Kuidas läbirääkimistega lahutusprotsess töötab?

Abielulahutuse juhtumid võivad menetluse poolest erineda. Üksikisikutel, kes soovivad esitada lahutusasja, on võimalik taotleda läbirääkimistega või vaidlusalust lahutust. Kokkuleppel lahutamiseks peavad olema täidetud Türgi tsiviilseaduses 4721 sätestatud kokkulepitud lahutuse tingimused. Isikud, kes on täitnud käesoleva seaduse asjakohastes artiklites sätestatud kokkulepitud abielulahutustingimused, saavad algatada kokkulepitud lahutusasja.

Millised on läbirääkimistega lahutuse tingimused?


Türgi tsiviilseaduses nr 4721 sätestatud kokkulepitud abielulahutuse tingimused võib loetleda järgmiselt;

  • Olnud abielus vähemalt 1 aasta
  • Teatada, et pooled lepivad kokku kõigis õiguslikes ja moraalsetes tagajärgedes
  • Abikaasad peavad kohtuasjas osalema

Kokkulepitud abielulahutusasjades ei ole mingil lahutuse põhjusel kohustust pooli kohtus hoida. Neile piisab sellest, kui nad jäävad üheks aastaks abielusse ja avaldavad soovi lahutada.

Lepinguliste lahutusjuhtumite protsess

Abielu lahutada soovivad abikaasad saavad abielu lahutamise hagi esitada oma abieluliidu elukohapiirkonna perekohtusse. Kui abikaasad on elanud mõnes teises kohas kauem kui 6 kuud, algatatakse lahutusasja kohtualuse asukohajärgsest kohtust.

Lahutusprotokoll läbirääkimistel

Üks lepinguliste lahutusjuhtumite puhul nõutavatest dokumentidest on tuntud kui lahutusprotokoll.

Lahutusprotokolli puhul peavad olema täidetud ka allpool loetletud tingimused;

  • Abikaasadel peab olema tahe lahutuse üle otsustada
  • Neil peab olema majapidamistarvete kokkulepe
  • Alimentide osas peab olema kokkulepe
  • Kui on ühine laps või lapsed, peavad mõlemad pooled kokku leppima, kellele hooldusõigus anda.

Alimendid läbirääkimistega lahutusasjas

Abielulahutusasja kokkulepitud viisil lõpetamiseks peavad abikaasad mõistma elatisraha suurust. Abikaasal, kes alimente ei taotle, peab toimikus olema teave, et ta alimente ei taotle.

Lepingulises abielulahutuses on erinevaid elatise liike ja summasid. Näiteks vaesuse alimendid on tuntud alimentidena, mida vaesusesse vajuv erakond nõuab. Sidusettevõtted on lapse nimel taotletavad elatised. See elatis vastab lapse kuludele. Selle elatise suuruse määrab lapse vanus, tervislik seisund, haridus jne.

Millal alimendid algavad läbirääkimistega lahutuse korral?

Protokolliartiklis alimentide taotlemise korral algab elatisraha makseperiood esitamise kuupäevast. Kohus otsustab alimentide maksmise kohtuasja esitamise kuupäevast alates, kui artiklis täpsustatud alimentide suuruses ei ole sätestatud teisiti.

Kui palju on läbirääkimistel lahutustasu?

Lepinguline lahutuslõiv on alates 2020. aastast 45 TL. Juhtumi tasud määrab advokatuuride liit. Need tasud määratakse kindlaks, võttes arvesse miinimumpalga tariife.

See sisu https://yasinbayram.com/ See on koostatud veebisaidilt võetud teabega.sohbet

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar