Kapitaliturgude nõukogu eesistumine võtab tööle 29 töötajat

Kapitaliturgude nõukogu
Kapitaliturgude nõukogu
Telli  


Kapitalituruametis korraldatakse sisseastumiseksam piisava arvu kandidaatide valimiseks, arvestades nende eduseisu, üldhaldusteenuste klassis 17 ametnikule, tehniliste teenuste klassis 2 tehnikule ja 2 töötajale. Kokad ja 8 toateenijat abiteeninduse klassis.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

UURIMISTINGIMUSED

1) Täitma riigiteenistujate seaduse nr 657 artikli 48 punkti A üldtingimusi,

2) alates 01. jaanuarist 2022 olema ohvitseride ja tehnikute puhul alla 35-aastane ning kokkade ja teenistujate puhul alla 30-aastased,

3) mitte omada haigusseisundit, mis takistab tal pidevalt oma tervisega seotud kohustust täita,

4) mitte anda sissesõiduprotseduuridest tulenevalt valeandmeid ja -dokumente, mitte teha avaldust,

5) Teise organisatsiooni ees kohustusliku teenindamise kohustuse puudumine või selle kohustusega seotud võla tasumine.

6) Osaleda 2020. aastal ÖSYM-i poolt B-grupi ametikohtadele korraldatud avaliku personali valiku eksamil, mis on siiani kehtiv ning vastama allolevas nimekirjas toodud tingimustele.

SISSeastumiseksami kuupäev ja koht

Sisseastumiseksam toimub suulise eksamina. Eksami toimumise koht ja kuupäevad tehakse teatavaks ameti ametlikul veebisaidil (spk.gov.tr) või vajaduse korral asjaomaste isikute kontaktaadresside kaudu. Kandidaate eraldi ei teavitata.

RAKENDAMINE

Eksamiavaldused esitatakse veebis ajavahemikus 17.01.2022 kuni 01.02.2022, täites "Avaldusvormi", millele pääseb juurde meie juhatuse ametlikult veebisaidilt (spk.gov.tr).

Kandidaadid saavad kandideerida ainult ühele eksamile ja kõik kandidaatide taotlused, kes kandideerivad rohkem kui ühele eksamile, loetakse kehtetuks.

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar