Vahetuskursiga kaitstud hoiuste nõutav reservimäär

Vahetuskursiga kaitstud hoiuste nõutav reservimäär ()
Vahetuskursiga kaitstud hoiuste nõutav reservimäär ()

Keskpank suurendas 6-kuuliste börsikaitsega hoiuse kontode kohustuslikku reservi 10 punkti võrra 25 protsendini.

Teatis keskpanga kohustuslike reservide teatise muutmise kohta avaldati tänases ametlikus väljaandes.

Kui börsikaitsega hoiuste kohustusliku reservi määra diferentseeriti vastavalt tähtajale, siis kuni 6-kuulise tähtajaga kohustusliku reservi määra, kuhu KKM on koondunud, suurendati 10 punkti võrra 25 protsendini.

Ühe sammuna TL tähtajalistele hoiustele ülemineku soodustamiseks tõsteti kuni 6-kuuliste (sh 6-kuuliste) vahetuskursiga kaitstud hoiuste kohustusliku reservi määr 25 protsendini.

Samas kui kohustusliku reservi määr on kuni 1-aastase ning 1-aastase ja pikema tähtajaga reservimäär 5 protsenti; nõude, etteteatamise, kuni 1 kuu ja kuni 3 kuu tähtajaks määrati 8 protsenti.

Nagu mäletate, oli varem kohustusliku reservi nõude kehtestamise kohustus vahetuskursiga kaitstud kontodel 15 protsenti kõigi tähtaegade kohta.

Vahetuskursiga kaitstud hoiuste nõutav reservimäär on suurendatud

📩 14/09/2023 09:47