Rahapaja ja margitrükikoja peadirektoraat värbab 85 töötajat

Rahapaja ja margitrükikoja peadirektoraat
Rahapaja ja margitrükikoja peadirektoraat

Darphane ja Margitrükikoja peadirektoraat asub Istanbulis, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak nr: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. Ei: 6 Cevizli 4857 riigitöötajat seitsmele ametikohale võetakse tööle vastavalt tööseadusele nr 13 ja käesoleva seaduse alusel välja antud määrusele töötajate avalik-õiguslikesse asutustesse ja organisatsioonidesse töölevõtmise korra ja põhimõtete kohta töötamiseks Kartalis asuvatel töökohtadel.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

Kandidaadid, kes paigutatakse rahapaja ja templitrükikoja peadirektoraadi koosseisu, võetakse tööle seadusliku miinimumpalgaga 2-kuulise katseaja jooksul.

Vastavalt avalik-õiguslike asutuste ja organisatsioonide asjakohastele distsiplinaarõigusaktidele ametist vabastatud või avalikest õigustest ilma jäetud isikute avaldusi vastu ei võeta.

Töötajad, kes võetakse tööle sellistesse teenuseliikidesse, mida nõutakse vastavalt avaliku sektori asutustele ja organisatsioonidele töötajate töölevõtmisel kohaldatavaid protseduure ja põhimõtteid käsitleva määruse asjakohastele sätetele. asenduskandidaatide arv määratakse suulise (vestlus) eksami abil, mille peab peadirektoraat.

Paigutamise tulemusena ei nimetata ametisse kandidaate, kellel puudub ametisse nimetamiseks nõutav kvalifikatsioon, ja neid, kes on esitanud valesid, eksitavaid või valesid avaldusi ning on oma eelistustega arvestanud. Isegi kui seda tehakse tahtmatult, tühistatakse määramisprotsess. Kandidaate, kes ei esita nõutud dokumente teatud aja jooksul, kuigi nad vastavad paigutatud töötajate kvalifikatsioonile ja tingimustele, ei alustata.

Ametisse paigutatud ja ametisse nimetatud isikute hulgas on need, kes ei saa oma tööd 30 päeva jooksul alustada (v.a need, kes ei saa oma kohustusi alustada põhjustel nagu sünd, haigus, ajateenistus jne). isik, saavad ametisse nimetada need, kes vastavad nõutavatele tingimustele.

Sätte fraas "need, kellel on töölähetusel eelisõigus", mis on sätestatud töötajate avalik-õiguslikesse asutustesse ja organisatsioonidesse töölevõtmisel kohaldatava korra ja põhimõtete määruse artiklis 5, ei kujuta endast õigust taotleja kasuks eelmainitud paigutus.

KASUTAMISVIIS, KUUPÄEV JA KOHT

Taotlused Türgi Ettevõtete Assotsiatsioon (TEO) 16.01.2023 veebisaidi kaudu - toimub ajavahemikul 20.01.2023.

Isiklikult, posti või e-posti teel tehtud avaldusi ei aktsepteerita, välja arvatud veebirakendused.

Günceleme: 16/01/2023 10:34

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar