Energia- ja loodusvarade ministeerium 65 lepingulise personali värbamiseks

energeetika- ja loodusvarade ministeerium värbab abieksperte
energeetika ja loodusvarade ministeerium

10 (kümme) lepingulist kaitse- ja turvaametnikku, 30 (kolmkümmend) lepingulist tugitöötajat, 5 (viis) lepingulist tehnikut ja 20 (kakskümmend) lepingulist bürootöötajat, kes töötavad energeetika- ja loodusvarade ministeeriumi (ANKARA) keskorganisatsioonis. ), mida kirjeldatakse allpool, Töötamiseks riigiteenistujate seaduse nr 657 muudetud artikli 4/B kohaldamisalasse lisatakse "Lepinguliste töötajate töölevõtmise põhimõtete" lisa 06 artikkel pealkirjaga "Eksaminõue", mis jõustus ministrite nõukogu 06 otsusega ja numbriga 1978/7. Vastavalt esimese lõigu punkti b sätetele võetakse tööle 15754 (kuuskümmend viis) lepingulist töötajat. 2. aasta KPSS (B) rühma punktide pingereas, ilma kirjaliku ja/või suulise eksamita.

Kandidaatidele, kes kandideerimise tähtaja seisuga kandideerivad lepinguliste töötajate värbamisele, taotletakse järgmisi kvalifikatsioone, eri- ja üldtingimusi.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

NÕUTAVAD KVALIFIKATSIOONID JA ERITINGIMUSED

  • Lõpetada kõrgkoolide mis tahes assotsieerunud kraadiõppekava.
  • Et saada 2020. aasta avaliku personali valiku eksamil KPSS-P93 skooritüübist 70 või rohkem,
  • mitte olla täitunud 18-aastaseks ja alla 30-aastaseks kandideerimise tähtaja seisuga,
  • 10 eraturvateenuste seaduse artiklis 06 sätestatud tingimused numbriga 2004,
  • Omada relvastatud eraturvatöötaja isikutunnistust, mille kehtivusaeg ei ole taotlemise tähtaja seisuga lõppenud,
  • kellel ei ole füüsilist või vaimset haigust või puuet, mis võib takistada ülesande täitmist,
  • Ei tohi olla lühem kui 170 cm ning pikkuse vahe sentimeetrites ja kaalu kahe viimase numbri vahel ei tohi olla suurem kui 15, mitte vähem kui 15 (Näiteks 180 cm pikkuse kandidaadi kaal peab olema 80+15=95 rohkem, 80-15 See ei tohiks olla väiksem kui =65.)
  • mitte omada puuet tööülesannete täitmiseks väljaspool tööaega ja nädalavahetustel,
  • Mitte sattuda olukorda, mis takistab tal töötada suletud ja avatud aladel vahetustega 7/24 tundi,
  • Isegi kui Türgi karistusseadustiku 26 artiklis 9 nimetatud tähtajad numbriga 2004 on möödas või on otsustatud kohtuotsuse kuulutamist edasi lükata;

1) mitte karistada tahtlikult toimepandud kuriteo eest vabadusekaotusega üheks aastaks või pikemaks ajaks.

2) isegi armu andmise korral kuriteod riigi julgeoleku, põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise, eraelu, konfidentsiaalse eluvaldkonna ja seksuaalse puutumatuse vastu ning narko- või mõnuainekuriteod, omastamine, väljapressimine, altkäemaksu võtmine, varguse, kelmuse, võltsimise, usalduse kuritarvitamise eest, mitte tunnistada süüdi petturlikus pankrotis, pakkumiste võltsimises, soorituse võltsimises, kuritegevusest tuleneva vara pesemises, salakaubaveos ja prostitutsioonis.

3) põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise, eraelu ja elu salasfääri vastaste kuritegude, seksuaalse puutumatuse ning narkootikumide või mõnuainete suhtes käimasoleva uurimise või süüdistuse esitamise puudumine.

KASUTUSVIIS JA KESTUS

4.1. kandidaadid; Taotlused esitatakse elektrooniliselt Energeetika- ja Loodusvarade Ministeeriumi e-valitsuse kaudu Karjäärivärava-Publiku Värbamise ja Karjääri Värava (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) kaudu e-valitsuse parooliga ning kandidaadid esitavad oma taotlused ka aadressile Energeetikaministeerium.gov.tr ​​taotluskuupäevade vahel. /corporate-human-resources-career-kapisi aadress.

4.2. Kandideerimine algab 09.05.2022 kell 9.30 ja lõpeb 20.05.2022 kell 23.59.

4.3. Kandidaate, kes ei kandideeri karjäärivärava (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aadressi kaudu, ei võeta arvesse ning isiklikult, kulleriga või posti teel esitatud avaldusi vastu ei võeta.

4.4. Lähetusele kandideerivate üliõpilaste ja bakalaureuseõppe kandidaatide lõpetamise info laekub kõrgkoolist automaatselt e-riigi kaudu. Kandidaadid, kes on lõpetanud riigi või välisriigi õppeasutuse ja kellel on käesolevas kuulutuses taotletud haridustasemega vastavus, peaksid üles laadima vastava dokumendi pdf- või jpeg-vormingus staadiumis "Teie muud dokumendid" väljale "Ekvivalentsust tõendav dokument". e-riigi taotlemise ajal.

4.5. Kandidaadid, kes on lõpetanud mõne kuulutusele kandideeriva keskhariduse (gümnaasiumi või samaväärse) õppekava, mille lõpetamise info ei tule automaatselt, peaksid oma lõpudokumendid üles laadima pdf- või jpeg-vormingus.

4.6. Kandidaadid, kes kandideerivad kaitse- ja turvatöötaja ametikohale, peavad üles laadima oma relvastatud eraturvatöötaja ID-kaardid, mis ei ole kandideerimise tähtaja seisuga aegunud, nii tagumisel kui ka esiküljel väljale "Eraturvatöötaja isikutunnistus". Vahekaart "Muud dokumendid".

4.7. Tugipersonali (autojuhi) ametikohale kandideerivatel kandidaatidel on alates 17 E-klassi juhiluba või uus D-tüüpi juhiluba koos muudatusega, mis avaldati 04 Ametlikes Teadaannetes numbriga 2015. Liikluseeskirjades. Need tuleb üles laadida vahekaardi "Teie muud dokumendid" väljale "Juhiluba".

4.8. Kandidaadid, kes kandideerivad tugipersonali (autojuhi) ametikohale, peaksid üles laadima oma psühhotehnilised dokumendid vahekaardi "Muud dokumendid" väljale "Psühhotehnilised dokumendid".

4.9. Kandidaadid, kelle lepingud lõpetavad asutused või kelle lepingud lõpetatakse ühepoolselt, töötades täistööajaga lepingulistel töötajatel (4/B) avalikes asutustes ja organisatsioonides, peavad tõendama üheaastase ooteaja täitmist. esitama pdf- ja jpeg-vormingus kinnitatud teenusdokumendi oma endistest asutustest.tuleb taotlemise ajal üles laadida.

4.10. „Teie tehing on edukalt lõpule viidud” karjäärivärava avaliku värbamise platvormil. Ilma pealdiseta taotlust arvesse ei võeta. Seetõttu peaksid kandidaadid kontrollima, kas kandideerimisprotsess on lõpule viidud.

4.11. Karjäärivärava-avaliku värbamisplatvormi kaudu kandideerimiskuupäevadel tehtud kandideerimise ajal; Protsessi "Taotlus pole veel lõpetatud" taotlusi ekraani "Teie rakendused" veerus "Rakenduse olek" saab värskendada, klõpsates nuppu "Värskenda".

4.12. Taotlejad vastutavad selle eest, et taotlusprotsess oleks vigadeta, täielik ja kooskõlas käesolevas teates toodud küsimustega ning taotletud dokumentide üleslaadimine taotlemise etapis süsteemi. Kandidaadid, kes neid küsimusi ei täida, ei saa nõuda mingeid õigusi.

4.13. Taotluse edukalt täitnud kandidaadid saavad pärast kandideerimisprotsessi lõpetamist välja printida "Avaldusteabe".

4.14. Väljakuulutatud ametikohtadelt saavad kandidaadid kandideerida ainult ühele tiitlile. Vastu ei võeta nende taotlusi, kes kandideerivad rohkem kui ühele ametikohale ning taotlusi, mis ei ole nõuetekohaselt ja/või õigeaegselt esitatud.

4.15. Kuna kandidaadid saavad oma KPSS hinde, kandidaadikraadi ja bakalaureusehariduse, osakonna, mille nad lõpetasid, ajateenistuse, karistusregistri ja rahvastikuteabe, hangitakse need kandideerimise hetkel e-riigi kaudu vastavate asutuste veebiteenuste kaudu. .

Selles etapis dokumente ei nõuta. Kui kandidaatide nimetatud andmetes on viga, peavad nad enne kandideerimist laskma vastavates asutustes teha vajalikud uuendused/parandused.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar