BRSA värbab 20 abipangaeksperti

BRSA
BRSA

Sisseastumiseksami tulemuste kohaselt värbab Pangandusregulatsiooni ja -järelevalve Amet panganduse abispetsialisti (pangandusvaldkond) tööle ameti põhi- ja nõuandeteenistuse üksustesse (Istanbul).

Sisseastumiseksam on kaheastmeline, kirjalik ja suuline. Sisseastumiseksami kirjalik etapp toimub Istanbulis (Marmara ülikooli Göztepe ülikoolilinnakus) hommiku- ja pärastlõunasessioonides laupäeval, 4. juunil 2022.

Teave kirjaliku ja suulise eksami koha, kuupäeva ja kellaaja kohta avaldatakse asutuse ametlikul veebisaidil (www.bddk.org.tr). Kandidaate eraldi ei teavitata. Kandidaatide teave e-riigi panganduse reguleerimise ja järelevalve agentuuri – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) – eksamiprotsessi kohta
peab järgima.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

Üldised tingimused

1) Türgi kodanikuks olemine.

2) avalikest õigustest ei võeta.

3) isegi kui Türgi karistusseadustiku artiklis 53 nimetatud tähtajad on möödunud; riigi julgeolekuvastased kuriteod, põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise vastased kuriteod, omastamine, väljapressimine, altkäemaksu võtmine, vargus, kelmus, võltsimine, usalduse kuritarvitamine, pettus Ei ole süüdi mõistetud pankroti, pakkumiste võltsimise, võltsimise, rahapesu eest kuritegevusest või salakaubaveost tuleneva vara väärtuse eest.

4) sõjalise staatuse osas; Puudub ajateenistusega seos, ajateenistuse vanuseta või tegevteenistuse täitmine või ajateenistuse edasilükkamine või üleviimine reservklassi, kui ta on jõudnud ajateenistusikka.

5) vaimuhaiguse puudumine, mis võib takistada tal pidevalt oma kohust täita.

6) pangandusseaduse nr 5411 artikli 8 esimene lõik;

  • a) mitte olla pankrotis vastavalt täitmis- ja pankrotiseaduse nr 2004 sätetele, konkordati välja kuulutamata, lepitusmenetluse või pankroti edasilükkamise otsusega ümberkorraldamisavaldust heaks kiitmata;
  • b) kvalifitseeritud aktsiate või kontrolli omamata jätmine pankades, kus kohaldatakse pangandusseaduse nr 5411 artiklit 71, või pankades, mis on enne käesoleva seaduse jõustumist hoiuste tagamise fondi (fondi) üle kantud,
  • c) likvideerimisele kuuluvad pankurid ja likvideerimisele kuuluvad finantsasutused, välja arvatud vabatahtliku likvideerimise, arendus- ja investeerimispangad, kelle tegevusluba on tühistatud, nende partnerite seltsinguõigused, välja arvatud dividendid, samuti Fondile üle antud juhtimine ja järelevalve või pangandustegevuse ning hoiuste ja osalusfondide vastuvõtmise luba ja volitused on kehtetuks tunnistatud. ei oma krediidiasutustes kvalifitseeritud aktsiaid või ei oma kontrolli enne selle üleandmist Fondile või enne panganduse läbiviimiseks ning sissemaksete ja osaluse vastuvõtmise luba ja volitust vahendid tühistatakse,
  • d) Isegi kui neile on antud armu, välja arvatud ettevaatamatuse korral, ei ole neile vastavalt tühistatud karistusseadustikule nr 765 ja muudele seadustele määratud rasket vangistust ega rohkem kui viieaastast vangistust ega rohkem kui kolmeks aastaks vangistust määratud. aastat Türgi karistusseadustiku nr 5237 ja muude seaduste alusel või tühistas pangad nr 3182 Vastuseis seaduse sätetele, pankade seadus nr 4389, mis tunnistati kehtetuks käesoleva seadusega, kapitaliturgude seadus nr 2499, ja õigusaktid laenutehingute kohta, mis nõuavad vangistust või kehtetuks tunnistatud Türgi karistusseadustiku nr 765, Türgi karistusseadustiku nr 5237 või muude seaduste kohaselt häbiväärseid kuritegusid, nagu kvalifitseeritud omastamine, omastamine, omastamine, altkäemaksu võtmine, vargus, pettus, võltsimine, usu kuritarvitamine, petturlik pankrot ja salakaubaveo kuriteod, välja arvatud ekspluateerimine ja tarbimine salakaubavedu, kokkumängud ametlikel pakkumistel ja ostudel, rahapesu või riigi isiksusevastane toime. riigisaladuse paljastamine toimepandud kuritegudega a, kuriteod riigi suveräänsuse ja selle organite väärikuse vastu, kuriteod riigi julgeoleku vastu, kuriteod põhiseadusliku korra ja selle toimimise vastu, kuriteod riigikaitse vastu, kuriteod riigisaladuse ja spionaaži vastu, kuriteod suhete vastu välisriikidega osariigid, maksudest kõrvalehoidumise kuriteod või nendes kuritegudes süüdimõistmata jätmine osalemises, tingimused

7) Isikud, kes ei vasta pangandusseaduse nr 5411 artiklis 26 käesoleva seaduse artikli 8 esimese lõigu punktides a, b, c ja d sätestatud tingimustele, Pankade peadirektor, neid ei saa kasutada peadirektori abina ega allkirjaõigusega ametnikuna. Pangad on kohustatud viivitamatult tühistama nende isikute allkirjastamisvolitused. Asutuse auditi tulemusena tühistatakse ajutiselt nende pangaliikmete allkirjaõigused, kes on rikkunud käesoleva seaduse või muude asjakohaste õigusaktide sätteid ja ohustanud panga ohutut tegevust ning kelle suhtes taotletakse kohtuliku vastutuse võtmist. juhatuse otsus. Mitte kuuluda nende hulka, kellel on töökeeld sätte "Ilma juhatuse loata ei saa üheski pangas allkirjaõigust omavate töötajatena tööle võtta."

8) Et ei tekiks olukorda, mis takistaks tema määramist arhiivi- ja/või julgeolekujuurdluse teenistusse.

NÄIDISTAOTLUS

Kandidaadid saavad oma avaldused esitada, sisenedes 5.–16. mai 2022 kuni 23 e-valitsuse pangandusregulatsiooni ja -järelevalve ametisse – Career Gate Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). rakenduse ekraan, mis muutub kalendris aktiivseks.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar