Rahandus- ja rahandusministeerium värbab 50 raamatupidamisaudiitori abi

Rahandus- ja rahandusministeerium
Rahandus- ja rahandusministeerium

Rahandus- ja rahandusministeeriumi provintsiorganisatsiooni vabadele 50 (viiekümnele) raamatupidamise audiitori assistendi ametikohale määramiseks korraldatakse sisseastumiseksam.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

EKSAMI KUUPÄEV JA KOHT

Sisseastumiseksami kirjalik osa toimub 18 kell 02:2023 Ankaras.

Sisseastumiseksamile vastavad kandidaadid ja eksamite sisseastumiskohad tehakse teatavaks Riigieelarve peadirektoraadi (edaspidi "peadirektoraat") Interneti-aadressil (muhasebat.hmb.gov.tr) vähemalt 15. päeva enne eksami kuupäeva. Kandidaadid näevad oma eksamiteavet karjäärivärava platvormil. Kandidaate eraldi ei teavitata.

Kirjaliku eksami sooritanutele teatatakse suulise eksami kuupäev ja koht meie ministeeriumi (hmb.gov.tr) ja peadirektoraadi veebisaitidel.

SISSEESTUMISEKSAM JA KANDIDEERIMISNÕUDED

Raamatupidamisaudiitori assistendi sisseastumiseksam toimub kahes etapis, kirjalik ja suuline.

Kirjaliku eksami läbikukkujad suulisele eksamile ei pääse.

Sisseastumiseksami nõuded

Raamatupidamisaudiitori assistendi sisseastumiseksamile kandideerivad kandidaadid peavad 30 seisuga vastama järgmistele üld- ja eritingimustele:

a) täita avalike teenistujate seaduse 657 artiklis 48 sätestatud üldtingimusi;

b) olema omandanud vähemalt nelja-aastase bakalaureuseõppe majandus- ja haldusteaduste, riigiteaduste, majanduse, ärijuhtimise teaduskonna või ühe nelja-aastasest teaduskonnast, mille samaväärsust pädevad asutused aktsepteerivad;

c) Omama vähemalt 2021 (seitsekümmend viis) punkti KPSSP2022 või KPSSP47 hindetüübist Mõõtmis-, valiku- ja paigutuskeskuse eesistumise (ÖSYM) korraldatud avaliku personali valiku eksamil (KPSS) 48. või 75. aastal (kandidaadid saavad kandideerida läbi ainult ühe määratud skooridest. Nende kasuks on kasutada kõrgeima punktisumma tüüpi, mille jaoks neil on

ç) Sisseastumiseksami kirjaliku etapi seisuga ei ole täitunud kolmkümmend viis (35) eluaastat selle aasta jaanuari esimese päeva seisuga (kandideerida saavad 01 või hiljem sündinud) ,

d) olema osalenud sisseastumiseksamil kuni kaks korda varem,

e) avalduse esitamine tähtajaks.

EKSAMI KUULUTUS JA TAOTLEMINE

a) Kandidaadid saavad esitada oma avaldusi ajavahemikus 19 (12:2022) kuni 09 (00:30) e-valitsuse rahandus- ja rahandusministeeriumi / karjäärivärava avaliku värbamise või karjäärivärava (isealimkariyerkapisi.cbiko) kaudu .gov). .tr) elektroonilises keskkonnas. Taotlusi, mis ei ole esitatud karjääriportaali (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) kaudu, ei võeta arvesse ning isiklikult, lasti või posti teel esitatud avaldusi ei võeta vastu. Elektroonilises keskkonnas tekkida võivate häirete tõttu ei tohiks avaldusi viimasele päevale jätta.

b) Sisseastumiseksamile kandideerivate kandidaatide lõpuinfo laekub Kõrgkoolist automaatselt e-riigi kaudu. Kandidaadid, kellel on vigu/puudulikku infot või kelle lõpetamise infot ei tule, peavad avalduses märkima vastava lahtri ja sisestama oma uuendatud andmed käsitsi ning laadima oma diplomi või lõpudokumendid süsteemi .pdf või .jpeg formaadis.

c) Türgi või välismaa õppeasutuse lõpetanud kandidaadid, kellel on kuulutuses taotletud haridustaseme kohta samaväärsusetunnistus, peavad diplomi või lõputunnistuse asemel süsteemi üles laadima .pdf või .jpeg formaadis samaväärsuse tunnistuse.
d) Meeskandidaatide ajateenistusinfo laekub automaatselt Riigikaitseministeeriumilt. Kandidaadid, kelle sõjaväelises teabes on vigu, peaksid kandideerima pärast teabe värskendamist mis tahes sõjaväeteenistuse harus.

d) Kõiki taotlusi, mis ei näita teadet „Teie tehing on edukalt lõpetatud”, ei võeta arvesse. Seetõttu peaksid kandidaadid kontrollima, kas kandideerimisprotsess on lõpule viidud.

e) taotlemise tähtaegadel esitatud taotluse esitamise ajal; Protsessi "Taotlus pole veel lõpetatud" taotlusi ekraani "Teie rakendused" veerus "Rakenduse olek" saab värskendada, klõpsates nuppu "Värskenda".

f) kandidaadid, kes on täitnud oma taotluse taotlustähtaegade jooksul, kuid soovivad oma taotlust uuesti ajakohastada; Ta saab tühistada oma taotluse protsessis "Taotlus vastu võetud" ekraani "Teie taotlused" veerus "Taotluse olek", klõpsates esmalt veerus "Protsess" nuppu "Tühista" ja klõpsates nuppu nuppu "Tühista minu taotlus". Kui pärast tühistamisprotsessi lõppu kuvatakse veerus "Taotluse olek" fraas "Taotlus tühistatud", on võimalik uuesti taotleda, klõpsates ekraani paremas ülanurgas nuppu "Uus taotlus".

g) Kandidaat vastutab selle eest, et kandideerimisprotsess oleks veatu, terviklik ja kuulutuses toodud küsimustega kooskõlas ning taotletud dokumentide üleslaadimine kandideerimise etapis süsteemi. Kandidaat, kes neid küsimusi ei täida, ei saa nõuda mingeid õigusi.

ğ) Pärast kandideerimise lõppu ei saa kandidaadi kandideerimisandmetes mingil põhjusel muudatusi teha.

h) Ministeerium võib taotleda igas kandideerimise või eksami etapis kandidaatidelt süsteemi üles laaditud dokumentide originaale.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar