Siseministeerium võtab tööle 124 lepingulist töötajat

Siseministeerium
Siseministeerium
Telli  


Siseministeerium värbab 124 lepingulist töötajat. Kandideerimise tähtaeg on 2. detsember 2021

Siseministeeriumilt:

4/B LEPINGUTÖÖTAJATE OSTMINE KESK- JA PROVINTSIAALORGANISATSIOONI TÖÖLE SISSEASTUMISE (SUULISE) EKSAMI VÄLJAkuulutamine

Lepinguliste töötajate töölevõtmise põhimõtete ning selle lisade ja muudatuste raames, mis jõustusid ministrite nõukogu 657. juuni 4. aasta otsusega ja numbriga 06/06, vastavalt artikli 1978 lõikele B. riigiteenistujate seadus nr 7; Lepingulised töötajad värvatakse kokku 15754 vabale ametikohale, mille arv ja ametinimetus on toodud allolevates tabelites nr Lisa-1 ja Lisa-2 ning kes võetakse tööle meie ministeeriumi kesk- ja provintsiorganisatsiooni alluvuses. sisseastumiseksamiga (suuline) mis toimub Ankaras 124.-22.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

siseministeeriumi lepingulised töötajad palkavad

siseministeeriumi lepingulised töötajad palkavad

siseministeeriumi lepingulised töötajad palkavad

EKSAMIL KANDIDEERIMISE NÕUDED ÜLDINE

1. Omama riigiteenistujate seaduse nr 657 muudetud artikli 48 punktis A nimetatud kvalifikatsiooni,

a) olles Türgi Vabariigi kodanik,

(b) ei võeta ilma avalikest õigustest,

c) isegi kui Türgi karistusseadustiku artiklis 53 nimetatud tähtajad on möödunud; riigi julgeolekuvastased kuriteod, isegi kui ta on tahtlikult toimepandud kuriteo eest armu antud või vangistatud aastaks või pikemaks ajaks, põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise vastased kuriteod, omastamine, omastamine, altkäemaksu võtmine, vargus, kelmus, võltsimine, õigusrikkumine. usaldus, petturlik Ei tohi olla süüdi mõistetud pankrotis, pakkumiste võltsimises, tulemuste võltsimises, kuritegevusest või salakaubaveost tuleneva varalise väärtuse pesemises,

d) meeskandidaatide ajateenistuse osas; mitte olla ajateenistuses, mitte sõjaväeealine ega läbinud ajateenistuse täisealiseks saanud tegevväeteenistust või olla edasilükatud või üleviimine reservklassi,

(d) ilma et see piiraks riigiteenistujate seaduse nr 657 artikli 53 kohaldamist, mitte põdema vaimuhaigust, mis võib takistada tal pidevalt oma kohustusi täitmast,

2- suulise eksami toimumise aasta jaanuari esimese päeva seisuga ei ole täitunud 35-aastane (sündinud pärast 01),

Raudteetööstuse näitus Armin sohbet

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar