Valvuri eksami tulemused välja kuulutatud! 2022. aasta valveeksami tulemuste päring

Väljakuulutatud eksamitulemuste ootamine Eksamitulemuste päring
Valvuri eksami tulemused välja kuulutatud! 2022. aasta valveeksami tulemuste päring

Valvurieksami tulemuste loendus on lõppenud. Pärast 17. juulil toimunud turu- ja naabrivalve eksamit pöörati pilgud tulemuste kuupäevale. Rahvahariduse ministeeriumi teatega tehti teatavaks valvurieksami tulemused. Eksami sooritanud kandidaadid saavad eksamitulemusi teada valvurieksami tulemuste päringu ekraanilt.

Valvuri kirjalik eksam algas pühapäeval, 17. juulil 2022 kell 10.00. See peeti Ankara, Batmani, Elazigi, Erzurumi, Gaziantepi, Istanbuli, Izmiri ja Sivase provintsikeskustes. Tuhandete kandidaatide osavõtul toimunud kirjalikul eksamil esitati kandidaatidele 100 küsimust ning neile vastamiseks anti aega kokku 120 minutit. Kandidaadid vastasid eksamil nende valdkondade küsimustele, mille eest nad vastutavad. Eksamiperioodi lõppedes on tulemuste loendus lõppenud.

2022. aasta valvekoera kirjaliku eksami tulemused tehti teatavaks 05. augustil 2022 Rahvaharidusministeeriumi aadressil.

Eksamitulemuste ootamiseks KLIKI SIIA

UURIMISE HINDAMINE

 • Hindamisel võetakse arvesse 100 punkti ja edukaks loetakse need, kes saavutavad 50 (viiskümmend) ja rohkem, võttes arvesse punkte, mis arvutatakse nii, et õigete vastuste arvust lahutatakse veerand valede vastuste arvust.
 • Eduskoori arvestuse tulemusel negatiivseid punkte saanud kandidaatide hinded komplekteeritakse 0-ni (null).
 • Vastusevõtme vea tõttu ja see küsimus määratakse kindlaks keskeksamikomisjoni otsusega, küsimust/küsimusi ei tühistata ning need küsimus/küsimused kaasatakse hindamisse, võttes arvesse õiget vale küsimuse/küsimuste valikud.
 • Hindamise käigus jäetakse keskeksamikomisjoni või kohtuorganite otsusega tühistamiseks otsustatud küsimus/küsimused hindamisest välja ja punktiarvestus toimub kehtiva küsimuse/küsimuste punktiväärtuse ümberarvutamise teel.

FÜÜSILISE KVALIFIKATSIOONI EKSAM

1. Kirjaliku eksami edukad kandidaadid viiakse kehalise tasemeeksamile.

2. Kehalise taseme eksamikomisjon hindab ja valib kandidaate vastavalt allpool toodud põhimõtetele, nähes isiklikult kandidaadi hetkeolukorda.

 • a) füüsilise taseme eksam; Seda kasutatakse kandidaadi füüsilise võimekuse ja kehaehituse hindamiseks.
 • b) Kehalise tasemeeksami kandidaadi kestusele järgnevad mõõdikud, mida eksami toimumiskohas viibijad näevad.
 • c) Kehalise taseme eksamit hinnatakse üle saja täispunkti. Kandidaadid, kes saavad eksami tulemusel alla kuuekümne punkti, loetakse ebaõnnestunuks. Ebaõnnestunud kandidaatide kohta teeb komisjon otsuse "Bazaari ja naabrivalve kandidaadiks ei saa" ning mitteedanud kandidaadid ei pääse suulise eksami etapile.

3. Kehalise taseme eksami kuupäevad, kohad, eksamite rada ja punktide tabel ning kandidaate puudutavad küsimused määratakse kindlaks politseiakadeemia eesistumise juhendiga, mis avaldatakse politseiakadeemia eesistumise ametlikul kodulehel (www.pa.edu. tr). Lisaks saavad kandidaadid saada posti, telefoni jne. Teateid ei edastata sidevahendite kaudu. Interneti kaudu tehtud teade on teade.

SUULINE EKSAM

1. Kehalise tasemeeksami edukad kandidaadid viib suulise eksami läbi suulise eksami komisjoni poolt kohas ja ajal, mis teatatakse neile Politseiakadeemia eesistumise ametlikul kodulehel (pa.edu.tr).

2. Eksamil antakse kandidaatidele kaart üldkultuuri teemadel koostatud küsimustega ning piisavalt aega aine üle järelemõtlemiseks ja ettekande tegemiseks. Aine kohta võib komisjon kandidaadile esitada ka välisküsimusi.

3. kandidaadid,

 • a) aine teadmiste tase,
 • b) mõista, mida temalt nõutakse,
 • c) enesekindlus,
 • ç) võime väljendada,
 • d) Kehakeele kasutamise oskust hinnatakse viie erineva kriteeriumi järgi ja iga kriteeriumi hinnatakse kokku (20) täispunkti (100) punktiga.

4. Edukaks loetakse need, kes saavad suulisel eksamil vähemalt (100) punkti (70-st).

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar