Euroopa Liidu Haridus- ja Noorsooprogrammide Keskuse eesistumine võtab tööle 10 lepingulist töötajat

euroopa liidu haridus- ja noorteprogrammide keskuse eesistumine
euroopa liidu haridus- ja noorteprogrammide keskuse eesistumine

2 meessoost kaitse- ja julgeolekuametnikku ja 2 tugipersonali (teenitavad), kellest 8 on puudega, võetakse tööle suulise sisseastumiseksami kaudu, mille korraldab Euroopa Liidu Haridus- ja Noorsooprogrammide Keskuse eesistujariik (Türgi riiklik agentuur), asjaomane institutsioon. Euroopa Liidu eesistumise periood, mis on seotud TR Välisministeeriumiga. Värbatavad töötajad võetakse tööle haldusteenistuslepingu alusel vastavalt dekreetseaduse nr 375 täiendavale artiklile 27 ning Türgi riikliku büroo personali- ja ekspertiisimäärusele.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

UURIMISTINGIMUSED

a) vastavad 14/7/1965 riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 / A loetletud üldtingimustele,

b) sisseastumiseksami toimumise aasta jaanuari esimese päeva seisuga (35. jaanuar 1 ja hiljem) ei ole täitunud 1987-aastane.

c) taotlejate järjestamise tulemusena alates kõrgeimast punktist; Olles kandidaatide hulgas 4 korda rohkem värvatavaid töötajaid vastavalt ametinimetustele (suulisele eksamile kutsutakse ka viimasel kohal oleva kandidaadiga sama punktisummaga kandidaadid),

KOHALDAMISE KUUPÄEV

Sisseastumiseksamitele kandideerimise kuupäevad: 24. jaanuar 2022 – 14. veebruar 2022

TAOTLEMISKOHT, VORM JA NÕUTAVAD DOKUMENDID

Taotlused esitatakse ameti veebisaidi kaudu aadressil ikbasvuru.ua.gov.tr. Kandidaadid saavad kandideerida ainult ühele ametikohale. Taotluse esitamiseks nõutav teave ja elektrooniliselt edastatavate dokumentide näidised on järgmised:

a) Kõrghariduse või keskhariduse lõputunnistuse või lahkumistunnistuse originaal või kinnitatud koopia (välismaal hariduse omandanutele diplomi samaväärsuse tõendi originaal või kinnitatud koopia).

b) KPSS või EKPSS tulemuse dokument

c) (Puudega taotlejatele) Meditsiiniline aruanne, mis näitab puude staatust

ç) Nendele kandidaatidele, kes kandideerivad ametikohtadele, kelle töövaldkond on tugipersonali (teenistuja) ametikohal määratud "tehniline tugi", määratud tunnistuste originaal või kinnitatud koopia (kandidaatidele, kes ei ole lõpetanud mõnda kuulutuses märgitud lõpetamisvaldkonnad)

d) TR identifitseerimisnumbri väljavõte

e) Kohtuniku registri väljavõte,

f) kirjalik CV,

g) 4.5×6 cm passiformaadis foto, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul

Taotlusi, mis on tehtud puuduvate dokumentidega või sisaldavad valeandmeid, arvesse ei võeta. Nende eksamid, kelle puhul leitakse, et nad ei vasta taotlustingimustele või teevad taotletud dokumentides valeandmeid, loetakse kehtetuks. Isegi kui need taotlejad on määratud, tühistatakse nende ametissenimetamine.

Avalduse ankeedi ja sellele lisatud dokumentide läbivaatamise tulemusena saavad need, kellel on eelpool nimetatud tingimused ja kellel on paremusjärjestuse tulemusel õigus sooritada suuline eksam. kazanOsalejate nimed ning suulise eksami toimumise kuupäev, kellaaeg ja koht avalikustatakse 18. veebruaril 2022 Euroopa Liidu Haridus- ja Noorsooprogrammide Keskuse (Türgi riiklik büroo) kodulehel ua.gov.tr ​​​​kandidaate kirjalikult ei teavitata.

Püsiva/ajutise puude või terviseprobleemidega kandidaadid, kaasas käimine eksami ajal, spetsiaalsete tööriistade/seadmete kasutamine jne. Taotluste esitamiseks peavad nad üles laadima kinnitatud koopia tervisearuandest, mille nad saavad ülikoolist või riigihaiglast (milles on selgelt märgitud kandidaadi puue/tervislik seisund, kasutatavad erivahendid/seadmed jne. .) taotlusvormil. Kõnealused kandidaadid suunatakse eksamile, mida peetakse hindamise tulemusel sobivaks.

Kui mõnele vastavale ametikohale ei ole piisavalt avaldusi või kui eksamite tulemusel ei ole piisavalt edukaid kandidaate, saab värvata teistele ametikohtadele.

Kandidaat vastutab kandideerimisandmete õigsuse, foto sobivuse ning pärast taotluse rahuldamist ilmneda võivate ebatäpsuste või puuduste eest. Kandidaadil on taotlusvormis deklareeritud andmetes (kontaktandmed jms) võimalik kandideerimisperioodi jooksul muudatusi teha.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar