Isikuandmete kaitse asutus värvab 10 abieksperti

isikuandmete agentuur
isikuandmete agentuur

Et töötada isikuandmete kaitse ameti üldhaldusteenuste klassi 8. astme ametikohtadel; Kirjalik eksam toimub 10 2020 isikuandmete kaitse eksperdi assistendile vastavalt avaliku ja erasektori avaliku valiku eksami (KPSS) 2021. ja 09. aasta tulemustele. Igasse rühma kandideerivate kandidaatide hulgast kutsutakse kirjalikule eksamile 10-kordne kindlaksmääratud vabade kohtade arv, alustades KPSSi skoori paremusjärjestuse kõrgeimast punktist.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

Pingerea tulemusel kutsutakse kirjalikule eksamile teised kandidaadid, kellel on sama skoor kui viimasel kandidaadil.

Sisseastumiseksam viiakse läbi kahes etapis, nii kirjalikus kui suulises vormis, ja kirjalik eksam viiakse läbi katsemeetodil.

Eksamit sooritavatele kandidaatidele otsitakse järgmisi tingimusi

a) täita riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 sätestatud üldtingimusi.

b) olla osalenud Mõõtmis-, valiku- ja paigutuskeskuse (ÖSYM) poolt aastatel 2020 või 2021 korraldatud avaliku personali valikueksamil (KPSS) ning olema saanud vähemalt 75 punkti ülaltoodud tabelis täpsustatud skooritüüpidest ,

c) vastavalt asutuse töötajatele ja vajadustele;

  1. Lõpetada õigusteaduskondades, kus antakse vähemalt neli aastat bakalaureuseõpet, või välismaal asuvatest kõrgkoolidest, mille samaväärsuse on aktsepteerinud kõrgharidusnõukogu (KPSSP-4 rühma jaoks),
  2. Lõpetada riigiteadused, majandus- ja haldusteadused, majandus- ja ettevõtlusteaduskonnad, mis pakuvad vähemalt nelja-aastast bakalaureuseõpet, või välismaal asuvad kõrgkoolid, mille samaväärsuse on heaks kiitnud kõrgharidusnõukogu (KPSSP-33 ja KPSSP-38 puhul) rühmad),
  3. Teaduskonnad, kus on vähemalt neli aastat bakalaureuseõpet; Lõpetada elektroonika, elektrielektroonika, elektroonika ja side, arvutitehnika ja infosüsteemide inseneriteaduse osakonnad või välismaal asuvad kõrgkoolid, mille samaväärsuse on aktsepteerinud kõrgharidusnõukogu (KPSSP-3 rühma jaoks),

ç) Hindamis-, valiku- ja praktikakeskuse (ÖSYM) korraldatud "võõrkeeleoskuse eksamilt (YDS)" viimase viie aasta jooksul vähemalt 70 (seitsekümmend) punkti või mõne muu tingimustega tunnustatud rahvusvahelise kehtivusega dokumendi saamiseks keeleoskuse või selle samaväärsuse kohta. (Rahvusvahelise kehtivusega võõrkeeleeksamite samaväärsustabelite jaoks: osym.gov.tr

d) mitte täitma kolmekümne viie aasta vanust alates 2021. aasta jaanuari esimesest päevast. (Sündinud pärast 01.01.1986)

Eksamitaotluse kuupäev ja meetod

Eksamitaotlusi saab agentuurile esitada isiklikult või kandideerimisperioodi jooksul, lisades järgmised dokumendid isikuandmete kaitse abispetsialisti konkursi eksamitaotluse vormile, mis laaditakse alla ja täidetakse ajavahemikus 31–08. / 2021 ameti veebisaidilt (www.kvkk.gov.tr). Tarnitakse posti teel. Taotlusi, mis saabuvad pärast taotluste esitamise tähtaega kell 27, vastu ei võeta ja postiga viivitusi ei arvestata.

Armin

sohbet

    Ole esimene, kes kommenteerib

    Yorumlar