Eksportijatele antud eripassi käsitlev määrus

Eksportijatele antud eripassi käsitlev määrus
Eksportijatele antud eripassi käsitlev määrus

Ettevõtte ametnikele, kes ei täida eksportijatele antud spetsiaalselt templiga passi tagastamiskohustust, ei anta 4 aastat spetsiaalseid templiga passe.


Eksportijatele templiga spetsiaalsete passide väljaandmise põhimõtteid käsitleva määruse muutmise otsusega, mis oli lisatud presidendi 07.10.2020. Aasta dekreedile ja number 31267, avaldatud ametlikus väljaandes 06.10.2020 ja numbriga 3064, tehti järgmised muudatused;

  • Otsuse 3. artikli mõisteid on muudetud. Pädev asutus on kohandatud kaubandusministeeriumi ja sellega seotud üksustega.
  • Otsuse raames väljastatavate spetsiaalselt templiga passide kestust on pikendatud kahelt aastalt neljale.
  • Muudeti taotlusmenetlust ja artiklit 8 pealkirjaga ning muudeti taotlust kinnitavaid asutusi.
  • On vastu võetud määrus, et neile, kes kaotavad spetsiaalse templiga passi saamise mis tahes tingimused, ei anta spetsiaalset templiga passi 15 aastaks, kui nad ei tagasta passi 10 päeva jooksul.

Otsuse ametlik väljaanne KLIKI SIIA


sohbet

Feza.Net

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar

Seotud artiklid ja reklaamid