Kui suur on koduhoolduse palk 2022. aastal?

Kui suur on koduhoolduse palk 2022. aastal?
Kui suur on koduhoolduse palk 2022. aastal?
Telli  


2022. aasta jaanuaris tõsteti pere-, töö- ja sotsiaalministeeriumi makstavat koduhooldustasu. Koos alampalga 50-protsendilise tõusuga tõsteti ka 65-aastase pensioni, töövõimetuspensioni, koduhooldustoetuse, staaži ja etteteatamishüvitise palku. Niisiis, kui suur on koduhoolduse palk? Kui suur on töövõimetuspension aastal 2022?

Kui suur on koduhoolduse palk??

2022. aasta miinimumpalga tõusuga on määratud, kui suur on sel aastal koduhooldustoetus. Sel aastal tõsteti miinimumpalka 50,5%. Sellega seoses tõsteti koduhooldustoetust 798 TL-lt 2 tuhandele 706 TL-ile.

Kes saavad koduhooldustoetust??

Selle abi saamiseks peab olema vähemalt 50-protsendiline puudega või raske puudega inimene ning pere- ja pereministeeriumi provintsi direktoraatides asuv hooldusteenuste hindamiskomisjon teeb kindlaks, et hooldust vajav isik on puudega. Sotsiaalteenused. Tervisenõukogu aruanne peab sisaldama väljendit "raske puudega". Koduhooldustasu ei maksta neile, kelle puue on alla 50 protsendi.

Seda toetust saavad isikud, kelle keskmine kuusissetulek leibkonna inimese kohta on alla kahe kolmandiku alampalga kuu netosummast.

Seoses viimaste muudatustega on koduhooldustoetust võimalik saada ka võõrassugulastel. Jällegi, olenemata puude määrast, kui puude tervisearuanne sisaldab fraasi "vajab eritingimusi või väga eritingimusi" alla 18-aastaste laste puhul, võib puudega sugulane saada koduhooldusabi.

Üle 18-aastaste puhul, kui aruanne sisaldab väljendit "täielikult ülalpeetav", saab puudega sugulane endiselt abi.

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar