BRSA võtab tööle 9 haldustöötajat

BRSA
BRSA
Telli  


Esimest korda meie agentuuris avalikku teenistust alustavate kandidaatide hulgast võetakse pangandusregulatsiooni ja -järelevalve ametisse "autojuhi", "sekretäri" ja "ametniku" ametikohale halduspersonali. sisseastumiseksam. Sisseastumiseksam toimub kahes etapis suulise eksamina "sekretäri" ja "ametniku" koosseisule ning praktilise ja suulise eksamina "Autojuhi" koosseisule.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

TINGIMUSED

1) olles Türgi kodanik,

2) avalikest õigustest ei võeta ilma

3) isegi kui Türgi karistusseadustiku artiklis 53 nimetatud tähtajad on möödunud; riigi julgeolekuvastased kuriteod, põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise vastased kuriteod, omastamine, väljapressimine, altkäemaksu võtmine, vargus, kelmus, võltsimine, usalduse kuritarvitamine, pettus Ei ole süüdi mõistetud pankroti, pakkumiste võltsimise, võltsimise, rahapesu eest kuritegevusest või salakaubaveost tuleneva vara väärtuse eest.

4) sõjaväelise staatuse osas; mitte olla ajateenistuses, mitte sõjaväeealine ega läbinud ajateenistuse täisealiseks saanud tegevväeteenistust või olla edasilükatud või üleviimine reservklassi,

5) mitte põdema vaimuhaigust, mis võib takistada tal pidevalt oma kohustust täitmast;

6) Täitma pangandusseaduse nr 5411 artikli 8 esimese lõigu punktides a, b, c ja d sätestatud tingimused.

7) Mitte kuuluda pangaseaduse nr 5411 artikli 26 raames töötamise keelatute hulka.

8) Et ei tekiks olukorda, mis takistaks tema määramist julgeoleku- ja/või arhiiviuuringute avalikku teenistusse.

NÄIDISTAOTLUS

Kandidaadid saavad 30. novembrist 8. detsembrini 2021 e-valitsuses oma avaldusi esitada kuni kella 23, logides sisse pangaregulatsiooni ja järelevalve ameti kaudu – Career Gate Public Recruitment and Career Gate alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​ja oma avalduste esitamine määratud kalendris.kasutades aktiivseks muutuvat töötaotluste ekraani.

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar