TCDD värbab 75 jaamaoperatsiooni töötajat

TCDD värbab 75 jaamaoperatsiooni töötajat
TCDD värbab 75 jaamaoperatsiooni töötajat
Telli  


TCDD Enterprise'i peadirektoraadist

JAAMA OPERATSIOONI TÖÖLISE OSTUTEADE

Türgi Vabariigi Riikliku Raudteeameti peadirektoraadi Istanbuli provintsi piiridel asuvatele töökohtadele värvatakse 75 jaamaoperatsioonitöötajat tähtajatuteks töötajateks.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

Meie tööjõuvajadus 11.01.2022-17.01.2022 See avaldatakse İŞKURis vahemikus

1- Värbatavad töötajad võetakse tööle meie jaama/jaamaülema – jaamadirektoraadi töökohtades, mis asuvad Istanbuli provintsi piirides.

2-Meeskandidaadid saavad kandideerida väljakuulutatud tööjõuvajadusele.

3-Kandidaadid ei tohi kuulutamise kuupäeva seisuga olla 36-aastased.

4 Kandideerida saavad kandidaadid, kes on lõpetanud meie tööjõusoovis välja kuulutatud assotsieerunud kraadiõppe programmi.

5- reklaam tööjõud Lõplikus nimekirjas olevate kandidaatide dokumendid, mille İŞKUR saatis pärast meie päringule kandideerimist; TCDD ettevõtte peadirektoraadi personaliosakonna TCDD veebisait (tcdd.gov.tr) saadakse teadaannete rubriigis avaldatavate kuupäevade vahel järgmiste dokumentidega.

Kuulutuses toodud tingimustele mittevastavate kandidaatide kohta koostatakse protokoll ning İŞKURile teatatakse, et nende taotlust ei võetud vastu.

Vajalikud dokumendid;

- kohaletoimetamisel näidatakse isikutunnistuse originaali,

- karistusregistri dokument Türgi Vabariigi isikutunnistusega (prokuratuurilt või e-valitsuse parooliga)turkiye.gov.t onaadress) saab kätte. Karistusregistris olevate otsuste kohta toovad kohtulahendid kaasa need, kes on karistatavad.

-Haridustunnistuse koopia (valdkond/haru täpsustatakse haridusdokumendis.)

-Sõjaväelise staatuse tunnistus (dokumendis, mille nad kaasa toovad vabastamine, edasilükkamine, tasu või vabastamine näidatakse.)

-e-riigi parooliga http://www.turkiye.gov.trvõetud Elukoht (elukoht) ja muu aadressidokument 

-e-riigi parooligaturkiye.gov.t onkui saadaval alates tuleb võtta DataMatrix SGK registreerimis- ja teenindusavaldus,

- KPSS-i tulemusdokument (26.11.2020 väljavõtte kuupäev),

– TCDD veebisait (tcdd.gov.tr) postitatud kuulutuste rubriiki Töösoovi teabevorm See tarnitakse täidetud kujul ja allkirjastatuna sinise pastapliiatsiga.

6-Kõik teated tööjõuvajaduse kohta (nõutavad tingimused, dokumendi kättetoimetamise kuupäev/koht, suulise eksami kuupäev/koht, suulise eksami tulemus) TCDD veebisait (tcdd.gov.tr) avaldatakse teadete jaotises.

7- Kandidaatide suulisel eksamil eksamikomisjoni liikmete poolt; Enesekindlus on 10 punkti, kirjalik suhtlus 10 punkti, suuline suhtlemine 10 punkti, vaatlus-stress-probleemide lahendamise oskus 20 punkti 50-st oskuste valdkonnas,

Nende lõpetatud kooliga seotud erialast terminit hinnatakse kokku üle 1 punkti, 10 küsimust üle 1 punkti, 10 küsimust üle 2 punkti, 15 küsimust tehnikaainetest üle 50 punkti ja 100 punkti erialast.

Hindamise tulemusena võetakse 50% eksamikomisjoni liikmete antud hinnete keskmisest ja 50% KPSS hindest ning määratakse eduskoor ja paremusjärjestus.

Alustades kõrgeima eduskooriga kandidaadist, määratakse esialgsete ja sama palju asenduskandidaate kui taotletud töötajate arv.

8- nende kandidaatide hulgast, kes suulise eksami tulemusena võetakse tööle jaamaoperaatorina;

- Nõutakse aruannet, mis näitab, et tervishoiuministeeriumi volitatud laborist/haiglast võetud uimastite ja stimulantide test on negatiivne.

- mis tahes täieõiguslikust riiklikust haiglast või ametlikust ülikoolihaiglast,Töötab väga ohtlikel ja ohtlikel töödel töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nr 6331 raames8 arsti allkirjad otsusele (8 haru; oftalmoloogia, otolaringoloogia, sisehaigused, neuroloogia, üldkirurgia, psühhiaatria, kardioloogia, ortopeedia ja traumatoloogia) Küsitakse Terviseameti aruannet.

Terviseameti aruandesse kaasatavad küsimused;

  • Silma nägemise tugevused määratakse eraldi parema ja vasaku silma jaoks,
  • Värvikontrolli (Ishihara) test on tehtud,
  • Tuleks läbi viia kuulmisuuring (audiomeetrilises uuringus peaks puhta tooni keskmine sagedus 500, 1000, 2000 olema 0–40 dB.) Ja see tuleks märkida audiomeetria graafikul.

Tööle ei võeta neid, kellel nägemis-/kuulmisuuringutel soovitud hindamistulemusi pole, ja neid, kellel on värvipimedus.

9-Kui Jaama käitamine Alustatavad töötajad töötavad vastavalt tööseadusele nr 4857.

10-Tööle asuvate Jaamaoperaatorite katseaeg on 4 kuud ning katseaja jooksul ebaõnnestujatega lõpetatakse tööleping.

11-Kui alustades Jaamaoperaatorid töötavad alustatud töökohal vähemalt 5 aastat ega saa selle aja jooksul üleviimist taotleda.

12- Kui alustades Jaama käitamise töötajad saavad töötada 24 tundi ööpäevas vahetustega.

13- Palgatud jaamaoperaatoriks need, kelle tööleping on tööseaduse nr 7 § 4857 teise lõigu kohaselt lõpetatud 25 aasta jooksul, ja need, kes lahkusid ülesütlemisega; nende haridus, kursus, praktika jne. ½ summast võetakse hüvitisena tagasi, arvutades koolitusprogrammi maksumuse koos koolitusprogrammi jooksul saadava töötasuga.

 

JAAMA OPERATSIOONI TÖÖTAJATE VÄRBAMINE
PIIRKOND PROVINTSIOON, MILLEGA TÖÖKOHT ON SEOTUD TÖÖKOHT TÖÖTAJATE ARV Soovitud assotsieerunud kraadiõppe programmid
1.BÖLG et ISTANBUL Jaam / jaamaülem – jaama direktoraat meie töökohtadel Istanbulis 75 Elektriline
Elektritehnoloogia
Elektrimasinate hooldus ja remont
Elekter, masinad, remont ja hooldus
Tööstuslik elekter
Elektrooniline tehnoloogia
Mereelektroonika
Elektri- ja elektroonikatehnoloogia
Elektri- ja elektroonikaseadmete
Elektri- ja elektroonikatehnik
Elektroonika
Elektrooniline kõrge tehnik
Tööstuselektroonika
Tööstuselektroonika tehnik
Tööstuselektroonika tehnoloogia
Laeva elektroonika
Raudteesüsteemide elektrilised ja elektroonilised tehnoloogiad
Makine
Raudteesüsteemide masinate tehnoloogia
Arvuti programmeerimine
Arvutitehnoloogia
Arvuti operaator

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar