehingud, näiteks registreerimine, üleviimine, palgaastme tõstmine, palgaastme tõstmine, lahendatakse peamiselt provintside ja rajoonide riiklike haridusdirektoraatide kaudu ning kui neid on, edastatakse lahendamata olukorrad rahandusministrile kubermangude kaudu.

Koolibussi sõidukites näost näkku haridusteed jätkavate õpilaste istekohad korraldatakse nii, et säiliks sotsiaalne distants ja välditaks õpilaste omavahelist kontakti. Lisaks keelatakse vanematel koolibussi minek, nad kannavad maski, kui vääramatu jõu tõttu on vaja koolibussi minna, ning tagatakse, et nad ei istuks muul kui määratud istmel. Koolibussi sõidukitega osutatava transporditeenuse järeltegevust teevad riiklikud haridusdirektoraadid.

Vanematele luuakse osakond, kes on kohustatud koolis viibima näost näkku koolitust jätkava õpilase olukorra tõttu, kus nad ei saa õpilastega ühendust võtta. Vanemate jaoks on kooliajal kohustuslik maskide kandmine. Vanematel palutakse olla hügieenieeskirjade järgimise suhtes tundlik.sohbet

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar