Türgi akrediteerimisagentuur võtab tööle 17 lepingulise personali

Türgi akrediteerimisagentuur
Türgi akrediteerimisagentuur

Türgi Akrediteerimisagentuur (TÜRKAK) värbab suulise sisseastumiseksamiga 15 (viisteist) akrediteerimiseksperti assistenti ja 2 (kaks) administratiivtöötaja ametikohta. Värbatavad töötajad võetakse tööle haldusteenuse lepinguga vastavalt Türgi akrediteerimisameti personalimääruse lisale 375 ja lisale 23 ning Türgi akrediteerimisagentuuri akrediteerimisekspertiisi määrusele vastavalt dekreediseaduse nr. 27.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

UURIMISTINGIMUSED

Üldised tingimused

Täitma 14 riigiteenistujate seaduse artiklis 7/A loetletud üldtingimusi numbriga 1965,

Eritingimused

Akrediteerimisspetsialisti assistendi ametikohale;
a) sisseastumiseksami sooritamise aasta jaanuari esimese päeva seisuga ei ole saanud 35-aastaseks,

b) lõpetada teadaandes (tabel-1) nimetatud teaduskonnad, mis annavad vähemalt nelja-aastase bakalaureuseõppe või kodu- ja välismaa kõrgkoolid, mille võrdväärsuse on kinnitanud Kõrgharidusnõukogu;

c) saada 2021. või 2022. aasta avaliku personali valikueksamilt (KPSS) vähemalt 1 punkti, alates sisseastumiseksamile kandideerimise tähtajast, tabelis (tabel-70) toodud punktiliikidest. allpool.

halduspersonali ametikohale;
a) lõpetada vähemalt kaheaastast assotsieerunud kraadiõpet andvate teaduskondade kuulutuses (tabel-2) nimetatud osakonnad või kodu- ja välismaised kõrgkoolid, mille võrdväärsuse on kinnitanud Kõrgharidusnõukogu;

b) Sisseastumiseksamile kandideerimise tähtaja seisuga saada 2022. aasta avaliku personali valikueksamilt (KPSS) vähemalt 2 punkti allolevas tabelis (tabel-70) toodud punktiliikidest.

Kandideerimistingimustele vastavad kandidaadid järjestatakse kõrgeima punktisumma alusel, mille nad on saanud iga eksami kohta allolevates tabelis 1 ja 2 toodud punktide liigist iga rühma kohta, ning 4 (nelja) kordse kandidaatide arvu järgi iga eksami kohta. rühm määratakse sisseastumiseksamile. Eksamile kutsutakse kõik kandidaadid, kes said rühmade lõikes toimuval sisseastumiseksamil osalemise õiguse viimati saanud kandidaadid.

Kandidaadid võivad kandideerida ainult ühte tabelis 1 nimetatud rühmadest. Juhul, kui avaldusi ei ole nii palju kui eksamile kutsutavate kandidaatide arv rühmade lõikes või ei ole ühtegi kandidaati, kes võitis eksami sisseastumiseksami väljakuulutamise tulemusena, teeb Türgi akrediteerimisamet on volitatud määrama rühmade arvu ja tegema muudatusi vastavalt ametikohale ja vajadusele.

KOHALDAMISE KUUPÄEV

Sisseastumiseksamite esitamise kuupäevad: Ajavahemikus 18. november 2022 – 4. detsember 2022.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar