Rannikuohutuse peadirektoraat värbab 1 endise süüdimõistetud töötaja

Rannikuohutuse peadirektoraat
Rannikuohutuse peadirektoraat

Rannikuohutuse peadirektoraat võtab tööle 1 töötaja. Kandideerimise tähtaeg on kuulutatud 14. mai 2022.

Rannikuohutuse peadirektoraadi avalduses Ametlikes Teadaannetes öeldakse, et "endise süüdimõistetu / tmy kvoodi alusel võetakse tööle 1 inimese alaline töötaja staatus." Öeldi.

Teadete taotlemine toimub Türgi tööhõiveameti kaudu. Teated avaldatakse Türgi Tööhõiveameti internetiaadressil esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx.

Asutusse saadetud kandidaatide nimekirjades väljakuulutatud kandideerimistingimustele mittevastavate kandidaatide taotlused loetakse kehtetuks Asutusse esitatud taotlused tunnistatakse kehtetuks. Taotlusi saab esitada Türgi Tööhõiveameti kodulehel või külastades kandideerimise käigus Türgi Tööhõiveameti teeninduskeskusi Suulise eksami/intervjuu toimumise koha, aja ja kuupäeva teatab Türgi Tööhõiveamet eraldi pärast lõplikud nimekirjad on kätte saadud.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

Eksamiteemad ja kontoritöötajate (ohvitseri) hinded:

  • Türgi põhiseadus (20 punkti)
  • Atatürki põhimõtted ja revolutsiooni ajalugu (20 punkti)
  • Transpordi- ja taristuministeeriumi ning rannikuohutuse peadirektoraadi ülesanded (20 punkti)
  • Tööseadus nr 4857 (20 punkti)

Seda tehakse kokku 20 punktist, sealhulgas üldkultuur (100 punkti). Eksami edukaks tunnistamiseks peab eksamikomisjoni liikmete poolt antud hinnete aritmeetiline keskmine olema vähemalt 60. Ülesande aluseks kandidaatide eduskoor; See määratakse asutuse tehtud suulise eksami hinde ja KPSS hinde aritmeetilise keskmise võtmisega ning avalikustatakse asutuse kodulehel. Kui kandidaatide edupunktid on samad kui ametisse nimetamise alus, eelistatakse kõrgema KPSS-skooriga kandidaati. Kõigi KPSS-i mittenõudvate kandidaatide eksami edukaks tunnistamiseks peab juhatuse liikmete poolt suulisel eksamil antud hinnete aritmeetiline keskmine olema vähemalt 60. Nende kandidaatide jaoks moodustab suulise eksami (intervjuu) tulemus edukuse hinde, mis on ametisse nimetamise aluseks. Kõrgeimast eduskoorist lähtudes selgitatakse välja põhikandidaatide arv ja varukandidaatide arv sama palju kui esialgsete kandidaatide arv. Põhi- ja asenduskandidaatide nimekirjad avalikustatakse asutuse veebilehel ning nimekirja kantud kandidaate kirjalikult ei teavitata.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar