Kultuuri- ja turismiministeerium võtab tööle 27 pidevat töötajat

Kultuuri- ja turismiministeerium
Kultuuri- ja turismiministeerium

Kultuuri- ja turismikeskus, Kapadookia piirkonna eesistujariik Kapadookia piirkonna piires, vastavalt dekreetseaduse nr 375 täiendavale artiklile 28, töölevõtmine tööseadusandluse reguleerimisalasse kuuluvate sätete raames Kapadookia piirkonna eesistujariigi personalimääruse (27) kohaselt on vabad alalised ametikohad ette nähtud eelnimetatud määruse 8. Vastavalt artikli 3. ja 7. lõikele, ilma KPSS-i skoori taotlemata; (1) õigusnõustaja, (1) jurist, (2) siseaudiitor, (1) insener, lähtudes KPSS-i baashindest vastavalt eelnimetatud määruse 8. artikli 6. lõikele; (1) jurist, (2) insener, (3) arhitekt, (1) linnaplaneerija, (3) haldusspetsialist, (5) ametnik, (1) tehnik, (2) tugipersonal, (4) kaitse ja turvalisus Töötajaid värvatakse.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

ÜLDTINGIMUSED

1. Vastama riigiteenistujate seaduse nr 657 § 48 lõike 1 alapunktides toodud üldtingimustele, välja arvatud alapunkti 3 alapunktis, ning olema lõpetanud osakonnad. taotlemise tähtaja seisuga eritingimustes märgitud,

2. Välisriigi kõrgkoolide lõpetamisel peab olema diplom või ajutine lõputunnistus, mille võrdväärsuse on kinnitanud YÖK,

3. KPSS-i baashinde alusel võetavatele; Mõõtmis-, valiku- ja paigutuskeskuse (ÖSYM) korraldataval avaliku personali valiku eksamil 2022. aastal kehtib KPSS (B) rühma skoori nõue; mille minimaalne punktisumma on KPSSP3 bakalaureusekraadi nõudvate tiitlite puhul, KPSSP93 assotsieerunud kraadi nõudvate tiitlite puhul ja KPSSP94 keskharidust nõudvate tiitlite puhul,

4. Kõik ametid (v.a siseaudiitor) peavad olema kandideerimise tähtaja seisuga alla 35-aastased.

KASUTAMISMEETOD JA KOHALDAMISperiood

Taotlused võetakse vastu digitaalselt ajavahemikus 24-03. Kandidaadid, kes soovivad eksamit sooritada, kandideerivad karjäärivärava kaudu aadressil alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.

Nende kandidaatide avaldusi, kes ei vasta ühelegi nõudele, arvesse ei võeta.
.
Kuna sisseastumiseksam toimub suulise eksami vormis; KPSS skoor on kõrgeim skoor sellele ametikohale kandideerivalt kandidaadilt, kelle KPSS skoori taotletakse, iga värvatava ametikoha nimetuse kohta eraldi.

Alates kõrgeimast kandidaadist kutsutakse eksamile neli (4) korda rohkem kui väljakuulutatud ametikohtade arv. Eksamiteates märgitud KPSS-i baasskoori alusel tehtud pingerea tulemusena kutsutakse sisseastumiseksamile ka teised viimase kandidaadiga sama punktisummaga kandidaadid.

Sisseastumiseksamile minevate kandidaatide nimekiri avalikustatakse hindamiste tulemusena ministeeriumi kodulehel. Lisaks saavad kandidaadid vaadata oma eksamiteavet Karjääriväravas. Taotlejaid, kes eksamile ei kvalifitseeru, eraldi ei teavitata.

Günceleme: 17/03/2023 15:05

Sarnased reklaamid