Noorsoo- ja spordiministeerium värbab 1017 alalist töötajat

Noorsoo- ja Spordiministeerium
Noorte- ja spordiministeerium

tööseadus nr 4857, presidendi dekreet nr 2 peastaabi ja korra kohta, määrus avalikesse asutustesse ja organisatsioonidesse töötajate värbamisel kohaldatavate protseduuride ja põhimõtete kohta ning määrus riigiasutustes ja organisatsioonides kohaldatavate protseduuride ja põhimõtete kohta. Organisatsioonid endiste süüdimõistetute või terrorismivastases võitluses haavatud isikute töötajateks värbamiseks Türgi Tööhõiveameti (İŞKUR) sätete raames kokku 767 alalist töötajat, 144 alalist töötajat, 106 puudega alalist töötajat ja 1017 endist töötajat. süüdimõistetud, võetakse tööle puhastusteenindaja kutsealal, kelle jaotus on näidatud lisanimekirjas, tööle Noorsoo- ja Spordiministeeriumi provintsiorganisatsiooni.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

TAOTLUSE TINGIMUSED

 • a) Vastama riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 sätestatud tingimustele.
 • b) olles Türgi kodanik, ilma et see piiraks seaduse nr 2527 sätteid Türgi aadelkonna välismaalaste kutse- ja kunstivabaduse ning avalikes, eraasutustes või töökohtades töötamise kohta.
 • c) olema 18 -aastane (sündinud 12.08.2004 ja varem).
 • d) isegi kui armu antakse, kuriteod riigi julgeoleku vastu, kuriteod põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise vastu, kuriteod riigikaitse vastu, kuriteod riigisaladuse vastu ja spionaaž, omastamine, väljapressimine, altkäemaks, vargus, pettus, võltsimine, usalduse kuritarvitamine, petturlik pankrot Mitte olla süüdi mõistetud pakkumise võltsimises, etenduse võltsimises, kuriteost või salakaubaveost tulenevate varaliste väärtuste pesemises.
 • e) kanda eriseaduses või muudes õigusaktides sätestatud tingimusi.
 • f) ei tohi jääda ilma avalike õiguste kasutamisest.
 • g) Turvalisuse uurimine ja/või arhiiviuuringud tuleb positiivselt lõpetada.
 • h) mitte saada vanadus-, vanadus- ega invaliidsuspensioni ühestki sotsiaalkindlustusasutusest.
 • i) Mitte põdeda haigust, mis takistab tal pidevalt oma kohustust täitmast.
 • j) Et ei oleks takistust täiskohaga ja vahetustega töötamiseks.
 • k) elada selle provintsi piires, kus taotletav ametikoht asub.
 • l) Täitma taotletava ametikoha soonõude.
 • m) olla endine süüdimõistetu, nagu on määratletud määruse artikli 4 esimese lõigu punktis a määratletud menetluste ja põhimõtete kohta, mida kohaldatakse avalik-õiguslike asutuste ja organisatsioonide suhtes endiste süüdimõistetute või vigastatud isikute töölevõtmisel. ei ole terrorismivastases võitluses invaliidid endiste süüdimõistetute alalistele ametikohtadele,
 • n) olla puudega, nagu on määratletud määruse artikli 3 esimese lõigu punktis i.

TAOTLUSE VORM, KOHT JA KUUPÄEV

1) Kandidaadid, kes vastavad kandideerimisnõuetele, saavad 08. -12. Augustini 2022 avaldust avaldada Interneti -aadressil esube.iskur.gov.tr ​​oleva lingi "Tööotsija" kaudu, logides sisse oma TR ID -numbri ja parooliga. Lisaks saab taotlusi teha teeninduspunktidest ja Alo 170 liinilt.

2) Iga kandidaat saab kandideerida Türgi Tööhõiveameti (İŞKUR) avaldatud nimekirjas olevale töökohale.

3) Taotlustes võetakse arvesse aadressipõhises elanikkonna registreerimissüsteemis registreeritud isikute esimest arveldusaadressi. Kandidaatide taotlusi, kes kolivad oma elukoha taotlusperioodi jooksul taotluse rahuldamise kohta, vastu ei võeta. Elukoha muutmise osas võetakse rahvastikudirektoraadis registreerimise kuupäev aluseks aadressipõhise elanikkonna registreerimissüsteemist tehtud päringule. Kandidaadid, kes muudavad oma elukohta taotluse rahuldamise kohas, saavad taotleda vastavat teadet, kui nad esitavad taotlusperioodi jooksul Türgi Tööhõiveameti (İŞKUR) üksustele rahvastiku direktoraadilt saadava aadressiteabe aruande. .

4) Taotlusi, mis ei vasta käesolevas teadaandes esitatud põhimõtetele, vastu ei võeta.

5) Kandidaat ise vastutab selle eest, et taotlusprotsess oleks veatu, täielik ja kooskõlas kuulutuses märgitud küsimustega.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar