TÜRASAŞ värvata 45 alalist töötajat

TURASAS
TURASAS
Telli  


Turkey Rail System Vehicles Industry Inc. (TÜRASAŞ) töötatakse meie peadirektoraadiga seotud Sakarya ja Sivase piirkondlikes direktoraatides määruse sätete raames, mis käsitlevad menetlusi ja põhimõtteid, mida kohaldatakse avalik-õiguslike asutuste ja organisatsioonide suhtes. Türgi Tööhõiveagentuur (İŞKUR), mille suhtes kohaldatakse tööseadust nr 4857. Töötajad värvatakse tööle ajutise töölepinguga.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

Värbatavatesse töötajatesse;

1. Riigi julgeolekuvastased kuriteod, isegi kui neile antakse armu, põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise vastased kuriteod, riigikaitsevastased kuriteod, riigisaladuse ja spionaaživastased kuriteod, omastamine, väljapressimine, altkäemaksu võtmine, vargus, kelmus, võltsimine, usalduse rikkumine, petturlik pankrot ei tohi olla süüdi pakkumise võltsimises, soorituse võltsimises, kuriteost tuleneva varalise väärtuse pesemises või salakaubaveos,

2. Vastu ei võeta nende isikute avaldusi, kes vallandatakse töölt või kutsealalt ning kellelt on ära võetud avalikud õigused vastavalt avalik-õiguslike asutuste ja organisatsioonide distsiplinaarõigusaktidele,

3. kes pole ühestki sotsiaalkindlustusasutusest saanud vanadus-, vanadus- või invaliidsuspensioni,

4. olema saanud 18-aastaseks ja mitte ületanud 25-aastast väljakuulutamise kuupäeva seisuga;

5. ei ole seotud ajateenistusega (olema läbinud, peatatud või vabastatud);

6. Meie peadirektoraadiga seotud Sakarya ja Sivase piirkondlike direktoraatide nõutavate teenuste/kutsete puhul tehakse hanked provintsi/piirkonna tasandil. Taotlustes arvestatakse aadressipõhises rahvastikuregistrisüsteemis registreeritud isikute aadresse.

7. Omada teadaande avaldamise päeva seisuga määratud haridustaset,

8. Ametisse ei määrata kandidaate, kellel ei ole praktika tulemusena määramiseks vajalikku kvalifikatsiooni ning neid, kes on esitanud valesid, eksitavaid või valeväiteid ning paigutatud oma eelistustesse. Isegi kui see on tehtud, katkestatakse määramisprotsess. Kandidaate, kes ei esita õigeaegselt nõutavaid dokumente, kuigi nad vastavad neile määratud ametikohtade kvalifikatsioonile ja tingimustele, ametisse ei nimetata,

9. Värbatavate töötajate katseaeg on 4 kuud ning katseajal edututega lõpetatakse tööleping ilma hüvitiseta, etteteatamistähtaega ära ootamata.

10. Kandidaadid loetakse vastuvõetuks töötama öösel, töötama vahetustega, tal ei ole allergiahaigust, mis takistab tööülesannete täitmist ja muid töid, mida administratsioon annab vastavalt ametinimetusele.

11. Dokumenteerida, et tal ei ole füüsilise, vaimse ja hingelise tervisega seotud probleeme, mis takistavad tal pidevat töökohustuste täitmist ning et ta saab töötada raskete ja ohtlike tööde klassis määratletud töökohtadel. kazanküsitakse hetkel kandidaatidelt) otsitakse tingimusi.

KOHALDAMISVIIS, KOHT JA KUUPÄEV, DOKUMENDI TARNIMISE KORD

1. Taotlused esitatakse Internetis Türgi Tööhõiveameti (İŞKUR) veebisaidi kaudu ajavahemikus 10.01.2022 – 14.

2. Iga kandidaat saab kandideerida ainult ühele töökohale ja kutsealale İŞKURi veebisaidil avaldatud nimekirjast.

3. Nõutavatele teenuseliikidele värvatavad töötajad määratakse notari joonise ja suulise eksamiga.

4. Notari loosimine toimub reedel, 21 kell 01:2022 meie peadirektoraadis, arvestades COVID-15 epideemiaga võitlemise raames võetud meetmeid.

5. Loosimise tulemused ja muud teadaanded tehakse teatavaks aadressil turasas.gov.tr ​​ning kandidaate kirjalikult ei teavitata.

6. Loosimise kuupäeva ja koha muutumise korral tehakse teade aadressil turasas.gov.tr.

7. Õigus saada ametisse kazanArhiiviuuringud viiakse läbi vastavalt "Turvajuurdluse ja arhiiviuuringute seadusele" numbriga 7315.
8. Isik, kelle nimi loositakse välja ja kellel on õigus saada ametisse kazanKandidaatidelt nõutavad dokumendid, dokumentide kättetoimetamise koht ja kuupäevad ning muud küsimused tehakse teatavaks aadressil turasas.gov.tr.

turasas värbab alalisi töötajaid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar