Euroopa kiirteede tippkohtumine toimub Türgis vabariigi 100. aastapäeval

ASECAP Days Istanbuli tippkohtumine toimub Türgis vabariigi aastal
ASECAP Days Istanbuli tippkohtumine toimub Türgis vabariigi aastal

Transpordi- ja taristuminister Abdulkadir Uraloğlu osaleb ka "ASECAP DAYS 19" tippkohtumisel, mis toimub esimest korda Türgis 20.-2023. Minister Uraloğlu ütles, et neil on väga hea meel korraldada Türgi 2023. juubeliaastal nii oluline tippkohtumine ning see on platvorm, kus arutatakse sektori arenguid.

ASECAP DAYS 2023 Istanbuli tippkohtumisel, mille võõrustajaks on ICA, mis on esimene ja ainus Türgi täisliikmeks vastu võetud ettevõte, käsitletakse kriitilisi probleeme, mis mõjutavad maanteede operaatoreid ja maanteetransporti. Lisaks ASECAPi liikmetele oodatakse üritusele Türgi operaatoreid ja avalikke juhte. Üritusel toimub rida taristuettevõtjaid puudutavaid sessioone, mille hulka kuuluvad ka ASECAPi presidendi Josef Fiala ja ASECAPi peasekretäri Malika Seddi kõned. Need sessioonid hõlmavad selliseid teemasid nagu „Innovaatilised rahastamismudelid laiaulatusliku liikuvuse tagamiseks“, „Jätkusuutlik varahaldus ja projektide elluviimise mudelid“, „Infrastruktuuriprojektide vastupidavus“, „Innovaatilised lähenemisviisid liiklusohutuses“ ja „Kiirteede infrastruktuur süsinikdioksiidi vähendamiseks ja rohelise kokkuleppe sõlmimiseks“ .

SIHT ON ALTERNATIIVSE KÜTUSE UURINGUD 2050. AASTAL

Ürituse raames toimuvad ka sellised sessioonid nagu "Elektri- ja autonoomsete sõidukite arendamine Türgis" ning "Transpordi ja rohelise logistika jätkusuutlik rahastamine", kus osalevad tähtsad nimed Türgist. ASECAPi peasekretär Malika Seddi ütles ürituse kohta: „Meil on hea meel kroonida meie organisatsiooni 100. aastapäeva Türgi Vabariigi 50. aastapäeval toimuva ASECAP DAYS 2023 Istanbuli üritusega. Vaatamata COVID-19 pandeemiale ja sellele järgnenud sissetungile Ukrainasse on maailm näidanud, et ei loobu püstitatud dekarboniseerimise eesmärgist. Euroopa Liidu riigid jätkavad tööd kõigis valdkondades, kus on vaja muutusi alates alternatiivkütusesüsteemidest kuni uute regulatsioonideni, et saavutada liidu seatud 2050. aasta eesmärgid. Teine oluline süsinikuvaba eesmärgi teema on transport. Räägime alternatiivkütuste tehnoloogiatest ja uutest ühistranspordirakendustest. Kõigi nende lahenduste elluviimiseks peavad meie taristuprojektid ühilduma nn tulevikutööriistade ja lahendustega. "ASECAP määrab siin kindlaks, mida sildade, tunnelite ja maanteede operaatorid peaksid tegema, et saavutada süsinikdioksiidiheite vähendamise eesmärk, tagab teabe levitamise edukate näidete jagamisega ja püüab kujundada tulevikku juba täna, tehes koostööd kõigi sidusrühmadega probleemide lahendamisel."

ARUTULEK on ERAKIIRTEEDE TULEVIK

ICA peadirektor Serhat Soğukpınar ütles: „ASECAP on väga oluline ja väärtuslik rahvusvaheline platvorm, mis koondab eramaanteede operaatoreid Euroopas. ICA-na töötame selle nimel, et esindada ASECAPis nii oma riiki kui ka tööstust parimal võimalikul viisil. Meie sammud jätkusuutlikkuse poole, mis on infrastruktuuriettevõtjate jaoks oluline, loovad vajaliku infrastruktuuri ASECAP DAYS 2023 korraldamiseks Türgis. "Meie vabariigi 100. aastapäeval kohtuvad Istanbulis Euroopa sektori esindajad ja meie riigis arutatakse eramaanteede haldamise sektori tulevikku," ütles ta.

ASECAPI KOHTA

ASECAP asutati 1973. aastal ja on referentorganisatsioon eramaanteede käitamist, teemaksu kogumist, hooldust ja remonti käsitlevate eeskirjade loomisel ja arendamisel Euroopa Liidus. ASECAP hõlmab maanteede, sildade ja tunnelitega tegelevaid ettevõtteid kokku 19 riigist, kusjuures igast riigist on ainult üks põhiliige. ASECAPi liikmed vastutavad täna kokku enam kui 82 tuhande kilomeetri maanteede, sildade ja tunnelite haldamise eest ning see transpordivõrk moodustab suure osa Trans-Euroopa maanteede võrgust (TEM).

📩 18/09/2023 10:51