Tervishoiuministeerium 2023 Vanus 65-72 Uuesti ametisse nimetamise loosimise teade!

Tervishoiuministeerium
Tervishoiuministeerium

Tervishoiuministeeriumi tervishoiuteenuste põhiseaduse nr 3359 täiendavas artiklis 1 „Eriarstide, eriarstide, meditsiinispetsialistide, hambaarstide ja proviisorite personali ja ametikohtadele määramine kaubikutes vastavalt tervishoiuteenuste osutamise seadusele. avalik-õiguslike asutuste ja organisatsioonide õigusakte saab teha pärast õigusaktides ettenähtud toimingute lõpetamist vaba ametikoha luba saamata. ning nende paigutamise teeb Tervishoiuministeerium ilma ekspertiisi ja loosimiseta. säte on kaasatud.

Teiselt poolt on eelnimetatud seaduse lisas 17 "Tervishoiuministeeriumisse ja selle sidusettevõtetesse kuuluvates tervishoiuasutustes ja organisatsioonides töötavad arstid ja eriarstid ning perearstid, kes on tööle võetud vastavalt perearstide seaduse nr. Ministeerium kinnitab igal aastal 24/11/2004. 5258. Tingimusel, et ta saab töötada kuni seitsmekümne kahe eluaastani. " määrus on lisatud.

Selles kontekstis tuleb vastavalt 23. novembri 11. aasta ringkirjale nummerdatud 2017/2017 asetada protseduurid, mis tuleb läbi viia, et tagada 19–65-aastaste arstide ja eriarstide uuesti tööle asumine. ja kes olid varem töötanud tervishoiuministeeriumis või selle sidusorganisatsioonides. Seda tehakse arvutikeskkonnas loosiga.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

ÜLDISED PÕHIMÕTTED

1) Taotlused esitatakse loosimise kalendris märgitud perioodidel, sisenedes Tervishoiuministeeriumi teenuste peadirektoraadi kodulehel (yhgm.saglik) asuva personali infosüsteemi (PBS) kaudu e-riigivärava isikutuvastussüsteemi. gov.tr).

2) Loosimise koht ja aeg tehakse teatavaks internetiaadressil (/yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandidaadid, kes kandideerivad, täidavad taotlusvormi PBS-is elektrooniliselt, salvestavad ja viimistlevad oma eelistused lotokalendris määratud kuupäevade vahel. Pärast viimistlusprotsessi rakenduse teavet ja eelistusi ei muudeta. Lõpetamata taotlusi ei võeta arvesse.

4) Lõplikku taotlusvormi ei saadeta eraldi füüsiliste dokumentidena.

5) Kandidaadid, kes kandideerivad, saavad väljakuulutatud kalendri raames teha maksimaalselt kümme (10) valikut, arvestades personali infosüsteemis (PBS) avatavaid kohti. Kandidaadid, kes teatavad, et soovivad üldloosimisega leppida, paigutatakse üldloos vabadele vabadele kohtadele, kui neid ei saa nende eelistuste hulka panna.

6) Kes soovivad loosi taotleda ja kelle avaldus tühistatakse, saavad loositaotluse tühistada elektrooniliselt PBS-i kaudu kuni neljapäeval, 23. märtsil 2023 – kolmapäeval, 12. aprillil 2023 kella 18:00-ni. Need, kes on loosimise avalduse tühistanud, ei saa seda loosi uuesti taotleda.

7) Taotlused, mida ekspertiisi tulemusel ei peeta sobivaks, kuulutatakse PBS-is teavituse asendajana koos tagasilükkamise põhjustega ning vastuväited laekuvad elektrooniliselt ja tulemused tehakse teatavaks PBS-is.

8) Avaliku teenistusest taandunute või teenistusest taandunute ümberpaigutamisel arvestatakse riigiteenistujate seaduse nr 657 §-s 97 toodud perioode. Sellises olukorras olevate seas aga võetakse vastu nende avaldused, kellel on avalduse esitamise tähtaja seisuga puude lõppemiseni jäänud üks kuu.

9) Tervishoiuministeeriumi ja liitunud asutuste ametikohtadele pandud kandidaatide ametisse nimetamise teates võetakse aluseks kandidaadi avalduses märgitud aadress.

10) Need, kes on loosimise tulemusena paigutatud mis tahes koosseisu või ametikohale, ei saa ühe aasta jooksul pärast loosimise tulemuste väljakuulutamist uuesti loteriile kandideerida.

11) Kuulutuse tekstis toodud tingimustele mittevastavaid kandidaate ei võeta vastu. Neid, kelle taotlused võeti vastu tahtmatult ja loosi teel, ei nimetata ja need tühistatakse isegi siis, kui nende kohtumised on kokku lepitud.

KANDIDAADID JA NÕUDED, MIDA VÕIB KOHALDADA

1) Kandidaadid peavad vastama riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 sätestatud üldtingimustele.

2) Arstid ja eriarstid, kes on saanud 65-aastaseks ja on varem töötanud Tervishoiuministeeriumis või sellega seotud asutustes ning kes on loterii kuupäeva seisuga täitnud 72-aastased (alla 65-aastased arstid kohaldatakse teiste avatud kohtumiste reeglite suhtes.

3) Seda reeglit saavad taotleda arstid ja eriarstid, kes lähevad ametist pensionile 65. eluaasta tõttu ja jätkavad tööd lepingulise perearstina.

4) Eeltoodud tingimustele mittevastavate isikute partiitaotlusi ei aktsepteerita.

Günceleme: 15/03/2023 12:12

Sarnased reklaamid