IETT, mis veab päevas 4 miljonit reisijat, suurendas lendude arvu

IETT, mis veab miljoneid reisijaid päevas, suurendas lendude arvu
IETT, mis veab miljoneid reisijaid päevas, suurendas lendude arvu

IETT, mis veab Istanbulis ligikaudu 4 miljonit reisijat päevas, suurendas lendude arvu. Viimase nelja aasta jooksul tehtud investeeringutega TÜVTÜRKi standarditele vastavad ülevaatusjaamad rajanud IETT suurendas katkematute lendude arvu 98 protsendini.

Ligikaudu 10 tuhande töötajaga Istanbuli igas punktis ühistransporditeenust pakkuv IETT teeb päevas 55 tuhat erinevat reisi. Kui selle pargis olevate busside, metroobusside, adabuste, adamini ja nostalgiliste trammidega läbitakse 655 tuhat km päevas, siis erabussidega ulatub see näitaja kuni 1 miljoni 255 tuhande km-ni.

IETT on võtnud kasutusele uued jõupingutused, et need 55 tuhat planeeritud reisi saaks veatult läbitud.

4 AASTA JOOKSUL RAJATATI 10 ERINEVAT KONTROLLJAAMA

Eelmisel perioodil kontrolliti IETT sõidukeid ainult TÜVTÜRK jaamades. Nüüd tehakse lisaks kõikidele nii IETT-i kui ka Private Public Bus-parki kuuluvate sõidukite perioodilisele ülevaatusele ja hooldusele sõidukitele detailne ülevaatus IETT poolt oma garaažides rajatud TÜVTÜRK standardite ülevaatuspunktides.

Ainuüksi neis ülevaatuspunktides, mis rajati viimase 4 aasta jooksul 10 erinevasse kohta, viidi ainuüksi 2022. aastal läbi üle 11 tuhande üksikasjaliku kontrolli.

REISIHINNAS TÕSTUS

Tänu paljudele erinevatele parameetritele tehtud ülevaatustele alates sõidukisiseste reisijainfo ekraanidest kuni pidurisüsteemideni on võimalik ära hoida sõidu ajal tekkida võivaid sõidukite talitlushäireid.

Tänu IETT-i pingutustele tõusis lendude sooritamise määr, mis 2018. aastal oli 96%, üle 98.1%.

📩 11/09/2023 10:02