Kultuuri- ja turismiministeerium võtab tööle 30 lepingulist töötajat

kultuuri- ja turismiministeerium võtab töötajaid pidevalt tööle
kultuuri- ja turismiministeerium võtab töötajaid pidevalt tööle

Töötada Kultuuri- ja Turismiministeeriumi provintsiorganisatsioonis riigiteenistujate seaduse nr 657 artikli 4 lõike B kohaldamisalasse ja töötada vastavalt lepinguliste töötajate töölevõtmise põhimõtetele, mis jõustus ministrite nõukogu otsusega 06 ja numbriga 06/1978. Kutsepraktikaeksamiga võetakse tööle 7 lepingulist restauraatorit.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

ÜLDTINGIMUSED
Taotletakse taotlejatelt taotletavat kvalifikatsiooni, seaduse nr 657 §-s 48 sätestatud üldtingimusi ja väljakuulutatud vabale ametikohale määratud eritingimusi:

1. olles Türgi kodanik,

2. olema 18-aastane kandideerimise tähtaja seisuga,

3. Taotluse esitamise tähtaja seisuga ei ole täitunud 35 (kolmkümmend viis) eluaastat,

4. Mitte ilma jätta avalikke õigusi,

5. Isegi kui Türgi karistusseadustiku artiklis 53 nimetatud tähtajad on möödunud; riigi julgeolekuvastased kuriteod, põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise vastased kuriteod, omastamine, väljapressimine, altkäemaksu võtmine, vargus, kelmus, võltsimine, usalduse kuritarvitamine, pettus Ei ole süüdi mõistetud pankroti, pakkumiste võltsimise, soorituse võltsimise eest , kuritegevusest või salakaubaveost tuleneva vara väärtuse pesemine,

6. Meeskandidaatide ajateenistuse osas; mitte osaleda ajateenistuses, olla läbinud tegevväeteenistuse või olla edasilükatud või üleviimine reservklassi,

7. Vaimuhaiguse puudumine võib takistada tal pidevalt oma kohust täita.

KASUTAMISVIIS JA -KOHT
1. Taotlused võetakse vastu elektrooniliselt ajavahemikus 10-08,

2. Kandideerida soovivad kandidaadid esitavad avalduse Kultuuri- ja Turismiministeeriumi kaudu – karjäärivärava-värbamisprotseduurid e-valitsuse kaudu või kui karjäärivärav on alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr,

3. Nende kandidaatide taotlusi, kes ei vasta ühelegi nõutavale tingimusele, ei hinnata.

4. Kandidaadid saavad kandideerida ainult ühele provintsile ja ühele ametikohale ning rohkem kui ühe provintsi või ametikoha taotlusi vastu ei võeta, kuna nad osalevad nende eelistatud provintsi jaoks koostatavas pingereas.

5. Kandidaadid saavad tutvuda värbamisinfoga meie ministeeriumi kodulehel ja Karjääriväravas.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar