Muudatused õpetaja ametisse nimetamise ja ümberpaigutamise määruses

Muudatused õpetaja ametisse nimetamise ja ümberpaigutamise eeskirjades
Muudatused õpetaja ametisse nimetamise ja ümberpaigutamise määruses

Määrus Rahvaharidusministeeriumi pedagoogide ametisse nimetamise ja ümberpaigutamise määruse muutmise kohta jõustus pärast avaldamist Ametlikes Teadaannetes.

Vastavalt tehtud muudatustele ajakohastati ka vastava määruse alusartiklis sisalduvaid ja teistes artiklites viidatud õigusakte ning vastavasse artiklisse lisati Õpetaja kutseseadus.

Kuna nimetatud muudatuse kohaselt laiendati olümpiaadil diplomi saanud rahvasportlaste hulgas ilma eksamita õpetajaks nimetatute ringi, siis nii korrastati ka õpetajate määramise ja ümberpaigutamise määrus.

rahvasportlased, kui nad vastavad õpetamise nõuetele;

a) need, kes on olümpiamängudel või paraolümpiamängudel individuaal- või võistkondlikus arvestuses kolmel esimesel kohal,

b) Maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel olümpiamängude programmi kuuluvate spordialade seenioride ja juunioride vanusekategooriates rahvasportlase tunnistuse esemeks oleva võistluse toimumise päeval esikolmikusse pääsenud. ,

c) Rahvusvahelise Olümpiakomitee korraldatavatel noorte suve- ja taliolümpiamängudel individuaal- või võistkondlikus arvestuses kolmele esikohale,

ç) Universiaadimängud, Vahemere mängud, olümpiaalad, individuaal- või võistkondlikud võistlused kolmel esimesel kohal,

d) need, kes on esindanud meie riiki võistkondlikus spordis vähemalt kümme korda olümpiamängude kavas olevate spordialade maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel, samuti nende võistluste kvalifikatsioonivõistlustel ja kvalifikatsioonigrupivõistlustel. ja on saanud rahvasportlase tunnistuse,

e) Kurtide olümpiamängudel individuaal- või võistkondlikus arvestuses kolmel esimesel kohal olevad,

f) Õigus kandideerida kehalise kasvatuse õppejõudude õpetajakandidaadiks on antud Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt tunnustatud spordialade seenioride ja juunioride vanusekategooriate maailma ja Euroopa meistrivõistluste esikolmikule. . Tõdeti, et selles kontekstis tehtavad ametisse nimetamised tehakse kooskõlastatult Noorsoo- ja Spordiministeeriumiga.

Teisest küljest muudeti sama määruse artikli 41 esimese lõigu punktis b olev väljend "juht ja õpetaja" sõnaga "juht, õpetaja ja ekspertkoolitaja". Seega lepiti õpetajate teenistusskoori arvestamisel kokku eraõppeasutustes erialainstruktorina töötamise aja arvestamine teeninduspiirkonna esimeses teeninduspiirkonnas, kus ülesannet täideti.

 

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar