Julgeoleku peadirektoraat võtab tööle 1.250 eestkostjat

Väljakuulutatud eksamitulemuste ootamine Eksamitulemuste päring
valvamine

Siseministeerium, julgeoleku peadirektoraat, politseiakadeemia presidentuur, turu- ja naabrivalve on avaldanud värbamisteate.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

2023/1. TÄHTAEGA BAZAAR JA NAABRUSKONNAHOIDJA SISSEKAMISE KUULUTUS

Meeste turg ja naabruskonnavaatlejad värvatakse 26 provintsis (1.250).

Kandidaadid saavad oma eeltaotluse esitada, logides sisse oma e-riigi parooliga aadressil pa.edu.tr ajavahemikus 18. jaanuar 2023 kuni 03. veebruar 2023.

Nimetatud ostu sisenemise tingimused on toodud allpool. Eksami ajakava värbamiseks tehakse teatavaks politseiakadeemia eesistumise ametlikul veebisaidil (pa.edu.tr).

Oluline on jätta tähelepanuta muudest allikatest tehtud avaldused.

 NÕUDED KANDIDAADILE

a) olema Türgi Vabariigi kodanik,

b) olla vähemalt keskkooli või selle ekvivalendi lõpetaja,

c) olema vähemalt 167 cm pikk,

d) kelle kehamassiindeks on vahemikus 18 (kaasa arvatud) kuni 27 (kaasa arvatud).

e) olema elanud provintsis viimase ühe aasta või rohkem alates esialgsete taotluste esitamise päevast,

f) olema täitnud oma sõjaväekohustuse eeltaotluste esitamise viimase päeva seisuga,

g) olles saanud 18-aastase (sündinud 18. septembril 18.01.2005 või enne seda) ja alla 31-aastase (sündinud 18.01.1993. septembril XNUMX ja hiljem) eeldusel, et pärast XNUMX. eluaastat tehtud vanusekorrektsioonides võetakse arvesse paranduseelset vanust,

h) ei tohi olla süüdi omastamises, omastamises, omastamises, pettuses, võltsimises, veendumuste kuritarvitamises, pettuses pankrotis või muus häbiväärses teos, isegi kui neile on antud armu,

©) Türgi ühiskonna arusaamade järgi mitte kurikuulsana,

j) mitte võtta avalikke õigusi ega määrata avalike teenuste äravõtmist,

k) riigiteenistuses ei ole mingeid takistusi,

I) omada seaduslikku takistust relva kandmisel või relvastatud kohustuse täitmisel,

m) Politseiorganisatsiooni tervisetingimuste määruses sätestatud tingimuste täitmiseks

n) kandidaat ise ja kui ta on abielus, siis tema abikaasa; Olles töötanud bordellis, ühiskohas, kohtumismajas, majas, kus tegeletakse prostitutsiooniga üksi ja sarnastes kohtades või mitte tegelenud vahendustegevuse ja ootamisega, toota ja müüa igasuguseid kirjalikke, heli- ja videoteoseid, mis on mis on vastuolus avaliku moraali ja moraaliga, olenemata materjalist, milles need on salvestatud, või vastutada hasartmängude, narkootikumide või stimulantide eest. tema suhtes ei kohaldata artikli tõttu kohtulikku või halduslikku uurimist ega süüdistust, tema suhtes ei kohaldata haldussanktsioone või teda ei mõisteta nende teoste eest süüdi,

o) ei ravita alkoholi, uimastite või mõnuainete tarvitamise tõttu ega ravita;

p) mitte väljasaatmine politsei koolitusasutustest mingil põhjusel, välja arvatud tervishoiueeskirjade sätted,

r) mitte sekkuda, toetada ega osaleda terroriorganisatsioonide aktsioonides, koosolekutes, marssides ja miitingutes ning nende seaduslikes või ebaseaduslikes laiendustes,

s) ta ei ole kandideerimise kuupäeval ühegi erakonna või erakondade tütarettevõtte liige,

t) Julgeoleku- ja arhiiviuuringud peavad olema positiivsed.

TAOTLEMISE JA EKAMISE KUUPÄEVAD

(1) Veebipõhised esialgsed taotlemise kuupäevad:

a) Bazaari ja naabrivalve sisseastumiseksamile saab eeltaotlusi teha veebis ajavahemikus 18.01.2023 – 03.02.2023, logides sisse kandidaadi e-riigi parooliga aadressil pa.edu.tr kuni kella 17.00-ni ja esitades nõutud andmed vastavad väljad kandidaadi poolt täidetakse.

b) E-riigi salasõna saab PTT keskasutustest või riigis asuvatest volitatud esindustest, esitades pildiga isikut tõendava dokumendi (isikutunnistus, abielutunnistus, pass ja juhiluba, advokaadi isikutunnistus, sinine kaart, elamisluba). TR isikukood trükitakse isikliku taotluse alusel.

c) E-riigi salasõna saab välisriikide saatkondadest ja konsulaatidest. Üksikasjalikku teavet selle teema kohta saab välisriikide esindajatelt.

d) Alates märtri staatuses või töövõimetuspuudega kandidaatide eeltaotlustest, kes ei saanud märkida lahtrit "Olen märter või töövõimetuse puudega sugulane" või ei näinud fraasi "Märter või invaliid". ", avalduse tegemisel esitab kandidaatidele avalduse (nimi, perekonnanimi, TR ID number, aadress, 2 kontaktnumbrit, lõpetamine) meie eesistujariik. staatus) ja koopia märtrisurma või töövõimetuspuude tunnistusest, mille on heaks kiitnud. vastav asutus (dokument saab SSI-st) faksinumbril 0 312 462 87 29 eeltaotluste esitamise kuupäevade vahel.

HOIATUS: Taotlusprotsess lõpetatakse e-riigi parooliga Internetis kandideerimisel vastavate numbrite täitmisega. Veebitaotlused esitatakse kindlaksmääratud kuupäevade vahel. Posti teel või pärast kandideerimise tähtaega esitatud taotlusi vastu ei võeta.

HOIATUS: 2023/1. Termibazaari ja naabrivalve sisseastumiseksamile kandideerimine toimub e-riigi kaudu pärast eksamitasu tasumist.

Günceleme: 18/01/2023 10:15

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar