Van Yüzüncü Yıli ülikool võtab tööle 91 lepingulist töötajat

Van Yuzuncu Yili ülikooli Dursun Odabase meditsiinikeskuse haigla
Van Yuzuncu Yili ülikooli Dursun Odabase meditsiinikeskuse haigla

Ametlik väljaanne 657 ja number 4, mis on lisatud 06.06.1978 dekreedile nr 7/15754 ja mis on mõeldud tööle Dursun Odabaşi meditsiinikeskuse haiglas ja Van Yüzüncü Yıli ülikooli teistes kesküksustes vastavalt artikli 28.06.2007 lõikele B Riigiteenistujate seaduse nr 26566 artikkel 2. KPSS (B) grupis avaldatud lepinguliste töötajate töötamise põhimõtete muutmise põhimõtete täiendava artikli 91 punkti b kohaselt võetakse tööle XNUMX lepingulist töötajat allpool määratletud ametikohtade jaoks.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

NIT. KOOD TITLE PCS KVALIFIKATSIOONID
E01 EBE 4 HAKKE ämmaemanduse osakonnaks.
E02 EBE 2 HAKKE ämmaemanduse osakonnaks. KINNITADA, ET ÜLIKOOLI HAIGLAD ON TÖÖTANUD MINIMAALSELT VIIS AASTAT günekoloogia ja sünnitusabi kohaletoimetamise üksuses.
E03 EBE 2 TÕENDAMISEKS, ET TERVISeministeerium lõpetas tema koolituse ja on töötanud ministeeriumide teenustes institutsioonides, mis pakuvad tervishoiuteenuseid.
H01 ÕDE 10 HÕBETAV HÕBETUSOSAKOND.
H02 ÕDE 2 SERTIFITSEERIMISEKS, ET TEMA HÕBETAB HARIDUSOSAKONDA ALAMAALASEMALT JA TÖÖTAB Üldistes intensiivsetes hooldushooldusteenustes.
H03 ÕDE 2 SERTIFITSEERIMISEKS, ET TEMA ON HÕLETUD ALGHARIDUSE ALASE KOOLITUSE KOHTA ja ON TÖÖTANUD HOOLDUSTEENUSES.
H04 ÕDE 5 TEISTE HARIDUSASUTUSTE HOOLEVALGU LÕPETAMINE.
H05 ÕDE 5 SERTIFIKAAT, ET TEISED HARIDUSASUTUSED ON HÕBETAMISE KOHTA HÕLMANUD JA TÖÖTANUD HOOLDUSTEENUSES.
H06 ÕDE 2 KÕRGHARIDUSASUTUSTE HARIDUSVALDKONDADE LÕPETAMISEKS JA SERTIFITSEERIMISEKS, ET NAD ON INSTITUTSIONAALSETES RAVIASUTUSTES VÄHEMALT AASTAL TÖÖDELTUD.
H07 ÕDE 4 KOKKULEPPELISTE HARIDUSASUTUSTE HARJAVALDKONNA LÕPETAMISEKS JA SERTIFITSEERIMISEKS, ET SEDA KOGETAKSE UUS SÜNDINUD INTENSIIVNE HOOLDUSTEENUS. DOKUMENT ka, et olete vähemalt kaks aastat töötanud hooldusteenustes.
H08 ÕDE 2 KÕRGHARIDUSASUTUSTE HOOLEVALGU LÕPETAMISEKS JA SERTIFITSEERIMISEKS, ET NAD ON VASTALISELT TEENINUD HOOLDUSTEALTÖÖDEL TÖÖDELTUD VÄHEMALT VIIS AASTAT. KA TÕENDAMISEKS, ET TERVISEMINISTEERIUMIS ON HEAKSKIITNUD NEONATAALSE RESUTEERIMISPROGRAMMIGA TEENINUD KASUTAJATE KOOLITUSED.
H09 ÕDE 2 KOKKUHARIDUSEKS TEISTE HARIDUSASUTUSTE HARVEVALDKONNAST JA SERTIFITSEERIMA, ET NAD ON TÖÖNUD GÜNEKOLOOGIAS TEENINDUSTEENUSES. LISAKS TÕENDAMISEKS, ET TERVISeministeerium kiitis heaks esmaabi põhikoolituse, steriliseerimise hariduse ja vastsündinu taastamise programmi.
H10 ÕDE 2 KÕRGHARIDUS KESKHARIDUSASUTUSTE HARVEVALDKONNAST JA VÄHEMALT KAKS AASTAT Üldkirurgias, ortopeedias ja siseteenustes
KINNITAGE, ET OLETE TÖÖTANUD HOOLDUSTeenustes.
H11 ÕDE 2 ET TEISED HARIDUSASUTUSED ON ENDOSKOOPIAS HÕBETAMISE KOHTA LÕPPENUD JA TÖÖTANUD HOOLDUSTEENUSES
DOKUMENT.
H12 ÕDE 2 KOOLITATUD KESKHARIDUSASUTUSTE HOOLDUSVALDKONNAST JA TÖÖDELTUD HOOLDUSTEENUSES VÄHEMALT KAKS AASTAT ANESTEESIOLOOGIA JA REANIMATSIOONI INTENSIIVHOOLDUSÜKSUSES ÜLIKOOLI HAIGLADES
DOKUMENT, MIS JUHTUS.
H13 ÕDE 3 KOOLITATUD KESKHARIDUSASUTUSTE HOOLDUSVALDKONNAST JA TÖÖDELTUD HOOLDUSTEENUSES VÄHEMALT AASTA Haiglate kõrva-nina-kurgu- ja silmateenustes, mis pakuvad ravihooldusteenuseid.
DOKUMENT, MIS JUHTUS.
H14 ÕDE 4 KOKKUÕPETUS KESKHARIDUSASUTUSTE HOOLDUSVALDKONNAST JA KOLM MINIMAALSELT ÜLIKOOLI HAIGLAS Naistehaiguste ja sünnitusabi osakonnas ning sünnitustoas või PERIONATOLOOGIAÜKSUSES.
DOKUMENT, ET TE OLETE AASTA TÖÖTANUD
H15 ÕDE 2 KOOLITATUD KESKHARIDUSASUTUSTE HOOLDUSVALDKONNAST JA VÄHEMALT KOLM AASTAT Ülikooli haiglate neuroloogiateenustes
DOKUMENT, ET SEDA TÖÖTAB.
H16 ÕDE 2 HINDATUD KESKHARIDUSASUTUSTE HOOLEVALDKONNALT JA HAIGLATE LASTETALITUSES, MIS TARNIVAD RAVIHOOLDUSTeenust
DOKUMENT, MIDA olete töötanud hooldusteenustes.
H17 ÕDE 2 KOOLITATUD KESKHARIDUSASUTUSTE JA HÄDAABI TEENUSTE VALDKONNAST VÄHEMALT KAKS AASTAT Haiglates, mis pakuvad ravitoimetust
SERTIFIKAAT, ET OLETE TÖÖTANUD HOOLDUSTeenustes.
H18 ÕDE 2 SERTIFITSEERIMISEKS, ET TEISTE HARIDUSASUTUSED ON PÕHITÖÖST LÕPETANUD JA TÖÖTANUD HOOLDUSTEENISTUSES VASTALISES SÜNNITUSSÜSTEEMISES VÄHEMALT KAKS AASTAT Haiglates, mis pakuvad raviraviteenuseid, ka tervishoiuministeeriumi
SERTIFITSEERIMA, ET ELUSTAMISE PROGRAMM ON KOOLITATUD.
H19 ÕDE 2 KOKKUÕPETUS TEISTEHARIDUSASUTUSTE HARVEVALDKONNAST JA ON TÖÖTANUD Kardiovaskulaarse kirurgia intensiivses hooldusüksuses vähemalt üks aasta haiglates, mis pakuvad individuaalset raviteenust.
DOKUMENT.
ST01 TERVISETEHNIK 2 ANESTEESIA PROGRAMMI ASSOTSIAALSETE LÕPETAJATE JA ÜLDISE INTENSIIVSE HOOLDUSE LÕPETAMINE
DOKUMENT, ET TE OLETE ÜHESELT TÖÖTANUD VÄHEMALT AASTA.
ST02 TERVISETEHNIK 2 ANESTEESIA PROGRAMMI LÕPETAMINE ANESTEESIA JA VÄHEMALT VIIS ANESTEESIA AASTAT ÜLIKOOLI HAIGLATE OPERATSIOONIS
DOKUMENT, ET TE OLETE TÖÖTANUD TEHNIKuna.
ST03 TERVISETEHNIK 1 HINDATAKSE ANESTEESIA PROGRAMMIKS JA SERTIFITSEERIGE, ET NAD ON TÖÖTANUD HAIGLATE OPERATSIOONIS, MIS TEGELEB NÄHTUD RAVI VÄHEMALT KOLME AASTA ANESTEESIA TEHNIKA KUTSEKOODEKS. KOHALDASID KA ARVUTITUD TOMOGRAAFIA SEADMEID
DOKUMENT, ET OLETE KASUTAJATE KOOLITUST SAANUD.
ST04 TERVISETEHNIK 1 HINDATAKSE ESIMESE JA ERAKORRALISE ABI PROGRAMMIST ASSOTSIAALIDEKS JA TÕENDAMISEKS, ET MINISTRITEENISTUSES MINISTRITEENISTUSES TÖÖTAS TÖÖTAMISEKS ESIMENE JA HÄDAABI TEHNIKA / AMBULI- JA HÄDAABI TEHNIKA KUTSEKOODEKS. Samuti sai ta tervishoiuministeeriumi poolt heaks kiidetud täiendava elutoe praktikakursuse ja narkootikumide koolituse ratsionaalse kasutamise lastele.
DOKUMENT.
DS01 MUUD TERVISETÖÖTAJAD 1 HÕLVATUD VANA HOOLDUSPROGRAMM ASSOTSIEERITUD KOOLITAMISEKS JA MINIMAALSELT VIISEL AASTAL ÜLIKOOLI HAIGLATE KORONAARA ANGIOGRAAFIAÜHIKUS
DOKUMENT, ET SEDA TÖÖTAB.
DS02 MUUD TERVISETÖÖTAJAD 1 KOKKUHARIDUSASUTUSTE ERAKORRALISE ARSTITEHNIKA VALDKONNAST LÕPETAMISEKS JA TÕENDAMISEKS, ET NAD ON TÖÖTANUD VÄHEMALT VIIS AASTAT ÜLIKOOLI HAIGLAS. KA KOGEB SEDA HORMONIDES JA KATSETE RAVI TAOTLUSTES ÜLIKOOLI HAIGLATE PEDIATRIKA ENDOKRONOLOOGIA KLIINIS ning Hematoloogiakliinikus toimuvate veretööaja ja kemoteraapia faktorite väljatöötamise rakendustes.
DOKUMENT.
DS03 MUUD TERVISETÖÖTAJAD 1 LÕPETAKSE LABORATSIOONIPROGRAMMIST LIIDU KOKKULEPPE KOHTA. DOKUMENT, MIDA TÖÖTasite LABORI VÄLJAL. KESKTUBA TÜÜBID, POLÜMERAASIKETI REAKTSIOON (PCR) JA ELISA TEHNIKAD KOOLITUS-, HORMONI- JA BIOKEEMIASEADMETE RAKENDUSKOOLITUS.
DOKUMENT.
DS04 MUUD TERVISETÖÖTAJAD 1 Bakalaureusekraad bioloogias ja vähemalt viis aastat ülikoolihaiglate meditsiinilises biokeemiatööstuse laboratooriumides
DOKUMENT, ET SEDA TÖÖTAB.
DS05 MUUD TERVISETÖÖTAJAD 1 HINDATAKSE ESIMESEST JA ERAKORRALISE ABI PROGRAMMIST ÜHENDUSTELE JA TÕENDAVAKS, ET NAD ON VALDKONNAS TÖÖTANUD VÄHEMALT KOLM AASTAT. SAMUTI SAI ÜLIKOOLI KINNITATUD LASTELE JA TÄISKASVANUTELE LÕPETUD ELU TUGIHARIDUS, PATSIENTIDE HINDAMINE JA PÕHITAVADE KOOLITUS.
SERTIFIKAAT
DS06 MUUD TERVISETÖÖTAJAD 1 DIALÜÜSIPROGRAMMI LIIDUDE JA TERVISHOIDUMINISTEERIUMI KINNITATUD KOOLITUS HARIDUSPÕLVE, ESIMENE JA ERAKORRALINE ABI, HÄDAABITEENUS JA EKG
KAS HARIDUSDOKUMENDID.
R01 Röntgenkiirtehnik 1 LÕPETÕETUD RAVIMIPILTIDE TEHNIKA PROGRAMM ASSOTSIAALSEKS LÕPETATUD JA TÖÖTAS VÄHEMALT KAKS AASTAT PET-KT-MEDITSIINILISE KUJUTAMISEGA RAHVASTIKU HAIGLADE NUTLARAVIMITE ÜKSUSES
DOKUMENT, MIS JUHTUS.
R02 Röntgenkiirtehnik 1 KÕRGHARIDUS KESKMISTE HARIDUSASUTUSTE RADIOLOOGIA VALDKONNAST JA
KINNITADA, ET ÜLIKOOLI HAIGLAD ON RADIOLOOGIAÜKSUSES TÖÖTANUD VÄHEMALT KOLM AASTAT.
R03 Röntgenkiirtehnik 4 MEDITSIINIPILTIDE TEHNIKA PROGRAMM ON ÜLIKOOLI Haiglate kõige atraktiivsem radioloogiaüksus
DOKUMENT, ET SEE ON TÖÖTANUD VÄHEMALT KOLM AASTAT.
R04 Röntgenkiirtehnik 3 MEDITSIINIPILTIDE TEHNIKA LÕPETAMINE ÜHENDKONNA HAIGLARADIOLOOGIA ÜKSUSES LIIDU LÕPETAJA JA KOLME AASTA JÄRGI
DOKUMENT, ET SEDA TÖÖTAB.
R05 Röntgenkiirtehnik 1 MEDITSIINIPILTIDE TEHNIKA PROGRAMM ASSOTSIAALNE LÕPETAJA
JA KINNITADA, ET ÜLIKOOLI HAIGLAD ON VÄHEMALT KOLM AASTAT TUUMARAVIÜKSUSES TÖÖTANUD.
P01 PSÜHHOLOOG 1 PSÜHHOLOOGIA ALGATUSE HINDAMINE JA TÖÖTAMINE AVALIKES INSTITUTSIOONIDES VÄHEMALT AASTA PSÜHHOLOGI KUTSEKOODEKSIGA. DOKUMENT, MIDA KOOLITAS NEUROPSÜHIKOLOOGIA KATSEID KOOLITADES KEELE JA KÕNEHÄIRETE KOHTA. KA KINNITAS ÜLIKOOL laste ja noorukite kognitiivset käitumist.
DOKUMENT, ET OLETE TERAAPIAHARJUTUSTE KOOLITUST SAANUD.
B01 KONTORITÖÖTAJAD 1 KINDEL-TV OSAKONNAST HINDAMISEKS HÕLETUD JA TÖÖTANUD RAADIOTELEVISIOONI TOOTJA KUTSEKOODEKSIGA VÄHEMALT AASTA. DOKUMENT, MIDA ON KOOLITUD KOHUSTUSEKS KASUTADA KINNITUS- JA JIMMY JIB-OPERAATORIT.
B02 KONTORITÖÖTAJAD 1 OLEME KÕRGKOOLI JA VÕRDÕIGE LÕPPENUD JA TÖÖDANUD AVALIKES INSTITUTSIOONIDES VÄHEMALT VIIS AASTAT. SERTIFITSEERIMISEKS, ET TEMA VÕETAB MINIMAALSELT 160 TUNDI ARVUTITUD RAAMATUPIDAMISKURSUSTE KOOLITUST EELARVELISELE RAAMATUPIDAMISE PÄDEVUSE KOOLITAMISEL, RAKENDUSSERVERITE SÜSTEEMI JUHTIMISEL JA ARVEMOODULI JUHTIMISSÜSTEEMIL.
D01 TUGIKOOL 1 RADIOTELEVISIOONI PROGRAMMEERIMISES HÕIVATAKSE HÕIVATUD KOKKULEPPE. DOKUMENT, ET OLETE VALDKONNAS TÖÖTANUD VÄHEMALT KAKS AASTAT. SERTIFITSEERIMA, ET TA ON KOOLITUD EHITUSE JA TEHNILISE JUHTIMISE KASUTAMISEKS.
 ÜLDTINGIMUSED
1) Taotlejatele on nõutavad riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 täpsustatud üldtingimused:
  • a) olema Türgi Vabariigi kodanik.
  • b) ei tohi ilma jätta avalikke õigusi.
  • c) isegi kui Türgi karistusseadustiku artiklis 53 nimetatud tähtajad on möödas; kuriteod riigi julgeoleku vastu, isegi kui need on armu antud või vangistatud üheks aastaks või kauem tahtlikult toime pandud kuriteo eest, põhiseadusliku korra vastased kuriteod ja selle korra toimimine, omastamine, väljapressimine, altkäemaksu, vargus, pettus, võltsimine, kuritarvitamine usaldus, pettus, mitte süüdimõistmine pankroti, pakkumiste võltsimise, taglase, kuritegevusest või salakaubaveost tulenevate varaliste väärtuste pesemise eest.
  • d) meeskandidaatidele sõjalise staatuse mõttes; Sõjaväeteenistusega mitteseotud, tegevteenistuse täitmine, edasilükkamine või reservklassi üleviimine, kui ta pole ajateenistuses.
  • e) ilma vaimuhaiguseta, mis võib takistada tal pidevalt oma kohust täita, ilma et see piiraks seaduse nr 657 artikli 53 sätete kohaldamist.

TAOTLUSVORM, KOHT JA Aeg

1 - avaldused esitatakse isiklikult meie ülikooli personaliosakonda 15 päeva jooksul (kuni tööaja lõpuni) pärast kuulutuse avaldamist ametlikus väljaandes, posti teel esitatud avaldusi ei aktsepteerita. Kandidaadid peavad arvutikeskkonnas täitma töösoovitaotluse vormi aadressil www.yyu.edu.tr ja esitama selle koos muude nõutavate dokumentidega (haridussertifikaat, KPSS-i tulemustunnistus ja nõutavate tiitlite kogemustunnistus, haridus, kursuse tunnistus jne).

2 - kandidaadid taotlevad, määrates kvalifikatsioonikoodi ainult ühe tiitli jaoks. Kui taotlus esitatakse mitmele kvalifikatsioonikoodi pealkirjale, loetakse mõlemad taotlused kehtetuteks.

3 - Taotluse vormi valesti täitnud või puuduvate dokumentide esitajate avaldusi ei aktsepteerita. Nende avaldused, kes on avalduse ja protseduuride käigus tuvastanud valeandmeid, ja nende, kes ei esita nõutavaid dokumente, avaldused loetakse kehtetuks ning nende kohtumised tühistatakse isegi siis, kui need on tehtud.

4 - Kandidaatidel, kellel on õigus elama asuda, palutakse esitada deklareeritud dokumentide originaalid või kinnitatud koopiad (haridustunnistus, kogemused ja / või soovitud tiitlite haridus, kursuse dokumendid). Nende suhtes, kes deklareerivad / esitavad valedokumente, võetakse kohtusid.

Armin

sohbet

    Ole esimene, kes kommenteerib

    Yorumlar