Perekonna- ja sotsiaalministeerium värbab 15 lepingulist IT-töötajat

Perekonna- ja sotsiaalministeerium
Perekonna- ja sotsiaalministeerium
Telli  


Tööle asuda Pere- ja Sotsiaalministeeriumi Keskorganisatsioonis 375 Ametlikes Teadaannetes avaldatud "Avalike asutuste ja organisatsioonide suuremahulistesse teabetöötlusüksustesse lepinguliste IT-töötajate töölevõtmise põhimõtted ja põhimõtted" ja numbriga 6, tuginedes dekreetseaduse nr 31.12.2008 täiendavale artiklile 27097. Menetlusmääruse artikli 8 teise lõigu kohaselt võetakse tööle 15 (viisteist) lepingulist IT-töötajat.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

ÜLDISED TAOTLUSNÕUDED

a) täita avalike teenistujate seaduse 657 artiklis 48 sätestatud üldtingimusi;

b) Lõpetada teaduskondade või kõrgkoolide nelja-aastased infotehnoloogia, tarkvaratehnika, elektrotehnika, elektroonika, elektrotehnika ja tööstustehnoloogia osakonnad, mille samaväärsuse on heaks kiitnud kõrghariduse nõukogu,

c) välja arvatud alapunktis b nimetatud teaduskondade inseneriosakondadest, mis pakuvad nelja-aastast haridust, loodusteaduste-kirjanduse, haridus- ja kasvatusteaduste osakondadest, arvuti- ja tehnoloogiaalast haridust ning statistikat andvatest osakondadest, matemaatika ja füüsika osakonnast või õpilaskodust, mille võrdväärsust Kõrgharidusnõukogu on aktsepteerinud Muude kui käesolevas punktis nimetatute kõrgkoolide lõpetajad saavad taotleda 2-kordset igakuist lepingu brutopalga ülemmäära.

d) vähemalt 3 (kolm) aastat tarkvara, tarkvara projekteerimise ja arendamise, selle protsessi juhtimise või suuremahuliste võrgusüsteemide paigaldamise ja haldamise puhul, vähemalt 5 (kolm) aastat nendel, kes ei ületa kahekordset palgalagi, vähemalt 4 (viis) aastat neile, kes ei ületa kolmekordset palgalagi. Omama vähemalt 8 (kaheksa)aastast töökogemust neile, kes ei ületa 657 (nelja) korda, (töökogemuse määramisel; kui IT-töötajad, alalised töötajad, kelle suhtes kohaldatakse seadust nr 4 või sama seaduse artikli 399 alapunkti B ja dekreetseaduse nr XNUMX. Teenistusperioodid on dokumenteeritud informaatikuna töötaja staatuses, makstes sotsiaalkindlustusmakseid lepinguliste teenuste ja erasektori turvaasutusi võetakse arvesse),

e) dokumenteerida, et ta oskab vähemalt kaht praegust programmeerimiskeelt, kui neil on teadmisi arvuti välisseadmete riistvara ning väljakujunenud võrguhalduse ja turvalisuse kohta,

f) Meeskandidaatidel, kui ta ei ole jõudnud tegevväekohustuse ealiseks või kui ta on jõudnud ajateenistusealiseks, läbida põhiväeteenistus või vabastada või lükata edasi või üleviida reservklassi.

TAOTLUSE VORM, KOHT JA KUUPÄEV

Avaldusi võetakse digitaalselt vastu ajavahemikus 19.11.2021 – 06.12.2021 kuni 18:00. Kandidaadid, kes soovivad eksamit sooritada, saavad kandideerida e-valitsuse (Pere- ja Sotsiaalministeeriumi / Karjäärivärav) ja Karjäärivärava kaudu aadressil alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Posti teel või muul viisil esitatud taotlusi vastu ei võeta.

Kandidaat ise vastutab kandideerimisprotsessi korrektsuse, täielikkuse ja vastavuse eest kuulutuses täpsustatud küsimustele.

Raudteetööstuse näitus Armin sohbet

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar