Sarıkamış suusakeskust renditakse 3 aastaks

Sarikamise suusakeskus antakse rendile aastaks
Sarıkamış suusakeskust renditakse 3 aastaks

Karsi provintsi erivalitsus rendib Sarıkamışi suusakeskuse kolmeks aastaks

Sarıkamışi suusakeskuse mehaanilised rajatised, suusarada ja muud lisaseadmed, mis on määratud meie provintsi erivalitsusele, kuulutati välja pakkumismenetluses vastavalt seaduse nr 3 artiklile.
Hinnanguline maksumus- Pakkumise periood Pakkumise võlakiri
% 3
Pakkumismenetlus / Pakkumise tüüp Pakkumise koht Pakkumise kuupäev ja kellaaeg
£ 5.421.326,76 3 AASTA £ 162.639,80 Avatud oksjonimenetlus / Sarıkamışi suusarajatiste käitamine avatud enampakkumise meetodil vastavalt D.İ. seaduse nr 2886 artiklile 45. Karsi provintsi peaassamblee teenistushoone provintsikomitee koosolekute saal 25.10.2022
14.00 tundi

1- Pakkumise esialgne tagatis on 3% üüritava kinnisvara eeldatavast väärtusest. Ajutine tagatis deponeeritakse sularahas tingdeponeerimiskontole numbriga TR82 0001 0001 4726 1752 2650 05 Karsi provintsi erihalduse peasekretariaadis TC Ziraat Bankası Karsi filiaalis, nagu on märgitud teadaandes.

2- Pakkujad, turism jne. Nad on kohustatud esitama oma ettepanekute lisana Kaubandus-Tööstuskojalt või maakonna kultuuri- ja turismidirektoraatidelt või vastavatelt kutsekodadelt saadud dokumendid, mis näitavad, et nad on võimelised ellu viima sihipärast tegevust.

3- Omada suusakuurorti vähemalt 3 (kolm) aastat.

4- Koht, kus spetsifikatsiooni nähakse ja hankitakse, on Karsi provintsi erihalduse operatsioonide ja tütarettevõtete direktoraat.

5-  Pakkujatel tuleb pakkumisel osalemiseks esitada järgmised dokumendid.

Pärisisikutele;
a) kinnitatud isikutunnistuse koopia,
b) seaduslik elamistunnistus Türgis,
c) kinnitatud allkirja avaldus,
d) volikirja alusel osalenute aasta jooksul välja antud notariaalselt tõestatud volikiri,
e) Pakkumise garantiikviitung või pangagarantiikiri, mis on väljastatud ettevõtte nimel pärast 17.10.2022
f) kui ta on maksumaksja;
f1) Maksuamet, millega ta on seotud
f2) Maksukohustuslasena registreerimisnumber
f3) Dokument, mis näitab, et maksuvõlg puudub.
g) allkirjastatud spetsifikatsiooni tekst,
Juriidilistele isikutele (ühistu, sihtasutus, ühing, äriühing jne)
a) dokument, mis tõendab, et juriidiline isik on registreeritud registris, mis on saadud halduskeskuste asukohajärgsest kohtust või kaubandus-tööstuskojast, kus ta on registreeritud, või muult sarnaselt asutuselt pakkumise aasta,
b) Pakkumisel osalevate või juriidilise isiku nimel pakkumist tegevate isikute notariaalselt kinnitatud volikirjad, mis tõendavad, et nad on volitatud juriidilist isikut esindama, ja pakkumisel osalevate isikute volikirjad. volitatud,
c) kui juriidiline isik on maksumaksja;
c1) Maksuamet, millega ta on seotud
c2) Maksukohustuslasena registreerimisnumber
c3) Dokument, mis näitab, et maksuvõlg puudub.
d) allkirjastatud spetsifikatsiooni tekst,
e) pangakviitung ettevõtte nimel antud ajutise garantii kohta või panga garantiikiri, mis on välja antud mitte varem kui 17.10.2022.
f) Kinnitatud allkirjade ringkiri
Pakkumine esitatakse komisjoni eesistujale 6- Pakkumises osalejad loetakse eelnevalt nõustunuks kõigi tegevustingimustes toodud tingimustega.
7- Postiga saadetud taotluste puhul ei võeta vastu viivitusi.
8- Administratsioon võib vastavalt riikliku pakkumisseaduse nr 2886 artiklile 29 pakkumise teha või mitte.
9- Kandideerimise tähtaeg on teisipäeval, 25.10.2022 kella 14.00-ni.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar