Türgi Riigikohus võtab tööle 6 lepingulist töötajat

Türgi raamatupidamiskohus värbab audiitori abi
Kontrollikoja eesistujariik

Türgi Riigikohtu teenindusüksustes tööle asumiseks lepinguliste töötajate töölevõtmise põhimõtted, lisad ja muudatused, mis jõustusid ministrite nõukogu 657 otsusega ja numbriga 4/06, vastavalt riigiteenistujate seaduse nr 06 artikli 1978 lõikele B. Allolevas tabelis näidatud ametikohale võetakse tööle 7 lepingulist töötajat, olenevalt suulise eksami tulemusel saavutatavast edust.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

Türgi peaarvekohtu eesistuja ametikohal lepinguliste töötajate värbamiseks

TAOTLUSE TINGIMUSED

a) riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 sätestatud üldtingimuste täitmine,

b) täitma taotletava ametikoha nimetuse tabelis "Nõutavad kvalifikatsioonid" toodud tingimused,

c) ei saa sotsiaalkindlustusametilt vanadus-, invaliidsus- või vanaduspensioni,

ç) Kui kandidaadid, kelle leping lõpetatakse töötades mõnel 4/B lepingulisel ametikohal avalik-õiguslikes asutustes ja organisatsioonides, kandideerivad samale ametikohale kui 4/B lepingulise töötaja ametikoht, millel nad enne lõpetamist töötasid, peab olema täitunud üks aasta. ooteaeg alates kandideerimise tähtajast,

d) Meeskandidaatidele, kes on läbinud, edasi lükanud või sellest vabastatud või reservklassi üleviimisel.

KASUTAMISVIIS, KOHT JA KUUPÄEV

Kandidaadid saavad kandideerida vastavalt oma haridustasemele, KPSS skoori tüübile ja tabelis toodud kvalifikatsioonidele.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt ajavahemikus 10.08.2022 kuni 19.08.2022 kuni kella 23:59:59 e-State'is, "Türgi raamatupidamiskohtus – Career Gate Public Recruitment" või Career Gate'is (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). ) aadress. võetakse.

Isiklikult, posti teel või muul viisil esitatud taotlusi vastu ei võeta.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar