Kommunikatsiooni direktoraat võtab tööle 30 kommunikatsioonispetsialisti abi

Kommunikatsioonijuht
Kommunikatsioonijuht

Kommunikatsiooniadirektoraat võtab vastu 20 kommunikatsioonispetsialisti abi, kandideerimise tähtaeg on 2021. august 30.

Presidendi kommunikatsiooniosakonnast:

TEEB ABIASJA EKSPERTI SUHTLEMINE EKSAMIGA

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

ÜLDINE TEAVE

(1) Kommunikatsioonispetsialisti nimetusega ametikohtade maksimaalne arv on kolmkümmend (30). Sisseastumiseksami sooritanute määramine toimub 8. ja 9. astme ametikohtadele alates GİH klassist.

(2) Kõik eksami etapid peetakse Ankaras.

(3) Käesolevas teates sisseastumiskatse kohta välja jäetud määrused on lisatud 27. novembri 11. aasta väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatud suhtlusekspertiisi määrusega 2018. Määrusele on juurdepääs eesistujariigi ametlikul veebisaidil (www.iletisim.gov.tr).

UURIMISTINGIMUSED

(1) eksamile kandideerimiseks;

a) riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 loetletud üldtingimuste täitmiseks,

b) ei ole alates 01 jõudnud 01-aastaseks,

c) kellel on vähemalt neli aastat bakalaureuseõpet;

  • Õigusteadused, riigiteadused, majandus- ja haldusteadused, äri- ja majandusteaduskonnad,
  • Suhtlemisteaduskonnad,
  • Inseneriteaduskondade bakalaureuseosakonnad ning matemaatika ja statistika bakalaureuseosakonnad,
  • huvitatud teaduskondade psühholoogia, antropoloogia, sotsioloogia, sotsiaalantropoloogia, folkloori, humanitaarteaduste ja sotsiaalteaduste osakondadest,

On vaja lõpetada riigis või välismaal haridusteooria, mille samaväärsust aktsepteerib kõrgharidusnõukogu.

(2) Kõik kandidaadid, kes vastavad kandideerimisnõuetele, kutsutakse eelvaliku kirjaliku konkursi eksamile.

(3) Kui vastavatest osakondadest pole piisavalt avaldusi, on võimalik värbamine teistest osakondadest.

(4) Eksamile kõlblike kandidaatide nimekiri tehakse teatavaks eesistujariigi ametlikul veebisaidil (www.ilelisim.eov.tr).

(5) Teade eksamile pääseda saabuvate kandidaatide kohta sisaldab teavet eksamikava, aadresside kohta, kus eksam toimub, ja muid küsimusi.

(6) KPSS-i tingimus pole eksamile kandideerimiseks vajalik.

KASUTUSMEETOD. TÄHTAEG, KOHALDAMISEKS NÕUTAVAD DOKUMENDID

(1) Eksamitaotlused esitatakse Anadolu ülikooli eksamiteenuste veebisaidil (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) ajavahemikul 09. – 20. Augustini 2021.

(2) Eksamitaotluse tasu makstakse krediit- / deebetkaardiga kandideerimisprotsessi viimases etapis. Eksamitaotluse tasu on 125 (ükssada kakskümmend viis) TL.

(3) Kandidaatide avaldused, kes ei täida eksamitaotluse samme ega maksa eksamitasu hoolimata eksamile kandideerimisest, loetakse kehtetuks ja nende kandidaatide kohta ei väljastata "eksami sisseastumiskirja".

(4) Taotluse esitamise ajal tuleb süsteemi üles laadida viimase 6 (kuue) kuu jooksul tehtud passipilt, katmata näoga, eestpoolt, et kandidaat oleks hõlpsasti ära tunda. Fotol ei tohiks olla välimust, nagu juuksed, vuntsid ja jumestus, muutusi, mis on oluline eksamipäeva identiteedi kontrollimisel. Tuleb arvestada, et eksamipäeval võib ametnikel olla raskusi foto põhjal kandidaadi identiteedi määramisega ja seetõttu ei saa kandidaati eksamile / eksamile võtta, kuna see võib kehtetuks lugeda.

(5) Püsiva / ajutise puude või terviseprobleemidega kandidaatidele tagatakse pärast eksamitaotluste täitmist lugeja / marker tugi, eraldi eksamisaal, spetsiaalsete tööriistade / seadmete kasutamine jne Tervisearuande kinnitatud ärakiri, mille nad saavad ülikoolilt või riigihaiglalt (kus on selgelt märgitud kandidaadi tervislik seisund, spetsiaalsed tööriistad / seadmed jms), tuleb eksamitaotluse jooksul toimetada vormil märgitud aadressile. Dokumendid, mis mingil põhjusel määratud aadressini õigeks ajaks ei jõua, arvesse ei võeta. Kõnealused kandidaadid võetakse eksamile vastavalt ametivõimude antud hinnangule.

(6) Kandidaat vastutab taotlusteabe õigsuse ja foto sobivuse ning võimalike ebatäpsuste või puuduste eest, mis võivad ilmneda pärast taotluse rahuldamist. Pärast kandideerimisperioodi lõppu ei saa kandidaat eksamitaotluse käigus deklareeritud teabes (võõrkeele valik jms) muudatusi teha.

Armin

sohbet

    Ole esimene, kes kommenteerib

    Yorumlar